< Попер   ЗМІСТ

Варіант 30

 • 1. Так-ні:
 • 1. 1. – “Економіка виникла набагато раніше, ніж наука про неї”;
 • 1. 2. – “В економічній науці процес диференціації знань розпочався в III ст. до н. е”;
 • 1. 3. – “Економіка як наука почала оформлятися лише в XVI-XVII ст”;
 • 1. 4. – “Термін “політична економія” увів до наукового лексикону французький економіст Антуан де Монкретьен”;
 • 1. 5. – усе, про що йде мова, – так;
 • 1. 6. – усе, про що йде мова, – ні.
 • 2. Фраза: “Праця – батько та найактивніший чинник багатства, а земля – його мати” належить:
 • 2. 1. –А. Сміту;
 • 2. 2. – Д. Рікардо;
 • 2. 3. –В. Петті;
 • 2. 4. – Ф. Кене.
 • 3. Економічний закон – це:
 • 3. 1. – юридичний нормативний акт, прийнятий законодавчим органом країни;
 • 3. 2. – реальний, стійкий, істотний, причинно-наслідковий зв'язок і взаємозалежність економічних явищ і процесів;
 • 3. 3. – найбільш загальні поняття, які відображають сутність реально існуючих економічних відносин;
 • 3. 4. – усі відповіді не є вірними;
 • 3. 5. – усі відповіді є вірними
 • 4. Еластичність пропозиції за ціною визначається наступною формулою:
 • 4. 1. – EDP = AQ / ΔΡ;
 • 4. 2. – ESP = AQ / ΔΡ;
 • 4. 3. - Pqd =Pqs;
 • 4. 4. - W = c+v+m.

Варіант 31

 • 1. Авторм наступного визначення категорії "інститут": "Інститути – це правила гри в суспільстві ... створені людиною обмежувальні рамки, які організовують взаємовідносини між людьми ... вони задають структуру спонукальних мотивів людської взаємодії" – є:
 • 1. 1. –Т. Веблен;
 • 1. 2. – Дж. Коммонс;
 • 1. 3. – У. Мітчелл;
 • 1. 4. – Д.. Норт.
 • 2. Економічні категорії:
 • 2. 1. – відображають не природні властивості речей і предметів, а характерну властивість певної системи (елементу, ланки) економічних відносин людей;
 • 2. 2. – мають об'єктивний характер, оскільки відбивають об'єктивну дійсність;
 • 2. 3. – мають історичний характер;
 • 2. 4. – є результатом застосування методу абстрагування в процесі вивчення явищ економічної сфери;
 • 2. 5. – є логічними формами, які відображають найбільш загальні і суттєві сторони економічного життя суспільства;
 • 2. 6. – усі відповіді є вірними;
 • 2. 7. – усі відповіді не є невірними.
 • 3. Хто з перелічених дослідників вважав, що підприємці – це організатори капіталістичних підприємств, які забезпечують зростання доходу та виконують наступні функції: 1 Організаційну (вміння об'єднувати людей і ресурси в єдине ціле); 2)торгову (мистецтво вести переговори, завойовувати довіру, вміло просувати товари на ринок); 3) рахункову (врахування витрат і результатів):
 • 3. 1. – Т. Веблен;
 • 3. 2. –М. Вебер;
 • 3. 3. –В. Зомбарт;
 • 3. 4. – Ф. Ліст?
 • 4. Інформація та знання є ключовими ресурсами:
 • 4. 1. – у доіндустріальній економіці;
 • 4. 2. – у традиційній економіці;
 • 4. 3. – в індустріальній економіці;
 • 4. 4. – у постіндустріальній економіці;
 • 4. 5. – в інформаційній економіці;
 • 4. 6. – в економіці знань.

Варіант 32

 • 1. Автором праці книги "Протистантська етика та дух капіталізму" (1904) є:
 • 1. 2. –В. Зомбарт;
 • 1. 3. –М. Вебер;
 • 1. 4. – Ф. Ліст;
 • 1. 5. –Дж. Коммонс.
 • 2. Традиційна класифікація провалів ринку включає:
 • 2. 1. – існування суспільних благ;
 • 2. 2. – недосконалість конкуренції і неповноту системи ринків;
 • 2. 3. – наявність зовнішніх ефектів (екстерналій);
 • 2. 4. – неповноту і недосконалість інформації;
 • 2. 5. –усі відповіді є вірними;
 • 2. 6. – усі відповіді не є вірними.
 • 3. Основними викликами фінансового глобалізму для національної економіки є :
 • 3. 1. – високий рівень доларизації української економіки;
 • 3. 2. – загроза надмірного нагромадження зовнішніх активів і зобов'язань країни;
 • 3. 3. – зростання масштабів тіньового відпливу національного капіталу за кордон;
 • 3. 3. – експансія глобального спекулятивного капіталу;
 • 3. 4. – усі відповіді є вірними;
 • 3. 5. – усі відповіді не є вірними.
 • 4. Основними ознаками глобалізації на макроекономічному рівні є:
 • 4. 1. – лібералізація торгівлі;
 • 4. 2. – ліквідація (або обмеження) інвестиційних, митних та інших бар'єрів;
 • 4. 3. – створення зон вільного підприємництва;
 • 4. 4. – створення єдиної валюти;
 • 4. 5. – усі відповіді не є вірними;
 • 4. 6. – усі відповіді є вірними.
 
< Попер   ЗМІСТ