< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вибух циліндричних зарядів у грунтовому массиві поблизу вільної поверхні

Постановка задачі про вибух циліндричного заряду поблизу вільної поверхні та результати розрахунків

При видобуванні корисних копалин відкритим способом, розкривних роботах, будівництві відкритих виїмок великої протяжності (каналів), а також при дослідженні вибуху поблизу вільної поверхні використовуються спрощені модельні уявлення про процеси, які при цьому відбуваються наведені у роботах [141-142].

Розглядається вибух циліндричного заряду ВР довжиною І і радіусому ґрунтовому масиві поблизу вільної поверхні.

Математична постановка задачі включає в себе рівняння руху продуктів детонації і Грунту (2.1) – (2.5). Рівняння стану ПД мають вигляд (2.6), для твердої гірської породи застосовуються визначальні рівняння у вигляді (2.12) – (2.15), а для ґрунту – (2.16) – (2.22).

Граничними є умови неперервності на контактній границі "ПД – ґрунт" нормальних складових вектора швидкості і напруження, а також на вільній поверхні виконується умова

Для вирішення поставленої задачі використовувався кінцево-різницевий метод у рухомих лагранжевих змінних з використанням лінійно-квадратичної штучної в'язкості. Застосовувалася модифікована кінцево-різницева схема типу "хрест" із рухомою сіткою, що розширюється у процесі поширення хвиль у середовищах [181].

Чисельні розрахунки проводилися для ґрунтів із такими фізико- механічними характеристиками:

На рис. 4.1 – 4.3 подані ізобари середнього гідростатичного тиску (в ГПа) в площині rOz у різні моменти часу.

Із рисунків видно, що поле ізобар являє собою складну картину, обумовлену взаємодією хвиль із різними границями, кутовими точками та між собою. У заданий момент часу найбільший тиск досягається в газовой порожнині і в грунті поблизу неї. Спостерігається поступове виродження фронту хвилі із циліндричного у сферичний

Ізобари середнього гідростатичного тиску (в ГПа) в площині rOz у момент часу t =0,026 мс.

Рис. 4.1. Ізобари середнього гідростатичного тиску (в ГПа) в площині rOz у момент часу t =0,026 мс.

Ізобари середнього гідростатичного тиску (в ГПа) в площині rOz у момент часу t =5,0 мс

Рис. 4.2. Ізобари середнього гідростатичного тиску (в ГПа) в площині rOz у момент часу t =5,0 мс

Ізобари середнього гідростатичного тиску (в ГПа) в площині rOz у момент часу t =1,0 с.

Рис.4.3. Ізобари середнього гідростатичного тиску (в ГПа) в площині rOz у момент часу t =1,0 с.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >