< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Утримання підсисних маток з поросятами

Підсисних маток утримують в індивідуальних станках, але при необхідності можна допустити і групове утримання (по 2-3 голови у станку). При цьому підбирають маток, аналогічних за терміном опоросу, кількістю приплоду, живою масою і станом вгодованості.

Важливе значення для нормального росту і розвитку свиней має відповідність розмірів площі та кількості тварин, що знаходяться в одному станку. Наприклад, встановлена пряма залежність розміру станка для підсисної матки на приріст живої маси поросят-сисунів. Так, при площі станка 2,6 м2 середньодобовий приріст живої маси поросят становить 192 г, 3,9 м2 – 218; 5,6 м2 – 291 г за всіх інших рівних умов.

У зимовий час племінних маток корисно чистити щітками або ж солом'яними джгутами. Влітку не рідше одного разу на тиждень їх купають у водоймах чи під душем. Систематичні прогулянки для підсисних маток обов'язкові, за винятком перших чотирьох-п'яти днів після опоросу. Взимку маток випускають на прогулянку 2 рази на день. Тривалість прогулянки залежно від стану погоди коливається від 0,5 до 1,5 години. У перший місяць після опоросу маток випускають без поросят, останніх залишають у станках. Не рекомендовано влаштовувати прогулянки маток по глибокому снігу, так як це може викликати захворювання молочної залози.

Влітку підсисних маток утримують у таборах (рис. 2.38, 2.39, 2.40). Перші 15-20 днів після опоросу маток з поросятами випасають поблизу таборів, а потім і на більш віддалених ділянках з підсівом багаторічних бобових трав.

Утримання підсисних маток у літніх таборах

Рис. 2.38. Утримання підсисних маток у літніх таборах

Літньотабірне утримання

Рис. 2.39. Літньотабірне утримання

Утримання підсисних маток на малих фермах

Рис. 2.40. Утримання підсисних маток на малих фермах

У практиці свинарства використовують різноманітні конструкції станків для утримання тварин: серійного виробництва і власного виробництва (із металу, дерева та ін.) (рис. 2.41, 2.42, 2.43). Різні статево-вікові групи тварин утримуються в станковому обладнанні, що передбачене діючими типовими проектами свиноферм і комплексів різної потужності.

Для опоросу маток і утримання їх з поросятами до 45 – 60- денного віку використовують обладнання з дво- (ОСМ-120) або трибоксовими (ОСМ-60, СОС-Ф-35) станками, а також спарені двосекційні станки (типу ССД). Всі варіанти обладнання мають бокси для фіксованого утримання і опоросу маток, а станки оснащені сосковими напувалками та годівницями. В боксах для поросят їх положення регулюється по висоті.

Наявність перегородок всередині станків дозволяє обладнувати в них бокси для фіксованого утримання і опоросу свиноматки, годівлі та відпочинку поросят. Внутрішні перегородки можна переставляти, змінюючи при цьому площу боксів залежно від фізіологічного стану свиноматки і віку поросят.

Дерев'яний станок для утримання підсисних маток

Рис. 2.41. Дерев'яний станок для утримання підсисних маток

Конструкції станків дозволяють застосовувати одну із систем прибирання гною: механічну (за допомогою скребкових транспортерів) або гідравлічну. Бокси для відпочинку поросят обладнані установками ІЧУФ-1М, які їх обігрівають та опромінюють (рис. 2.44).

Двобоксовий станок

Рис. 2.42. Двобоксовий станок

Трибоксовий станок

Рис. 2.43. Трибоксовий станок

Обладнання станків ІЧУФ-1М установками

Рис. 2.44. Обладнання станків ІЧУФ-1М установками

Станкове обладнання ОСМ-120 призначене для опоросу 120 свиноматок і утримання їх з поросятами до 30-денного віку. Після відлучення поросят утримують у цих же станках до 90-денного віку. Воно застосовується на свинарських підприємствах по вирощуванню і відгодівлі 12-24 тис. свиней (рис. 2.45).

Станкове обладнання на промислових комплексах

Рис. 2.45. Станкове обладнання на промислових комплексах

На рисунку 2.46 наведена схема розміщення внутрішніх перегородок (5 і 7) при переведенні у станок поросної матки (за 3 – 5 днів до опоросу).

Схема станкового обладнання ОСМ-120

Рис. 2.46. Схема станкового обладнання ОСМ-120

I – бокс для свиноматки; II – бокс для поросят; 1 і 10 – годівниці відповідно для поросят і свиноматки; 2 – установка ІЧУФ- 1М; 3 і 9 – напувалки відповідно для поросят і свиноматки; 4 – задня стінка; 5 – задні перегородки; 6 обмежувальна задня перегородка; 7 – бокова перегородка; 8 – обмежувальна бокова дуга

Подальша трансформація станка здійснюється наступним чином. Задні перегородки (5) відкривають назад і фіксують їх до бокових стінок (вказано пунктиром). Це дає можливість збільшити площу станка і утримувати в ньому поросят до 90-денного віку. Потім їх переводять у свинарник-відгодівельник. Одним із основних недоліків даної конструкції станкового обладнання є суміщення зон годівлі та відпочинку поросят. Крім того, конструкція не забезпечує двостороннього підходу поросят до свиноматки для ссання.

Станкове обладнання ОСМ-60 призначене для проведення опоросів і утримання свиноматок із приплодом до 2-місячного віку на племінних та товарних фермах (рис. 2.47). Комплекти випускаються у двох модифікаціях: ОСМ-60-І для годівлі вологими і ОСМ-60-ІІ – сухими кормами.

Схема станкового обладнання ОСМ-60

Рис. 2.47. Схема станкового обладнання ОСМ-60:

І – бокс для свиноматки; II – бокс для годівлі поросят; III – бокс для відпочинку поросят; 1 і 8 – годівниці відповідно для поросят і свиноматки; 2 і 7 – напувалки відповідно для поросят і свиноматки; 3 – бокова перегородка; 4 – дверці; 5 – обмежувальна задня дуга; установка – ІЧУФ-1М.

Свиноматку за 3 – 5 днів до опоросу переводять у бокс (1), як це вказано на рис. 2.47, і обмежують її переміщення боковою перегородкою (3) та задньою дугою (5). У такому положенні свиноматку утримують протягом 7 днів після опоросу. Після цього бокову перегородку (3) переставляють вліво (показано пунктиром) і фіксують до бокової стінки станка. При такому варіанті поросят утримують до 60-денного віку, потім їх переводять у приміщення для відлучених поросят, а матку – в приміщення для холостих свиноматок.

Суттєва перевага обладнання ОСМ-60, порівняно з іншими варіантами, в тому, що зона відпочинку поросят відокремлена від зони годівлі боксом для свиноматки (рис. 2.48).

Станок ОСМ-60

Рис. 2.48. Станок ОСМ-60

Забезпечується також двосторонній підхід поросят до свиноматки. Цим покращуються умови утримання і підвищується приріст живої маси поросят.

Станки ССД-2 і ССД-2М – спарені двосекційні (рис. 2.49) призначені для опоросу і утримання двох свиноматок із поросятами. При цьому завдяки об'єднанню фронту годівлі для двох суміжних рядів досягається економніше використання площі свинарника.

Недолік станка у тому, що свиноматка фіксується на весь підсисний період і позбавлена моціону.

Станкове обладнання СОС-Ф-35 (рис. 2.50) призначене для розміщення поросних маток, їх опоросу і утримання до 35 днів з приплодом. Станок має підняту щілинну підлогу і являє собою конструкцію прямокутної форми, яка складається з трьох боксів: для розміщення свиноматки, годівлі поросят та їх відпочинку.

Розміщують станки над гнойовим каналом, куди гній потрапляє крізь щілинну підлогу (2).Крім станків з паралельним розміщенням боксів за кордоном відомі варіанти з діагональним розміщенням боксу для фіксації свиноматки. В ньому годівниці для

Станок ССД-2

Рис. 2.49. Станок ССД-2

Станкове обладнання СОС-Ф-35

Рис. 2.50. Станкове обладнання СОС-Ф-35

свиноматки і поросят встановлені на протилежних сторонах станка, що ускладнює систему роздавання кормів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >