< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Співвідношення праці й капіталу

За ісламською економічною доктриною, праця і капітал як фактори виробництва мають поєднуватися, але при цьому слід не допускати експлуатацію у будь-якій формі.

Доктор богослов'я Ю. Карадаві зауважив: "Співробітництво між капіталом і працею являє собою співробітництво двох рівною мірою відповідальних партнерів: кожен отримує свою долю з прибутку, великою чи малою вона є. У випадку успіху прибуток розподіляється між ними відповідно до попередніх домовленостей. У випадку невдачі збитки покриваються за рахунок прибутку. Якщо ж збитки перевищують прибутки, то вони покриваються за рахунок статутного капіталу. Власник капіталу понесе збиток за рахунок частини свого капіталу, так же, як і його партнер понесе збитки за рахунок своєї праці й витрачених зусиль".

Ставлення до лихварства

Іслам, забороняючи лихварство взагалі, тим самим відкидає подвійні стандарти і засвідчує високу моральність релігії, даної Аллахом.

Причетність до справи кредитування є гріховною для всіх її учасників — позичальника, кредитора, того, хто записує угоду, а також її свідків. В одному з хадисів Абу Дуда наводяться слова Пророка Мухаммеда: "Хай буде проклятий той, хто потурає лихварству, і той, хто сплачує лихву, і той, хто засвідчує це, і той, хто записує це". Пророк Мухаммед не схвалював і позичальників, оскільки, за його словами, борг — це занепокоєння вночі й приниження вдень.

Всі основні ісламські школи (мазхаби) підтримують ідею виключення з економічних відносин стягнення лихварського відсотка, яке вважається недозволеною дією. Як зазначено у Корані, "Аллах дозволив прибуток в торгівлі, а лихву заборонив, той, до кого прийде це повчання, і він буде стриманим, тому буде за це поблажливість ..." [2: 276,277].

Уникнути лихварства складно — адже Пророк Мухаммед казав, що воно має 73 форми. Наприклад, за його словами, "якщо людина вступилася за брата свого та прийняла подарунок, який той підніс їй на знак подяки, то вона ввійшла в одну з найбільших дверей лихварства".

Таке ставлення до кредитування пояснюється намаганням уникнути експлуатації в будь-якій її формі та отримання нетрудових доходів, які зрештою можуть привести до несправедливого розподілу багатства і класового протистояння. Отже, заперечення кредитування як гріховної дії в ісламі має на меті збереження єдності ісламського суспільства.

До того ж, позичені кошти можуть бути вкладені у недозволену ісламом діяльність (торгівлю спиртними напоями, азартні ігри тощо) і сприяти, таким чином, її розвитку і поширенню гріха.

Якщо надання грошей у кредит під відсотки заборонено беззаперечно, то отримання кредиту фізичною особою допускається, але у крайній ситуації, коли життю й здоров'ю людини загрожує небезпека. У такому випадку позичання є гріховним діянням тільки для кредитора. Дозвіл на отримання кредиту даний у фетві Ю. Кардаві:

  • - крайньою ситуацією є відсутність харчування, одягу, коштів на лікування;
  • - позичати можна тільки необхідну суму;
  • - людина, що опинилася у скрутній ситуації, та її близькі, родичі, одновірці повинні докласти всіх зусиль, щоб уникнути позичання.

Отримуючи позику, людина повинна усвідомлювати небажаність цього діяння, відчувати до нього відразу.

Імам Фахруддін ар-Разі Абдулла Ібн Мухаммад (1149-1209 рр.), автор тафсира "Мафатіх аль гайб", пояснював сенс заборони лихварства таким чином. По-перше, стягнення відсотків передбачає отримання чужої власності без надання компенсації. По-друге, у лихварів зникає необхідність заробляти своєю працею, займатися виробництвом чи торгівлею, що заважає зростанню добробуту суспільства. По-третє, лихварство руйнує почуття безкорисливості, благочестя і благодійництва. По-четверте, кредитор, як правило, є заможною людиною, а позичальник — злиденною. Аллах Милосердний не може допустити, щоб заможний обирав нужденного за допомогою відсотку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >