< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джозеф Стігліц про асиметрію інформації

У своїх працях Стігліц [1] стверджує, що ринок – найкращий з відомих, втім, досить недосконалий механізм справедливого розподілу економічних благ. Головною причиною недосконалості ринку є асиметрія інформації, тобто наявність інформованих і не дуже обізнаних сторін в економічній грі. Припущення неокласиків про рівномірний розподіл інформації між учасниками ринку не спрощує, а спотворює економічну реальність. Асиметрія інформації призводить не лише до трансакційних витрат на пошук даних, а є структурною проблемою, яка здатна змінювати ринки у гіршу сторону і навіть призводити до їх занепаду. Стігліц пояснює, чому в умовах жорсткої конкуренції фірми встановлюють націнки на товари, які значно перевищують граничні витрати виробництва, а також доплачують працівникам певний надлишок до договірної зарплати.

Стігліц проаналізував вплив асиметрії інформації на страхові, кредитні і фондові ринки, ринки праці та різні за рівнями економічного розвитку країни.

Таблиця

Дж. Стігліц про вплив асиметричної інформації на ринки та країни

Ринки, країни

Вплив асиметричної інформації

Ринок цінних паперів

Цінова система, що розглядається неокласиками як досконалий механізм передачі інформації про вартість цінних паперів, є дефективною. Відтак в учасників фондового ринку виникає бажання знаходити переоцінені та недооцінені активи, що часто сприяє наближенню ринкових цін до так званих "рівноважних". 3 іншого боку, існують торгівці, які, розкрутивши курси певних активів, заробляють на штучному ажіотажі, максимально використовуючи інформаційну недосконалість цінової системи та віру частини торговців у гіпотезу ефективності ринку. У підсумку падіння цін на "перегріті" активи стає неминучим, хоча для цього може знадобитися немало часу. Момент краху залежатиме не стільки від реальної динаміки вартості активу, скільки від інформаційних "проривів", коли те, що відоме обраним, пошириться серед мас.

Ринок праці та безробіття

Дію асиметричної інформації на ринку праці Стігліц пов'язує з випадками, коли фірми переплачують працівникам, пропонуючи зарплату більшу, ніж того вимагає ринок. Фірми готові переплатити, аби не знизити мотивацію персоналу, а відтак – і його ефективність. Така політика призводить до безробіття, бо фонду зарплати не вистачає на всіх. Під час кризи ситуація з безробіттям погіршується внаслідок масових звільнень, на які йдуть фірми, аби втримати існуючі рівні зарплат

Ринки розвинутих країн

Однією з ключових проблем розвинутих країн Стігліц вважає агентську. Вона полягає у тому, що в сучасних корпораціях власники передають контроль над фірмою найманим директорам. Відтак, управлінські рішення стають ризикованими, довгострокові цілі розвитку заміщуються короткостроковими, що відображається у надмірних річних бонусах директорів. Мета поступового зростання вартості фірми заміщується гонитвою за швидкими прибутками.

Подібна проблема виникає у пенсійних та інвестиційних фондах: рішення про розміщення ресурсів приймають управляючі портфелями, а ризики несуть численні власники капіталу. Важливою є також роль асиметрії інформації у політичному процесі: між тими, хто керує, і тими ким керують.

Ринки країн, що розвиваються

Стігліц вважає, що бідні країни мають більше проблем з асиметричною інформацією. Як приклад, Стігліц аналізує систему відносин між землевласниками та орендарями в Кенії, де орендар має віддати половину врожаю власнику поля. Спочатку вчений критично оцінює таку практику, порівнюючи її з 50-відсотковим податком на дохід. Втім, згодом, дослідивши суть проблеми, відзначає, що вона має сенс, в умовах низького рівня довіри між людьми. Інформаційна асиметрія полягає у тому, що власники не знають, наскільки добросовісно працюватимуть орендарі.

Завищена частка доходу землевласника призначена покривати його ризик не отримати жодного врожаю, якщо орендар не докладатиме зусиль для підвищення продуктивності праці. Занижена частка орендаря стимулює його ефективніше працювати на землі, щоб отримати хоч якийсь дохід

Джерело: Історія економічних вчень [текст] : підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.С.- К.: "Центр учбової літератури", 2013. – С. 205-206).

Примітка

1. Джозеф Стігліц (народився у 1943 pp.), професор Стенфордського університету, лауреат Нобелівської премії з економіки (2001 р.). Основні твори: "Раціонування кредитів на ринках з недосконалою інформацією" (1981), "Рівновага на ринках продуктів з недосконалою інформацією" (1979).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >