Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Наукові економічні знання як результат пізнання економічного життяЧуттєве та раціональне пізнання економічної дійсностіНаукове пізнання економічної життєдіяльності: емпіричний та теоретичний рівніМетодологія наукового пізнання економічної реальностіЕкономічні наукові знання: сутність, функціональна структураЕкономічна свідомість, економічне мисленняНауковий економічний світоглядТеоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний станЕкономічна теорія як форма наукового пізнання економічного життяЗміст та еволюція поняття "економіка"Класична економічна теорія (політична економія): загальна характеристика"Маржинальні революція" в економічній теоріїЗагальна характеристика неокласичної економічної теоріїТеоретичні засади, еволюція, особливості монетаризму"Кейнсіанська революція" в економічній теоріїМетодологічні засади і теоретичний зміст сучасної постнекласичної економічної теоріїСучасна структуризація економічної наукиРозвиток економічної теорії в незалежній УкраїніТенденції синтезу провідних напрямів сучасної економічної теоріїПолітекономічні дослідження сутності економічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знанняПредмет політичної економії як складової економічної теоріїЕкономічні потреби: сутність, структура. Економічні благаСуспільне виробництво: сутність, структураЕкономічні ресурси і фактори виробництва. Економічний вибірЗакон зростання потреб та механізм його діїМета виробництва та межа виробничих можливостейЗмішана економічна система: сутність, ознаки, національні особливостіПолітекономічні знання як стратегічний ресурс формування інформаційного суспільства та його економікиМікроекономічні знання як відносно самостійні складові системи теоретичних економічних знаньСтановлення і розвиток мікроекономічної теоріїМетоди мікроекономічної теоріїКорисність: загальна і граничнаКрива байдужості. Карта кривих байдужостіБюджетне обмеження споживачаРівновага споживачаРинковий попит. Закон попитуРинкова пропозиція. Закон пропозиціїРинкова рівновага попиту і пропозиціїВиди еластичності попиту і пропозиціїФірма як виробник приватних економічних благПостійні, змінні та загальні (валові) витрати фірмиСередні витрати фірмиГраничні витрати фірмиВиторг та прибуток фірмиМакроекономічні знання в структурі наукових економічних знаньМакроекономічна теорія: становлення, розвиток, сучасний станМетоди макроекономічної теоріїМодель кругообігу для відкритої економікиСукупний попитСукупна пропозиціяФінансовий ринок: сутність, структура, роль в економічній системіФінансові кризи: поняття, типиВалютні кризиДефіцит бюджету: сутність, види, джерела фінансуванняПоняття і структура державного боргуДефолт і методи його врегулюванняНаукові здобутки інституціональної економічноїтеоріїКатегоріальний апарат інституціональної економічної теоріїНеоінституціональна економічна теорія: особливості методологіїТеорія трансакційних витратПоняття "трансакція" в новій інституціональній економічній теоріїВиди трансакційних витратНеоінституціональна економічна теорія прав власностіПроцедури специфікації, диференціації та розщеплення прав власностіЕкономічна доцільність приватної, комунальної та державної форм власностіЕкономічний зміст інтелектуальної власностіОб'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власностіПроблеми захисту інтелектуальної власностіРезультати наукових досліджень функціонування міжнародної економіки як складової економічної теоріїСутність, етапи формування, структура, тенденції розвитку міжнародної економіки (світового господарства)Міжнародна економічна інтеграція: сутність, функції, особливостіСвітова торгівля як форма міжнародних економічних відносинМіжнародний рух капіталів: сутність, функції, формиМіжнародна міграція робочої силиТранснаціоналізація економічної діяльності корпорацій: сучасні тенденціїСучасний світовий ринок: сутність, функції, особливостіРегулювання світового фінансового ринку: методологічні аспектиМіжнародні валютні відносиниЕкономічна глобалізація: етапи, зміст, рушійні сили, суперечностіГлобалізаційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток УкраїниТеоретичні наукові здобутки видатних дослідників економічної життєдіяльності суспільстваТеорія економічних благ, теорії цінності та ціни Карла МенгераТеоретичні надбання економічного вчення Альфреда МаршаллаТеоретичні економічні концепції Михайла Туган-БарановськогоТеорія людської діяльності Людвіга фон МізесаТеорія економіки пропозиції Артура ЛаффераТеорія ефективного попиту Джона Кейнса"Ринок лимонів: невизначеність якості та ринковий механізм" Джорджа АкерлофаДжозеф Стігліц про асиметрію інформації"Національна система політичної економії" Фрідріха ЛістаІнституціональна економічна теорія Торстейна ВебленаІнституціональна економічна теорія Джона Роджерса КоммонсаІнституціональна економічна теорія нового індустріального суспільства Джона ГелбрейтаТеорія постіндустріального суспільства Данієля БеллаТеорема Рональда КоузаІнституціональна економічна теорія Олівера УільямсонаРозвиток Елінорою Остром нової інституціональної теоріїТеорія суспільного вибору Джеймса Б'юкененаТеорія інституційних змін Дугласа НортаТеорія "трьох хвиль" цивілізації Елвіна ТоффлераТеорія економічного розвитку Йозефа ШумпетераТеорія людського капіталу Теодора Шульца і Гері БеккераТренінг для закріплення отриманих знаньВаріант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4Варіант 5Варіант 6Варіант 7Варіант 8Варіант 9Варіант 10Варіант 11Варіант 12Варіант 13Варіант 14Варіант 15Варіант 16Варіант 17Варіант 18Варіант 19Варіант 20Варіант 21Варіант 22Варіант 23Варіант 24Варіант 25Варіант 26Варіант 27Варіант 28Варіант 29Варіант 30Варіант 31Варіант 32
 
Наст >