< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості суб'єктивних оцінок в діагностиці кредитоспроможності

В якості суб'єктивних критеріїв оцінювання кредитоспроможності можуть використовувати показники, які характеризують:

 • • ринкову позицію позичальника та його залежність від циклічних і структурних змін в економіці та галузі промисловості:
 • • наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника; •ефективність управління позичальника;
 • • професіоналізм керівництва та його ділова репутація;
 • • термін функціонування на ринку;
 • • наявність торгових марок, їх популярність серед споживачів; •конкурентоспроможність продукції позичальника;
 • • інша інформація.

Важливе місце у суб'єктивному оцінюванні позичальників зазвичай посідає його попередня кредитна історія, наявність прострочених платежів, неповне виконання умов кредитних угод тощо.

Суб'єктивні критерії аналізу банк також обирає самостійно і зазвичай оцінює у балах. Наприклад, суб'єктивна оцінка може включати такі чотири критерії.

 • 1. Період функціонування підприємства. Визначається у роках з часу державної реєстрації підприємства і слугує індикатором його положення на ринку. Може використовуватися така шкала оцінки цього критерію: 1 рік функціонування і менше = 1 бал; 2 роки = 2 бали; 3 роки = 3 бали; 4 роки = 4 бали; 5 і більше років = 5 балів.
 • 2. Ділова репутація. Таким показником можна оцінювати наявну у банка інформацію про позичальника. Шкала оцінювання може набувати такого вигляду:
  • а) інформація про позичальника є цілком позитивною, він є постійним клієнтом банку і має більше 80% оборотів по розрахунковому рахунку = 5 балів;
  • б) інформація про позичальника в цілому позитивна, він є постійним клієнтом банку і має більше 50% оборотів по розрахунковому рахунку = 4 бали;
  • в) інформація про позичальника в цілому позитивна, він є постійним клієнтом банку, має більше 20% оборотів по розрахунковому рахунку, проте його основний рахунок знаходиться у іншому банку = 3 бали;
  • г) основні обороти позичальника проходять по рахунках у інших банках, інформація про позичальника суперечлива = 2 бали;
  • д) позичальник не є клієнтом банку, інформація про нього негативна = 1 бал.
 • 3. Погашення позичок у минулому. Цей показник характеризує наявність або відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення кредитів, які надавались раніше. Оцінювання може відбуватися у такий спосіб:
 • 10 балів – попередньо отримані кредити погашено без проблем;
 • 8 балів – кредит погашено після відстрочки;
 • 5 балів – позичальник не користувався кредитом у минулому;

З бали – сплату кредиту прострочено;

 • 1 бал – позичальник ухиляється від відповідальності.
 • 4. Сплата проиентів за користування кредитом. Показник характеризує наявність або відсутність фактів несплати чи несвоєчасної сплати процентів за користування кредитом. Може оцінюватися у такий спосіб:
 • 10 балів – нараховані проценти сплачено своєчасно;
 • 8 балів – проценти сплачено із затримкою платежу;
 • 5 балів – позичальник не користувався кредитами в минулому;
 • 3 бали – термін виплати процентів прострочено;
 • 1 бал – позичальник ухиляється від відповідальності.

За суб'єктивними оцінками також визначають загальну кількість балів. Проте, цю величину не додають до сукупного балу з об'єктивних оцінок, а використовують для обчислення коригуючого коефіцієнта. Цей показник покликаний скорегувати загальну суму оцінок фінансово-економічного стану й результатів діяльності підприємства. Обрахунок коригуючого показника може здійснюватися у вигляді як співвідношення суми балів позичальника за суб'єктивними оцінками і максимально можливої кількості балів по таких оцінках. Проте, щоб певною мірою зневілювати вплив суб'єктивних чинників, можуть застосовуватися й інші формули обчислення. Наприклад:

(12.4)

де – коригуючий показник;

– кількість балів, яку отримав позичальник за суб'єктивними оцінками; – максимальна кількість балів, яку потенційно міг отримати позичальник за суб'єктивними оцінками.

Надалі визначають загальну кількість балів з оцінки кредитоспроможності позичальника за формулою:

(12.4)

де – загальна кількість балів оцінки кредитоспроможності позичальника.

Приклад суб'єктивної та узагальнюючої оцінки кредитоспроможності підприємства "Київ" наведено у табл. 12.4 за умови, що воно функціонує 9 років, у кредитуючого банку є про нього цілком позитивна інформація, підприємство є постійним клієнтом банку, має більше 50% оборотів по розрахунковому рахунку, кредитувалося у минулому, повернуло кредит без проблем, проте нараховані відсотки сплачувало із затримкою платежу.

Таблиця 12.4

Суб'єктивна та узагальнююча оцінка кредитоспроможності підприємства "Київ"

Показник

Значення (бали)

Період функціонування підприємства

5

Ділова репутація

4

Погашення позичок

10

Сплата процентів за користування кредитом

8

Всього по суб'єктивних оцінках

27

Коригуючий показник

1,225

Загальна сума балів

545

Коригуючий показник обчислено за формулою 12.4, при цьому враховано, що максимально можлива кількість балів по суб'єктивних оцінках може сягати 30 балів, що видно з наведеної вище методики. Загальну суму балів визначено шляхом множення суми балів за об'єктивними оцінками (445) та коригуючий показник (1,225).

Виходячи із загальної кількості балів позичальника визначають клас його кредитоспроможності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >