< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Потреба в кормах і підстилці

Річна потреба кормів на фермі визначається як сума потреби кормів для всіх виробничих груп звірів і кролів.

5.6. Нормативні обсяги постійного запасу кормів

Основні види кормів

Способи зберігання

Нормативи запасу кормів

Об'ємна маса, кг/м2

у % від річної потреби

у розрахункових потребах

М'ясо-рибні корми

у

холодильнику на стелажах

50

180

Концентрати: а) зернові

у зерносховищах

50

180

650

б) комбікорми

у складах

15

60

500

Коренебульбоплоди і

овочі:

а) для кролів і нутрій

в овочесховищах

70

120

600

б) для звірів

в овочесховищах, холодильнику

визначається завданням на проектування

Сіно

копицях, скиртах, під навісами, у сараях

100

на весь зимовий період

непресован е 65 – 85; пресоване (в тюках) 250

Примітки. Норматив запасу кормів м'ясо-рибної групи для

ферми потужністю не більше 2000 умовних самок норки може бути зменшений до 25 % від річної потреби у випадках, обумовлених завданням па проектування.

Нормативи запасу кормів на фермі наведено в таблиці 5.6.

Зберігання підстилки передбачається на території ферми в копицях, скиртах, під навісами або в сараях у розмірі не менше 50 % від річної потреби (180 розрахункових діб).

5.7. Види і норми підстилки на 1 умовну голову на рік

Вид тварин

Вид підстилки

Періодичність заміни

Норми потреби підстилки на 1 гол. в рік, кг

Лисиці і песці (самки)

солома, тирса, стружка деревна

1 раз на рік

10

Норки:

а) основне стадо

солома безостих злаків, дрібна деревна стружка

у міру забруднення

зо

б) молодняк

те саме, тирса

те саме

10

Нутрії при утриманні в зовнішніх клітках, загонах або шедах

солома безостих злаків

те саме

20 (осн. стадо), 7(молодняк)

Кролі (самка) а) при утриманні в шедах

солома безостих злаків, дрібна деревна стружка

на кожний окріл протягом року

20

б) при утриманні в будівлях 3 регульованим мікрокліматом

дрібна деревна стружка

те саме

10

Об'ємна маса непресованої соломи після 3-місячного зберігання слід приймати 50 кг/м3, пресованої соломи і тирси – 250 кг/м3.

Рекомендовані види підстилки і норми потреби наведено в таблиці 5.7.

Норми потреби води на звіро- та кролефермах наведено в таблиці 5.8.

5.8. Норми потреби води на голову за добу

Вид тварин

Норми потреби і витрати води на добу, л

на одну самку (в тому числі самця і молодняк)

у тому числі на напування

на 1 голову основного стада

на 1 голову молодняку

Норки

6,0

0,5

0,3

Лисиці

14,0

1,0

0,6

Песці

14,0

1,0

0,6

Кролі при утриманні:

у шедах

3,0

1,0

0,3

у будівлях із регульованим мікрокліматом

4,0

1,0

0,3

Нутрії при утриманні:

у зовнішніх клітках і загонах

235,0

0,75

0,5

7,0

у будівлях із регульованим мікрокліматом

5,0

1,0

0,6

Примітки. 1. Норми потреби води включають витрати води на виробничі потреби: напування, приготування кормів, миття обладнання, прибирання виробничих приміщень, наповнення басейнів для нутрій.

  • 2. Коефіцієнт годинної нерівномірності слід приймати 2,5.
  • 3. У південних районах норми потреби води допускається збільшувати до 50 %.
  • 4. Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби слід приймати відповідно зі ДСанПіН 2.2.4-100-10, діючими нормативними документами, якими регламентується проектування внутрішнього водопроводу та каналізації.
  • 5. Норми витрати води наведено для днів максимальної потреби.
  • 6. У графі 2 в чисельнику наведена потреба води для нутрій при утриманні їх у басейні, у знаменнику – без басейна. Інтервал між спорожненням і наповненням басейнів не повинен перевищувати 8 годин.

Ферми повинні забезпечуватися водою питною, згідно ДСанПіН 2.2.4-400-10. При невідповідності якості води діючим нормам необхідно передбачати її доочистку. У зимовий період передбачається підігрів води.

Допускається наповнення водою басейнів і канатів на фермах нутрій з відкритих водойм за погодженням з органами ветеринарного нагляду.

У будівлях для утримання кролів і нутрій при регульованому мікрокліматі, внутрішній водопровід проектують відповідно із СніП 2.04.01. Для економного і раціонального використання водних ресурсів необхідно застосовувати рішення і обладнання, які дозволяють повторно-послідовне та оборотне водопостачання (кормоцех, цех обробки шкурок, холодильник).

Для забезпечення виробничих і господарсько-побутових потреб у будівлях з регульованим мікрокліматом передбачається гаряче постачання води.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >