< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Санітарно-гігієнічні вимоги до свинарників

Свинарники, а також будівлі і споруди обслуговуючого призначення проектують, реконструюють і будують за типовими проектами, розробленими відповідно до норм технологічного проектування свинарських підприємств.

Приміщення для утримання свиней за своїми габаритами повинні відповідати вимогам технологічного процесу (рис. 2.8).

Сучасні приміщення для утримання свиней

Рис. 2.8. Сучасні приміщення для утримання свиней

Для забезпечення нормального температурно-вологісного режиму в свинарниках особливу увагу приділяють надійному теплозахисту зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін, стелі, перекриттів).

Свинарники-маточники розмішують як правило нижче за рельєфом із підвітряного боку по відношенню до кормоцеху, але вище за рельєфом із навітряного боку по відношенню до решти типів свинарників. Місце для годівлі свиноматок (кормовий стіл) передбачають у середній частині приміщення і ділять на секції: приміщення для підстилки та інвентарю – в торцях будівлі, а для обслуговуючого персоналу – в одному з торців свинарника або суміжне з приміщенням для годівлі. Свинарники-маточники обладнують станками, які розташовують поздовжньо в два або чотири ряди. Між рядами станків роблять поздовжні (кормо-гнойові та службові) проходи шириною 1,4-1,6 м; поперечні проходи влаштовують залежно від довжини приміщення. У свинарниках-маточниках племінних господарств бажано мати і пристінні проходи.

Площа індивідуальних станків для свиноматок 5 м на товарних фермах і 6 м2 на племінних. Такі ж площі передбачено для маток другої половини поросності (четвертий місяць). Між двома станками для маток роблять підгодівельний станок для поросят площею 4 – 5 м2.

У свинарнику для утримання відлучених поросят станки для групового утримання розташовуються у два ряди (рис. 2.9).

Станки один від одного огороджуються решітками з просвітом 10 – 12 см і висотою 1,1м.

Огорожа може бути виготовлена і з інших хімічно-стійких матеріалів для захисту від дії агресивного середовища (сеча, гноївка тощо).

В одному станку можна розміщувати до 30 відлучених поросят; норма площі на одну тварину 0,25 м2 на товарних фермах, 0,3 м2 – на племінних.

В одному приміщенні можна утримувати підсисних свиноматок і відлучених поросят. Годують відлучених поросят з групових годівниць (кормових столів). Свинарники для холостих маток, маток після запліднення до встановлення фактичної поросності та ремонтного молодняку обладнають груповими станками в два або чотири ряди залежно від ширини приміщення (рис. 2.10).

Двохрядне розміщення станків

Рис. 2.9. Двохрядне розміщення станків

Станки для маток зі встановленою поросністю

Рис. 2.10. Станки для маток зі встановленою поросністю

Огородження станків гратчасті з просвітом 10-12 см і висотою 1,1 м. Гранична кількість тварин в одному станку і норма площі на кожну з них наступні: для холостих і легкопоросних маток – 25 голів, по 1,5 м2 на товарних фермах, 20 і 1,8 м2 відповідно – на племзаводах; для ремонтного молодняку – 30 голів, по 0,5 – 0,7 м2. Годівля свиней цих статево-вікових груп передбачається з кормового столу.

Свинарники-відгодівельники також обладнають груповими станками. Огородження станків гратчасті з просвітом 10-12 см, висотою 1,1 м. У широкогабаритних свинарниках-відгодівельниках найдоцільніше розташовувати станки в чотири ряди: два ряди впритул до подовжніх стін, два середніх відокремлені один від іншого суцільною перегородкою. Між середніми і пристінковими станками знаходяться два службово-кормових проходи шириною по 2 м.

Гранична кількість свиней в одному станку і норма площі наступні: для відгодівельного молодняку – до 100 голів по 0,5 м2 (в середньому) на одну тварину; для дорослих свиней на відгодівлі – до 70 голів по 0,7 м2.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >