< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Варіант 17

 • 1. Формами земельної ренти є:
 • 1. 1. – абсолютна;
 • 1. 2. – диференційна;
 • 1. 3. – монопольна;
 • 1. 4. – усі перелічені.
 • 2. Центральною ланкою кредитної системи є:
 • 2. 1. – інвестиційні фонди;
 • 2. 2. – страхові компанії;
 • 2. 3. – комерційні банки;
 • 2. 4. – державні банки.
 • 3. Особлива форма підприємницької діяльності, коли предметом купівлі-продажу виступають гроші та цінні папери, що продаються підприємцем споживачу (покупцю) або надаються йому у кредит; його агентами виступають банки, фондові біржі та інші фінансові організації – це
 • 3. 1. – виробниче підприємництво;
 • 3. 2. – фінансове підприємництво;
 • 3. 3. – комерціне підприємництво;
 • 3. 4. – мале підприємництво.
 • 4. Еволюційний процес розвитку системи підприємництва породив наступні типи корпорацій:
 • 4. 1. – акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, командитні товариства (S-корпорація), повні товариства;
 • 4. 2. – приватні корпорації, державні (публічні) корпорації, комерційні та некомерційні корпорації;
 • 4. 3. – корпорації відкритого та закритого типу;
 • 4. 4. – дочірні корпорації;
 • 4. 5. – холдингові компанії, концерни, конгломерати, картелі, синдикати, консорціуми;
 • 4. 6. – національні корпорації, транснаціональні корпорації, міжгалузеві корпорації, диверсифіковані корпорації:
 • 4. 7. – усі перелічені;
 • 4. 8. –правильна відповідь – 4. 1, 4. 6.

Варіант 18

 • 1. Змішана власність поєднує наступні форми власності:
 • 1. 1. – державно-приватна;
 • 1. 2. – державно-кооперативна;
 • 1. 3. –державно-колективна;
 • 1. 4 –приватно-колективна;
 • 1. 5. - спільна із залученням іноземного капіталу;
 • 1. 6. - комбінована;
 • 1. 7. - усі перелічені окрім 1. 2. ;
 • 1. 7. - усі перелічені.
 • 2. До структури кредитної системи входять:
 • 2. 1. –банки;
 • 2. 2. – інвестиційні компанії;
 • 2. 3. – страхові компанії;
 • 2. 4. – фонди грошових ресурсів;
 • 2. 5. – усе перелічене.
 • 3. Загальні змінні витрати визначається наступною формулою:
 • 3. 1. –ТС = FC+ VC;
 • 3. 2. –АТС =TC/Q;
 • 3. 3. – AFC = FC/Q;
 • 3. 4. – AVC = VC/Q;
 • 3. 5. – АТС = TC/Q= (FC+VC)/Q = AFC+AVC;
 • 3. 6. –VC = TC–FC.
 • 4. Ключовими категоріями інституціонального напрямку в економічній теорії вважаються наступні:
 • 4. 1. – інститут,
 • 4. 2. – права власності;
 • 4. 3. –трансакційні витрати;
 • 4. 4. – контрактні відносини;
 • 4. 5. – ієрахія, організація, корпорація;
 • 4. 6. – правильна відповідь 4. 1 – 4. 3;
 • 4. 7. – є всі перелічені

Варіант 19

 • 1. Право власності визначається ще з часів римського права наступними правочинностями:
 • 1. 1. –володіння;
 • 1. 2. –користування;
 • 1. 3. – розпорядження;
 • 1. 4. – правильна відповідь – 1. 1.
 • 1. 5. – правильна відповідь – 1. 1. – 1. 3.
 • 2. Позичковий відсоток це:
 • 2. 1. – відокремлена частина промислового капіталу, що застосовується виключно у сфері обігу окремою групою підприємців, які займаються реалізацією товарів і перетворенням товарного капіталу на грошовий з метою отримання прибутку;
 • 2. 2. – певна сума вільних грошей, які надаються їх власником у тимчасове користування іншій особі (підприємцю) з метою отримання відсотка;
 • 2. 3. – вартість послуги, яка надається кредитором позичальнику (клієнту), у вигляді надання йому за плату певної суми грошей на обумовлений строк;
 • 2. 4. – відношення суми річного доходу, який отримує позичковий підприємець, до суми капіталу, що віддається в позику.
 • 3. Автором праці "Теорія бездіяльного класу. Економічне вивчення інститутів" (1899) є:
 • 3. 1. –А. Маршалл;
 • 3. 2. – Т. Веблен;
 • 3. 3. – Ф. Ліст;
 • 3. 4. – Дж. Коммонс
 • 4. На рисунку зображена:
 • 4. 1. – крива попиту;
 • 4. 2. – крива пропозиції;
 • 4. 3. –крива виробничих можливостей;
 • 4. 4. –крива байдужості;
 • 4. 5. – крива Лаффера.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >