< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Утримання кнурів-плідників

Статеве дозрівання і статева активність кнурів-плідників, інтенсивність сперматогенезу й запліднювальна здатність сперміїв значною мірою залежать від повноцінності годівлі, умов утримання та від індивідуальних особливостей тварин.

У племінних господарствах молодих кнурів починають використовувати при досягненні 11 – 12-місячного віку і живої маси 160 – 180 кг, на товарних фермах при ручному паруванні – у 10-11- місячному віці при живій масі 130-150 кг. Інтенсивність використання молодих кнурів у 2 – 3 рази менша, ніж повновікових. Раннє інтенсивне використання молодих кнурів призводить до погіршення їх розвитку і є причиною низької запліднювальної здатності сперми.

У деяких кнурів задовго до початку племінного використання виявляється порушення статевих рефлексів. Особливо часто його спостерігають при утриманні ремонтних кнурців великими групами без активного моціону. Це негативно впливає на розвиток молодих тварин, ускладнює їх використання. Тому дуже активних кнурців у 8 – 9-місячному віці потрібно використовувати для парування із свиноматками, що не становлять особливої цінності в племінному відношенні. При цьому нормалізується їх фізіологічний стан, вони добре розвиваються, поведінка їх стає значно спокійнішою.

При вирощуванні кнурів для станцій або пунктів штучного осіменіння свиней у них необхідно виробити стійкий умовний статевий рефлекс на фантом. При цьому слід дотримуватися таких правил:

• починати привчати до використання із 6-місячного віку; •за час привчання виключити дії будь-яких подразників – сильні звуки або світло, неспецифічні запахи.

Умовний рефлекс на фантом стабілізується у кнурів швидше, якщо в кабіні для одержання сперми спочатку йому дають можливість спаруватися з двома-трьома свиноматками, а потім у кабіні встановлюють фантом.

Вироблення рефлексу на фантом

Рис. 2.22. Вироблення рефлексу на фантом

В цьому разі, як правило, молодий кнур робить садку (рис. 2.22). Для прискорення стабілізації рефлексів у кнурів доцільно використовувати безумовні подразники: зволожити задню частину фантома спеціальними препаратами феромонами або змивами із статевих шляхів самки.

Після першої успішної садки на фантом молодого кнура регулярно пускають на нього для закріплення рефлексу. Дія того, щоб одержувати повноцінний племінний або товарний молодняк, кнури-плідники повинні бути клінічно здоровими, активними в статевому відношенні, мати заводську кондицію, одержувати повноцінний раціон годівлі і мати активний моціон.

Типовими проектами передбачається групове утримання перевірюваних і кнурів-пробників та групове або індивідуальне утримання основних кнурів-плідників (рис. 2.23, 2.24).

Утримання кнурів-плідників у групових станках

Рис. 2.23. Утримання кнурів-плідників у групових станках

Утримання кнурів-плідників у індивідуальних станках

Рис. 2.24. Утримання кнурів-плідників у індивідуальних станках

У племінних господарствах залежно від проектного рішення кнурів-плідників утримують у приміщенні, розташованому поряд з пунктом штучного осіменіння або в зблокованому з пунктом штучного осіменіння і свинарником для утримання холостих та умовно поросних маток.

На товарних фермах кнурів-плідників утримують у свинарниках-маточниках як в індивідуальних, так і в групових станках з розрахунку 2,5 м2 площі станка на одну тварину.

У літній період кнурів доцільно утримувати в таборах з наданням пасовищ з метою їх оздоровлення (рис. 2.25, 2.26, 2.27).

Кнури на вигульному майданчику

Рис. 2.25. Кнури на вигульному майданчику

Перевірювані кнури на пасовищі

Рис. 2.26. Перевірювані кнури на пасовищі

Випасання кнурів

Рис. 2.27. Випасання кнурів

Оптимальні параметри мікроклімату в приміщенні для утримання кнурів: температура повітря +16 °С, відносна вологість 40 – 75 %, швидкість руху повітря у холодний та перехідний період року – 0,3 м/с, у теплий період року – 1,0 м/с, вміст аміаку – до 20 мг/м3 сірководню – до 10 мг/м3, вуглекислого газу -0,2 %, пилу – 6 мг/м3. Нормативні параметри повітря повинні забезпечуватися в зоні розміщення тварин, тобто в просторі висотою до 1 м над рівнем підлоги, на якій утримуються кнури-плідники. Незалежно від розрахунку кількість повітря, що надходить у приміщення, повинна бути: в холодний період року – 30 м3/год.; в перехідний – 45 м3/год.; в теплий – 60 м3/год. на 1 ц живої маси свиней. Норма станкової площі для перевірюваних кнурів і кнурів-пробників – 2,5 м2, для основних кнурів-плідників при індивідуальному утриманні – 7,0 м2 (табл. 2.1).

Висота стінок станків повинна бути не нижче 1,4 м. При груповому утриманні основних кнурів-плідників (2-5 голів) площа станка на одну голову становить 3,5 – 4,0 м2. У станках встановлюють напувалки та годівниці, які розділяють перегородками за кількістю тварин у станку з розрахунку, щоб фронт годівлі на одну тварину був не менше 45 см.

2.1. Норми площі станків для утримання свиней

Група свиней

Площа лігва, м2/гол.

Фронт годівлі, м/гол.

підприємства

товарні

племінні

товарні

племінні

1. Групові станки

Кнури, що перевіряються та пробники

• без механічного моціону

2,5

6,0

0,4

0,45

• з механічним моціоном

2,5

2,5

0,4

0,45

Холості та поросні матки

• на суцільній підлозі

1,9

2,0

0,4

0,45

• на щілинній підлозі

1,7

2,0

0,4

0,45

Відлучені поросята

• на суцільній підлозі

0,35

0,4

0,15

0,2

• на щілинній підлозі

0,3

0,3

0,15

0,2

Ремонтний молодняк

• на суцільній підлозі

0,8

1,0

о,з

о,з

• на щілинній підлозі

0,75

-

0,3

о,з

Відгодівельний молодняк

• на суцільній підлозі

0,8

-

о,з

-

• на щілинній підлозі

0,65

-

0,2

-

Вибракувані свиноматки та кнури на відгодівлі

1,2

о,з

Відгодівля молодняку на бекон

0,9

-

о,з

-

2. Індивідуальні станки

Кнури-плідники

7,0

7,0

0,4

0,45

Свиноматки поросні, та з не встановленою поросністю

1,2

1,4

0,4

0,45

Свиноматки за 7 – 10 днів до опоросу і підсисні матки з поросятами до 2-х місяців

• на суцільній підлозі

6,5

7,5

0,4

0,45

• на щілинній підлозі

6,0

-

0,4

-

Свиноматки за 7 – 10 днів до опоросу і фіксованому їх утриманні при підсосі поросят при відлученні їх в 25 – 35 днів

• на суцільній підлозі

6,0

-

0,4

-

• на щілинній підлозі

  • 3,6-
  • 4,0

_

0,4

На відтворну здатність кнурів, якість сперми, а також загальний стан здоров'я значною мірою впливає моціон. При спільному утриманні на вигульних майданчиках або випасанні кнурів, яких утримують в індивідуальних стаціонарних станках, їм регулярно спилюють ікла.

Активний моціон забезпечується прогоном кнурів на відстань 1,5-3 км, при цьому швидкість руху повинна бути помірною (рис. 2.28, 2.29).

Активний моціон

Рис. 2.28. Активний моціон

Пасивний моціон

Рис. 2.29. Пасивний моціон

В деяких господарствах для активного моціону кнурів використовують механічний пристрій типу "тренажер". Кнурів-плідників необхідно регулярно купати (рис. 2.30).

Для цього в приміщенні для кнурів або на пункті штучного осіменіння обладнують бокс з душовою установкою. Температура води для купання +24 – ЗО °С. Протягом року 3-4 рази оглядають стан копитного рогу і при необхідності – розчищають. Одержання високоякісної сперми від кнурів значною мірою залежить від повноцінної годівлі. У кнурів, порівняно з плідниками інших видів сільськогосподарських тварин, на утворення сперми витрачається найбільша кількість енергії та поживних речовин.

Купання кнурів-плідників

Рис. 2.30. Купання кнурів-плідників

Тому незбалансована годівля дуже негативно впливає на спермопродукдію. Незбалансована годівля, а також порушення умов утримання призводять до ожиріння кнурів, що спричиняє зниження статевої активності і надалі веде до імпотенції. Зважаючи на значні індивідуальні відхилення в характері обміну речовин в організмі кнурів-плідників, основним критерієм оптимізації годівлі є стан їх вгодованості та якість сперми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >