< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив міграції на релігійний фон країни

Переміщення трудових ресурсів здійснює вплив на релігійне тло глобалізаційних процесів.

Зміна релігійного фону внаслідок міграції робочої сили відбувається завдяки: утворенню мігрантами релігійних общин; одруженню представників інших релігій на місцевих жінках, які приймають релігію чоловіка; народженню дітей у сім'ях мігрантів; усвідомлений прихід місцевого населення до певної релігії внаслідок духовних пошуків.

Особливо помітною така зміна є для країн Європи. Зокрема, їх мусульманське населення зросло порівняно з 1975 р. втричі і при збереженні такої тенденції до 2020 р. воно буде складати 10% населення Європейського Союзу.

Мігранти-представники інших релігій утворюють общини, беруть участь в обрядах, ритуалах, дотримуються певних релігійних норм, харчових заборон, мають свої особливості побуту.

Щоб організувати життя відповідно до їх релігійних приписів, для мігрантів-іншовірців (особливо це стосується не європейців, які переселилися в країни Європи) створюються мережі магазинів, кафе і ресторанів, кінотеатрів, надається житло.

Чим більші економічні успіхи переселенців-іншовірців, тим більший інтерес вони проявляють до визначення релігійної ідентифікації і тим більші можливості мають в облаштуванні життя релігійної общини.

Релігійна міграція сприяє розвитку міжнародних економічних зв'язків, оскільки між релігійними общинами переселенців, що знаходяться у різних країнах, здійснюється торгівля й обмін капіталами. Так, у США існують філії міжнародних сикхських організацій — the Sikh Coalition, Sikh Communications, CORE471.

Створення Європейської Співдружності сприяло об'єднанню релігійних общин країн-учасниць. Наприклад, у Лондоні з 1973 р. діє Ісламська Рада Європи, створена того ж року з метою координації діяльності понад 30 центрів і організацій у 12 країнах Європи.

Відзначимо також, що зміни відбуваються із самими релігіями, носії яких потрапляють в оточення іновірців. Особливо це стосується представників нехристиянських релігій, які, переселяючись до країн Європи, вимушені пристосовуватися до нового способу життя. Зрештою, вони створюють свою модифіковану, або, точніше, модернізовану релігію, що відрізняється від першооснови. Нерідко боротьба традиціоналістів із модернізаторами зводиться переважно до питання необхідності дотримання зовнішніх ознак релігійної приналежності та формального виконання обрядів.

Економічна діяльність, яка не пов'язана зі сповідуваною релігією і навіть суперечить окремим її положенням, зазвичай отримує нове висвітлення за допомогою релігії та для її потреб.

Як зазначала з цього приводу М. Олбрайт, для мусульман, що проживають в Європі, питання не в тому, що обирати — іслам чи західний спосіб життя, — а в тому, що таке іслам на Заході412.

Концепція глобалізованого світу є частиною економічної і релігійної концепції формування нового економічного порядку, нових економічних відносин. Все більше віруючих бере участь у цих процесах та шукає істинну гармонію у єднанні Бога, людини і світу, в якому вони існують.

Процес глобалізації — це процес трансформації як людини, так і суспільства, і релігійна його складова набуває у цих умовах все нових рис і характеристик.

Отже, як ввважає видатний економіст Дж. Стігліц, ми не можемо повернути колесо глобализації назад — нам прийдеться жити з нею. Питання в тому, як її вибудувати, щоб якомога більше людей у підсумку отримали максимум користі, щоб її плоди розподілялися більш рівномірно

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >