< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень для утримання овець

Розвиток вівчарства й підвищення його рентабельності тісно пов'язані з будівництвом нових і реконструкцією існуючих ферм із метою забезпечення механізації трудомістких процесів.

До ферми повинні прилягати земельні угіддя, які забезпечували б тварин кормами (рис. 4.10). Вівчарські ферми можуть бути із закінченим і незакінченим оборотом стада, а за призначенням – племінними або товарними. В умовах Степу і Лісостепу доцільно створювати спеціалізовані вівчарські господарства на 10-15 тис. голів.

Нові вівцеферми будують за проектами, розрахованими на прогресивну технологію, на відстані 500 – 700 м від населеного пункту. Ділянку для вівцеферми відводять таку, щоб її рельєф давав змогу без значних витрат відводити дощові й талі води, а рівень залягання ґрунтових вод не перевищував 2 – 2,5 м.

Ферма повинна мати такі основні приміщення та споруди:

  • • вівчарні із базами;
  • • сховища для силосу і сінажу;
  • • навіси для грубих кормів;
  • • внутрішньофермські шляхи із твердим покриттям;
  • • пункт штучного осіменіння;
  • • літні вигульно-кормові майданчики;
  • • джерело водопостачання;
  • • ванну або душову установку для профілактичного купання овець;
  • • будинок для тваринників;
  • • стригальний пункт (на великих фермах) тощо.

У зоні Степу, Лісостепу і Полісся будують вівчарні для вівцематок та ярок на 750 – 800, у гірських районах Карпат – на 300-400 голів. Найкращі вівчарні прямокутної форми шириною 18-24 м. Огороджуючі конструкції мають надійно захищати тварин від атмосферних опадів, протягів, конденсату пари на стінах і стелі, забезпечувати необхідний температурний режим у приміщенні. Вівчарні не опалюються. Температурний режим і вологість повітря у них нормуються згідно даних (табл. 4.1).

Утримання овець за канадською технологією

Рис. 4.10. Утримання овець за канадською технологією

Висота стін і розміри дверей у приміщеннях для овець повинні бути такими, щоб могли проїжджати трактори й автомобілі. Кількість дверей визначають з розрахунку 1 м на 60 вівцематок або 120 голів молодняку. Біля дверей влаштовують тамбури.

4.1. Температура та відносна вологість повітря вівчарень

Призначення будівель і приміщень

Температура повітря в приміщеннях, °С

Відносна вологість, %

розрахункова

межі

максимум

мінімум

максимум

мінімум

1. Приміщення для баранів, цапів, суягних і холостих маток ремонтного молодняку, відгодівельного поголів'я

не нормується

2. Приміщення для ягніння

16

18

10

75

40

3. Приміщення для утримання маток з ягнятами, козенятами до 20-добового віку

12

15

8

75

40

4. Приміщення для штучного вирощування ягнят (козенят) віком:

до 45 діб

16

18

12

70

40

старше 45 діб

12

14

6

75

40

5. Манеж для взяття сперми і осіменіння маток

18

20

16

70

40

Вентиляцію обладнують з розрахунку обміну повітря не менше як 25 м3/год. на дорослу вівцю і 10 м3/год. для молодняку.

4.2. Нормативні параметри повітря

Назва приміщень

Швидкість руху повітря, м/с

холодний

перехідний

теплий

Приміщення для утримання баранів (далів) і маток з ягнятами (козенятами) віком старше 20 днів

0,3

0,5

1,0

Приміщення для ягніння (в період ягніння)

0,2

0,2

0,5

Приміщення для штучного вирощування ягнят та козенят

0,2

0,2

0,3

Манеж, приміщення для утримання маток після відлучення ягнят (козенят) та ремонтного молодняку

0,3

0,2

1,0

Нормативні параметри повітря, наведені в таблицях 4.2, 4.3, повинні забезпечуватися в зоні розміщення тварин, тобто в просторі висотою до 0,75 м над рівнем підлоги.

4.3. Нормативні параметри повітря

Назва приміщень

Концентрація шкідливих газів

СO2, %

NНз, мг/м"5

H2S, мг/м"

Приміщення для утримання баранів (цапів) і маток з ягнятами (козенятами) віком старше 20 днів

0,25

0,02

0,01

Приміщення для окоту (в період окоту)

0,25

0,01

0,01

Приміщення для штучного вирощування ягнят та козенят

0,25

0,01

0,01

Манеж, приміщення для утримання маток після відлучення ягнят (козенят) та ремонтного молодняку

0,25

0,02

0,01

Вікна у вівчарнях треба встановлювати на висоті 1,2 м від підлоги. Віконні заповнення подвійні. Світловий коефіцієнт (СК) у приміщеннях для утримання овець повинен становити 1 : 20 – 1 : 25. Підлогу у вівчарні роблять глинобитну і на 10 – 20 см вище від поверхні ґрунту.

Норму площі вівчарень на одну тварину, наведено у таблиці 4.4.

4.4. Норми площі вівчарень для різних статево-вікових груп овець і кіз

Група тварин

Будівля і спосіб розміщення тварин

Напрями продуктивності. м2/шл.

тонкорунний і напівтонкорунний

м'ясо- вовновий, спеціалізований, молочний, м'ясний

смушковий

1

2

3

4

5

1. Барани

Баранник або пункт штучного осіменіння

а) плідники

в групових секціях

2,0 – 2,5

2,0

2,0

в індивідуальних клітках

3,0-3,5

3,0

3,0

б) пробники

в групових секціях

1,7 – 1,9

1,8

1,8

2. Цапи

Козлятник

в стійлі

-

8-10

-

в загоні

-

15-20

-

3. Матки з ягнятами (до 20 днів)

Вівчарні для зимового ягніння у групових секціях

2,5 – 3,0

1,1 – 1,3

4. Матки з козенятами (до 45 днів)

Вівчарні для зимового ягніння у групових секціях

2,4

5. Матки суягні і матки з ягнятами віком старше 20 днів

Вівчарні для утримання в групових секціях

1,8-2,0

0,8-0,9

6. Матки сукізні і матки з козенятами віком старше 45 днів

Вівчарні для зимового окоту в групових секціях

2,1

7. Матки з ягнятами та козенятами

Вівчарні для зимового ягніння (окрема будівля) в групових секціях

2,5 – 3,0

1,7

Вівчарні для весняного ягніння і баз-навіс в групових секціях

1,0 – 1,2

0,8 – 1,0

8. Матки холості

1,0

9. Матки дійні:

вівцематки

1,7 – 1,9

-

1,8 – 2,5

козоматки

-

1,0

-

10. Молодня к ремонтний

в групових секціях

трьохстінний навіс, баз-навіс в групових секціях

0,6 – 0,8

0,8

0,7 – 0,8

11. Ягнята (козенята) при

штучному

вирощуванні

Вівчарня

а) віком до 45 днів

в групових секціях

0,3

0,3

б) віком старше 45 до 4 міс.:

в групових секціях

до 4 міс. (ягнята)

0,4

0,4

до 2 міс. (козенята)

0,4

0,4

12. Відгодіве льне

поголів'я

Трьохстінний навіс і майданчик

а) доросле

в групових секціях

0,5 – 0,6

0,5

0,5 – 0,6

1

2

3

4

5

б) молодняк

в групових секціях

0,4

0,4

0,4

13. Валухи

Трьохстінний навіс, баз-навіс

0,5-0,6

З південного боку вівчарні будують вигульний майданчик (рис. 4.11). Із трьох боків його обносять стіною, яка захищає тварин від вітру в холодну пору року, її висота – 1,5-1,7 м. Підлога в базу глинобитна або з твердим покриттям, із достатнім нахилом у протилежний бік від вівчарні для стікання води.

Площа базу на вівцематку повинна становити 4-5 м2. Тут у зимово-стійловий період перебувають тварини більшу частину часу. Дня утримання та годівлі овець улітку біля базу або приміщення обладнують вигульно-кормові майданчики площею 6 – 8 м на голову. Для кожної маточної отари їх розділяють постійною перегородкою на 3-4 секції, в яких утримують сакмани. Кожна секція повинна мати двоє воріт шириною 6 м кожні.

Силос і сінаж (річна потреба) закладають і зберігають у силососховищах, наземних, облицьованих плитками, траншеях. Силососховище, вівчарні, майданчики необхідно сполучати під'їзними дорогами з твердим покриттям.

Дія напування вівцематок воду підводять зі свердловин у вівчарні, бази і на вигульно-кормові майданчики, для інших груп – у бази та на вигульно-кормові майданчики. Овець напувають з автонапувалок або корит. Після кожного напування воду з корит

Вівчарня з вигульно-кормовим майданчиком

Рис. 4.11. Вівчарня з вигульно-кормовим майданчиком

виливають, а корита миють. У зоні їх розміщення роблять тверде покриття. У зимових умовах, коли є електроенергія, тварин у базу напувають з автонапувалок АГК № 5 із розрахунку одна автонапувалка на 200 голів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >