< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність закладів сфери послуг. Благодійництво

У наявних звітах обер-прокурора Священого Синоду зазначені форми благодійництва, яке здійснювали церковні установи. Зі звіту за 1873 р. дізнаємося, що при 500 православних монастирях (без архієрейських домів) діяло 65 лікарень, 37 богоділень і 102 благодійні заклади. Частина шпиталів і богоділень знаходилася на казенному і монастирському утримання. Ряд жіночих монастирів власним коштом влаштовував лікарняні палати, аптеки для безоплатного відпуску ліків, лабораторії для їх виготовлення, організовував курси для монастирських медичних сестер. У звіті обер-прокурора вказувалася кількість шкіл, що перебували при церквах і монастирях. Таких навчальних закладів діяло біля 8 тис. з кількістю учнів майже 200 тис..

Наприклад, у Києво-Печерській лаврі 1860 р. було відкрито двокласне народне училище для дітей штатних служителів і киян. Щорічно Лавра вносила по 750 руб. на утримання Києво-Подільського, Києво-Софійського, Черкаського, Уманського і Богуславського училищ, а також виділяла 50 руб. для стипендіата Києво-Софійського училища.

Особливою була роль церкви у благодійній підтримці духовно-навчальних закладів за допомогою єпархіальних коштів. Вони включали: прямі витрати на допомогу духовним академіям; витрати на створення капіталу для видачі відсотків з нього як винагороди наставникам у наступні роки; щорічні допомоги; постійні допомоги; допомоги на збільшення жалування наставникам духовних академій; допомоги на оплату житла викладачів. З єпархіальної допомоги виплачувалася стипендія студентам. У зазначений період ці витрати по Московській єпархії становили близько 950 тис. руб. на рік.

Окремо єпархіальні кошти спрямовувалися для навчання сиріт і дітей найбідніших духовних осіб.

До специфічних видів некомерційної діяльності церковних установ можна віднести заклади церковно-шкільної освіти. З одного боку, ці заклади фінансувалися за рахунок церковних і державних коштів, з іншого — вони були гарантованим ринком збуту для різного виду церковної літератури тощо.

У зоні діяльності православної церкви 1899 р. було 249 чоловічих духовних навчальних закладів. У них нараховувалося начальників і наставників 3 116 осіб; учнів — 53 443 особи. Жіночих училищ духовного відомства нараховувалося 13, учениць у них — 2 337 осіб. Церковно-приходських шкіл було 19 502, у них навчалося хлопчиків 709 177, дівчат — 251 265; усього 960 442 учні. Шкіл грамоти було 21 900, у них навчалося 454 847 хлопчиків і 138 940 дівчат, усього 593 787 учнів. Недільно-повторювальні заняття велися в 783 школах, їх відвідувало 18 779 учнів. Недільних шкіл було 459, у них навчалося 6 тис. учнів.

1899 р. у 8 805 церковних школах було проведено 132 563 релігійно-моральних читання.

Короткострокові педагогічні курси були організовані у 163 закладах, їх відвідало 7 320 слухачів. Усього у сфері впливу православної церкви 1899 р. перебувало 43 069 навчальних закладів. Крім того, в єпархіях діяло 225 міміонерських шкіл і 202 братські школи. У всіх вищеназваних закладах навчався 1 217 437 хлопчиків і 392 542 дівчини, всього 1 609 979 учнів.

До сфери послуг можна віднести бібліотеки, що належали православній церкві. У 1899 р. їх нараховувалося 26 683. Про точну кількість бібліотечної літератури відомостей немає, але опосередковано можна говорити про мільйони примірників. Так, наприклад, у 1899 р. Видавнича комісія при Синодальній училищній раді випустила книг понад 3 млн. екземплярів. Книжковий склад Синодальної училищної ради в 1899 р. відпустив різних книг у кількості 2 093 831 екземплярів на суму 511 635 руб. Крім того, у цьому ж році православна церква видала 86 найменувань газет і журналів.

Також до сфери послуг належали лікарняні заклади, створені православною церквою. Так, наприклад, лікарню для прочан і мандрівників було побудовано при готелі Києво-Печерської лаври; щорічно вона обслуговувала приблизно 500 людей. З 1913 р. ця лікарня перетворилася на міську амбулаторну лікарню. Тільки протягом 1913 р. лаврська аптека відпустила ліків за 30 622 рецептами.

Загалом 1899 р. при монастирях і церквах діяла 231 лікарня із загальною кількістю 2 796 ліжок. Крім того, православна церква утримувала 997 богоділень, де перебувало 14 147 осіб (ці заклади діяли в рамках урядових законів про Прикази громадського призріння).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >