< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання об'єктивних критеріїв кредитоспроможності позичальника

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи банк має враховувати основні показники аналізу фінансово-економічного стану й результатів діяльності, а саме:

 • • показники платоспроможності і ліквідності;
 • • показники фінансової стійкості;
 • • обсяг реалізації, індикатори ділової активності підприємства;
 • • обороти за рахунками позичальника і показники руху грошових коштів; •наявність неплатежів (у динаміці);
 • • склад та динаміку дебіторсько-кредиторської заборгованості (за останній звітний та поточний роки);
 • • собівартість продукції (у динаміці);
 • • прибутки та збитки (у динаміці);
 • • рентабельність (у динаміці);
 • • кредитну історію (погашення кредитної заборгованості в минулому, наявність діючих кредитів).

Для оцінювання кредитоспроможності банк зазвичай визначає ряд (набір) індикаторів аналізу й встановлює їх оптимальні нормативні значення. Банки самостійно встановлюють нормативні значення та відповідні бали для кожного показника залежно від його вагомості (значимості) серед інших показників, що можуть свідчити про найбільшу ймовірність виконання позичальником (контрагентом банку) зобов'язань за кредитними операціями. Особливістю більшості банківських методик є те, що для діагностичних коефіцієнтів і індикаторів встановлено одразу декілька нормативних значень. Залежно від їх розмірів виділяють декілька типів оцінювання стану підприємства за кожним показником (індикатором).

Наприклад, теоретичне оптимальне значення коефіцієнту автономії становить не менше, ніж 0,5. Проте, нормативи показника можна представити таким чином:

 • – дуже добрий фінансовий стан – більше 0,5;
 • – добрий фінансовий стан – від 0,4 до 0,5;
 • – задовільний – від 0,3 до 0,4;
 • – поганий – від 0,2 до 0,3;
 • – дуже поганий – менше 0,2.

Надалі встановлюють вагомість кожного показника, зазвичай для цього показники оцінюють у балах. Наприклад:

 • – при значенні коефіцієнту автономії більше 0,5 його оцінюють у 60 балів;
 • – від 0,4 до 0,5 – 45 балів;
 • – від 0,3 до 0,4 – 30 балів;
 • – від 0,2 до 0,3-15 балів;
 • – менше 0,2 – 5 балів.

Вагомість кожного показника визначають індивідуально для кожної групи позичальників (контрагентів банку) залежно від кредитної політики банку, особливостей клієнта (галузь економіки, сезонність виробництва, оборотність коштів тощо), ліквідності балансу, становища на ринку тощо. У табл. 12.1. наведено приклад оцінювання об'єктивних показників кредитоспроможності у балах. В табл. 12.1 порядок обчислення показників оцінки, які не розглядалися у попередній темпах даного навчального посібника, наведено у дужках.

Показник забезпечення кредиту також оцінюється у балах, проте його оцінювання, як зазначалося, залежить від виду предметів застави. Приклад оцінювання наведено у табл. 12.2.

У табл. 12.3 наведено результати оцінювання об'єктивної складової кредитоспроможності підприємства "Київ", обчисленої на підставі інформації додатків Б і Д (або А і В).

Оцінка показників платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості здійснена на кінець року, а показників рентабельності – в середньому за рік. В якості додаткових умов оцінки прийнято, що підприємство передбачає отримати кредит у банку в сумі 80 тис. грн., терміном шість 6 місяців, за умови сплати 24% річних.

Таблиця 12.1

Оцінювання об'єктивних показників аналізу кредитоспроможності підприємства у балах

Показник

Фінансовий стан

Дуже добрий

Добрий

Задовільний

Поганий

Дуже поганий

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)

Від 2,0 і більше

Від 1,5 до 2,0

Від 1,0 до 1,5

Від 0,5 до 1,0

Менше

0,5

Бали

40

30

20

10

5

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (коефіцієнт абсолютної платоспроможності)

Від 0,2 і більше

Від 0,15 до 0,2

Від 0,1 до 0,15

Від 0,05 до 0,1

Менше

0,05

Бали

30

20

15

10

5

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт швидкої платоспроможності)

Від 1,0 і більше

Від 0,75 до 1,0

Від 0,5 до 0,75

Від 0,25 до 0.5

Менше

0,25

Бали

60

45

30

15

5

Співвідношення швидколіквідних (грошей, поточних інвестицій, дебіторської заборгованості, векселів) і необоротних активів

Від 0,5 і більше

Від 0,4 до 0,5

Від 0,3 до 0,4

Від 0,2

до 0,3

Менше

0,2

Бали

40

30

20

10

5

Рентабельність продажів

Від 10 і більше

Від 7,5 до 10

Від 5 до 7,5

Від 2,5 до 5

Менше

2,5

Бали

40

30

20

10

5

Рентабельність активів

Від 15 і більше

Від 10 до 15

Від 6 до 10

Від 2 до 6

Менше

2

Бали

40

30

20

10

5

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Від 0,8 і більше

Від 0,6 до 0,8

Від 0,4 До 0,6

Від 0,2 до 0,4

Менше

0,2

Бали

30

20

15

10

5

Співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника до суми основного боргу за кредитом та відсотками за ним

Від 1,5 і більше

Від 1,1 до 1,5

Від 0,8 до 1,1

Від 0,5 до 0,8

Менше

0,5

Бали

40

30

20

10

5

Коефіцієнт фінансової стійкості

Від 0,6 і більше

Від 0,4 до 0,6

Від 0,3 до 0,4

Від 0,2 до 0,3

Менше

0.2

Бали

65

50

35

20

5

Коефіцієнт незалежності (коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу)

Менше

1,0

Від 1,0 до 1,1

Від 1,1 до 1,5

Від 1,5 до 2

Від 2,0 і більше

Бали

65

50

35

20

5

Коефіцієнт автономії

Від 0,5 і більше

Від 0,4 до 0,5

Від 0,3 до 0,4

Від 0,2 до 0,3

Менше

0,2

Бали

60

45

30

15

5

Коефіцієнт маневреності власних коштів (маневреності власного капіталу)

Від 0,5 і більше

Від 0,4 до 0,5

Від 0,3 до 0,4

Від 0,2 до 0,3

Менше

0,2

Бали

40

30

20

10

5

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (співвідношення власного оборотного капіталу та позикових джерел)

Від 0,5 і більше

Від 0,3 до 0,5

Від 0,2 до 0,3

Від 0,1 до 0,2

Менше

0,1

Бали

60

45

30

15

5

Таблиця 12.2

Оцінювання рівня забезпечення кредиту

Вид забезпечення

Бали

95

75

55

35

15

Гарантії Кабінету Міністрів України, гарантії урядів країн категорії “А”, гарантії банків з рейтингом не нижче ніж “інвестиційний клас”, гарантії міжнародних багатосторонніх банків, державні цінні папери

Від 100% і більше

Від 90% до 100%

Від 80% до 90%

Від 70% до 80%

Менше

70%

Майнові права на грошові депозити

Від 110% більше

Від 100% до 110%

Від 90% до 100%

Від 80 до

90%

Менше

80%

Недержавні цінні папери, дорогоцінні метали

Від 140% більше

Від 120% до 140%

Від 100% до 120%

Від 80% до 100%

Менше

80%

Нерухоме майно та інші майнові права

Від 160% більше

Від 140% до 160%

Від 120% до 140%

Від 100% до 200%

Менше

100%

Рухоме майно

Від 200% більше

Від 170% до 200%

Від 140% до 170%

Від 110% до 140%

Менше

110%

Таблиця 12.3

Результати об'єктивних оцінок кредитоспроможності підприємства „Київ”

Показник

Значення

Бали

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)

1,47

20

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (коефіцієнт абсолютної платоспроможності)

0,02

5

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт швидкої платоспроможності)

0,46

15

Співвідношення швидколіквідних активів (грошей, поточних фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, векселів) і необоротних активів

0,83

40

Рентабельність продажів

12,23

40

Рентабельність активів

16,11

40

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

0,47

15

Співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею

1,01

20

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,50

50

Коефіцієнт незалежності (коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу)

1,26

35

Коефіцієнт автономії

0,44

45

Коефіцієнт маневреності власних коштів (маневреності власного капіталу)

0,53

40

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (співвідношення власного оборотного капіталу та позикових джерел фінансування)

0,42

45

Рівень забезпечення кредиту

105

35

Всього по об'єктивних оцінках

X

445

В якості предмету застави пропонується нерухоме майно досліджуваного підприємства вартістю 94 тис. грн. За даними обслуговуючого банку середньомісячні надходження на рахунки підприємства становлять 168 тис. грн., а середньомісячні витрати – 146 тис. грн. Крім того, упродовж дії кредитного договору підприємство передбачає погасити інші зобов'язання на загальну суму 41 тис. грн.

Оцінивши кожен показник об'єктивної оцінки фінансового стану позичальника визначають загальну суму балів по об'єктивних оцінках за формулою:

(12.3)

де – бали оцінювання i-того показника.

Як видно з табл. 12.3 аналізоване підприємство отримало лише 445 балів із 715 можливих (максимальна сума балів, яку б могло отримати підприємство у разі відповідності всіх коефіцієнтів "дуже доброму стану" (див. табл. 12.1 та 12.2). Це свідчить про його відносно незадовільну кредитоспроможність, що склалася внаслідок низької ліквідності і платоспроможності підприємства, а також незадовільного рівня фінансової стійкості. Хоча показники рентабельності підприємства були оцінені досить високо, узагальнена оцінка кредитоспроможності по об'єктивних критеріях є недостатньою.

Наведені показники діагностики дають можливість отримати відносно повну інформацію щодо ситуації на підприємстві, а отже і оцінити його здатність повернути борги за кредитною угодою. Водночас, у процесі кредитних відносин вагомий вплив на оцінювання кредитоспроможності мають такі чинники, як діловий імідж підприємства, його попередня кредитна історія, положення на ринку тощо. З цих причин аналіз кредитоспроможності поглиблюють шляхом врахування цих суб'єктивних критеріїв оцінки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >