< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Системи утримання хутрових звірів і кролів

Типи, розміри і структуру ферм, систему і спосіб утримання, номенклатуру і типи окремих будівель і споруд приймають з урахуванням напряму і спеціалізації господарств, місцевих природно-кліматичних, економічних та соціальних особливостей окремих регіонів України і забезпечення найбільшої ефективності капітальних вкладень. У проектах передбачають прогресивну технологію утримання тварин, яка забезпечує найбільшу економічну ефективність виробництва продукції.

Звіро- та кролеферми повинні забезпечуватися кваліфікованими кадрами, кормами, водою, електроенергією, під'їзними шляхами, захищатися від пануючих вітрів та снігових заносів. Вздовж межі території підприємства та, за можливості, між окремими бригадами слід створювати зелену зону з дерев та кущів. Кожне підприємство повинно мати огорожу та відмежовуватися від найближчого житлового масиву санітарно-захисною зоною (СЗЗ).

Розміри санітарно-захисних зон визначаються залежно від потужності підприємства. Враховуючи, що найбільш неприйнятними для житлової зони за кількістю шкідливих викидів, головним чином запахів, є норкові ферми, розміри СЗЗ визначаються залежно від чисельності у них умовних самок норок і приймаються:

  • • при потужності ферми до 10000 умовних голів норок розмір СЗЗ (від найближчого шеда до межі житлової забудови) повинен дорівнювати не менше 300 м;
  • • при потужності від 10000 до 20000 умовних голів норок – не менше 1000 м;
  • • при потужності більше 20000 умовних голів норок – не менше 1200 м.

При реконструкції і розширенні існуючих ферм розміри СЗЗ можуть бути зменшені з урахуванням конкретних умов за погодженням з органами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Територія ферми має бути упорядкована шляхом планування, застосування відповідного покриття для проїздів і виробничих майданчиків, забезпечення необхідного схилу та влаштування лотків (канав) для відведення поверхневої води.

Розміщення звіро- та кролеферм повинно здійснюватися згідно вимог санітарної і будівельної нормативно-технічної документації (НТД), земельного, водного, лісового законодавства, а також з урахуванням проектів районного планування, генеральних планів міст і приміських зон, а також інших розроблених та затверджених у встановленому порядку документів, що регламентують економічний розвиток регіону та його забудову.

Ділянка під звіро- та кролеферми повинна розмішуватись по рельєфу нижче житлових і культурно-побутових будівель населеного пункту, водойм, мереж енерго- та водопостачання, вище очисних споруд і скиду стічних вод останніх.

По відношенню до житлових, оздоровчих, адміністративних, промислових та інших об'єктів, за винятком складів агрохімікатів та пестицидів, ділянка повинна розміщуватися з підвітряної сторони.

Відомчими нормами технологічного проектування ВНТП-АПК-05.07 Підприємства звірівництва та кролівництва встановлена наступна класифікація звірів і кролів за віковими групами:

  • • основне стадо – самки (кролематки) і самці;
  • • молодняк – до року (від 1,5 до 8 місяців).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >