< Попер   ЗМІСТ

СЛОВНИК

Архімандрит — старший чернечий сан 2-го ступеня священства (перед єпіскопом), зазвичай його мають настоятелі православних монастирів.

Архієрей — загальна назва вищих православних священнослужителів (єпископ, архієпископ, митрополит).

Ашрам — обитель мудреців і відлюдників у давній Індії, розташована зазвичай у віддаленій місцевості. У сучасному індуїзмі терміном "ашрам" часто позначають духовну або или релігійну общину, куди людина приходить для медитації, молитви, здійснення ритуалів і для духовного оновлення.

Вакуф — в ісламі рухоме і нерухоме майно, передане чи заповідане на релігійні чи благодійні цілі. Вакуф не обкладається податком і не відчужується.

Галаха — нормативна частина іудаїзму, що регламентує релігійне, сімейне і громадське життя євреїв. У більш вузькому розумінні — сукупність законів, які містяться у Торі, Талмуді, рабини стичній літературі, а також кожний з цих законів окремо.

Дацан — буддійський монастир-університет у російських бурят. У тибетській традиції дацанами називають окремі "факультети" буддійських монастирів.

Екзарх — у християнстві намісник патріарха, який очолює екзархат — церковну округу, що об'єднує кілька єпархій.

Етрог — цитрусовий плід, один з чотирьох предметів, які використовуються в ритуалі іудейського свята Суккот.

Енцикліка — у сучасному католицизмі — послання Папи Римського, присвячене найважливішим релігійним, моральним, соціально-політичним проблемам. Енцикліка є обов'язковою для виконання і не підлягає обговоренню.

Еріксонівський гіпноз — розроблений М. Еріксоном недирективний гіпноз, що включає набір лінгвістичних і поведінкових навиків і прийомів, спрямованих на введення людини у транс з метою здійснення терапевтичного впливу. При використанні гіпнозу Еріксона відбувається прилаштування психотерапевта або психолога до клієнта, завдяки чому можуть бути правильно визначені й виправлені психосоматичні, соматичні та психологічні проблеми.

Етос — (грецьк.) внутрішній лад і порядок впливу.

Єпархія — у православ'ї — помісна церква під управлінням єпископа чи архієпископа.

Єшива — в іудаїзмі — релігійний навчальний заклад, у якому вивчають, переважно, Талмуд.

Закят — очищувальний податок-милостиня, яку стягують з дієздатних чоловіків-мусульман на користь єдиновірців, які зазнають нестатків.

Іджма — в ісламі — узгоджене рішення авторитетних осіб з обговорюваного питання.

Іхрам — одяг мусульман-паломників, що складається з двох білих полотен; один з них обмотується навколо стегон, а другий накидається на плечі.

Кадиш — молитва в іудаїзмі, що уславлює святість імені Бога, його могутність і висловлює прагнення до кінцевого спокутування і спасіння.

Карма — причинно-наслідковий закон, за якого праведні чи гріховні дії людини визначають його долю.

Кашрут — в іудаїзмі — термін, що означає дозволеність або придатність чогось з погляду Галахи.

Квієтизм — релігійне вчення, яке пропагує пасивне підкорення волі Бога аж до байдужості до власного спасіння. Виникло в ХУІІ ст.. в католицизмі, було засуджене церковною владою. У переносному сенсі — споглядальність, пасивність, непротивлення.

Кібуц — в Ізраїлі — одна з форм сільськогосподарських підприємств, що базується на колективній праці, житті, споживанні. При вступі до нього кожен його член сплачує 100 000 ISL (приблизно 233 000 гривень), отримуючи будинок для проживання. За роботу члени кібуца здебільшого не отримують ніякої заробітної плати. Усім необхідним їх забезпечує кібуц; їжа і одяг виробляються в самому кібуці, або їх можна придбати в спеціальних мережах за спеціальними талонами. Всі рішення приймаються на загальних зборах. Голову кібуці також вибирають на загальних зборах раз на 3 роки. Ніяких привілеїв по відношенню до інших членів голова кібуці немає.

Кіяс — в ісламі — судження і висновки на основі виявлених в Корані аналогічних ситуацій.

Конгрегація — у католицизмі: 1) релігійні організації, керовані чернечими орденами; поряд зі священнослужителями до них входять і миряни; 2) об'єднання кількох монастирів під єдиним управлінням; 3) установи, що входять до складу Римської курії, є центральними органами управління католицькою церквою у Ватикані.

Лама — у тибетському буддизмі — релігійний вчитель.

Мазхаб — в ісламі — вчення, доктрина, школа (богословська, філософська). Спеціальне і найбільш усталене значення мазхаб — релігійно-праврва школа. Насамперед цим терміном називаються п'ять найбільших в ісламі релігійно-правових шкіл — чотири сунітські: ханбаліти, ханафіти, шафіїти, малікіти, і одна шиїтська — імаміти-джафаріти.

Меламед — в іудаїзмі — учитель у хедері.

Методи НЛП (нейролінгвістичного програмування) — група методів впливу на людину з метою спрямування її на вирішення проблеми. До методів належать: еріксонівський гіпноз; метамодель — модель мови, яка побудована на лінгвістичних способах надання мові неясного смислу; мілтон-модель — протилежна мета моделі; пресупозиція — певні переконання, які є істинними і не викривленими (аксіоми для опису реальності); рапорт — один із способів вплинути на людину і змусити її повторювати за собою деякі рухи; карта реальності — уявлення людини про світ і його походження.

Мідраш — в іудаїзмі — збірка окремих текстів, що утворюють послідовний коментар до біблійних книг.

Мішна — перший письмовий текст, що містить основоположні релігійні приписи ортодоксального іудаизму. Частина Усного Закону, переданого Всевишнім Мойсею на горі Синай разом з П'ятикнижжям (Письмовою Торою). З часом, коли виникла загроза забуття усного вчення, мудреці вирішили записати його у вигляді Мішни.

Нісаб — мінімальний достаток, з якого мусульманин повинен виплачувати закят.

Пієтизм — від латинського "pietas" — "благочестя" — течія в протестантизмі, представники якої вважали релігійні почуття вищими за релігійні догмати. Пієтизм пропагував необхідність для віруючого особистого переживання Бога, віру в чудеса, заперечував церковну обрядовість.

Приход (парафія) — у православ'ї — нижча церковно-адміністративна одиниця, церква з причтом і церковна община, що їх утримує (прихожани). Приходи об'єднуються у благочиння.

Причт — штат священнослужителів і церковнослужителів при православній церкві.

Retreat — Ретриіт, Ритріт (англ. retreat — "усамітнення") — англійський термін, що має міжнародне позначення часу, присвяченому здійсненню духовної практики. Ретритінги бувають усамітненими і колективними; на останніх найчастіше проводиться навчання практиці медитації. Ретрати часто проводяться у сільській місцевості, у горах або інших віддалених від цивілізації місць. Час ретритів використовується для роздумів, молитов чи медитації.

Священний синод Руської православної церкви — вищий орган управління Руської православної церкви у період між Архієрейськими соборами. У синодальный період Святійший Синод був вищим державним органом церковно-адміністративної влади в Російській імперії.

Ставропігійний монастир — у православ'ї — той, що керується не єпархіальним архієреєм, а безпосередньо патріархом і користується особливими привілеями.

Сунна — в ісламі — збірка оповідань про дії та висловлювання Пророка Мухаммеда в конкретних ситуаціях.

Суфізм — містико-аскетична течія в ісламі.

Талмуд — звід правових і релігійних положень іудаїзму, що охоплює Мішну і Гемару в їх єдності. Талмуд включає дискусії, які велися упродовж близько восьми століть законовчителями Ерец- Ізраїля та ВавилонІї і привели до фіксації Усного Закону.

ТаНаХ — назва іудейської Біблії, Слово є акронімом назв трьох розділів єврейського Священного Письма — Тора (П'ятикнижжя), Невіїм (Пророки) і Ктувим (Писання).

Тархан — земельне володіння, яке не обкладалося державними податками

Тафсир — коментарі до Корану.

Тора — в іудаїзмі — у П'ятикнижжі Торою названа сукупність законів і постанов, що відностяться до певного предмета. Торою також називають П'ятикнижжя (на відміну від Біблії в цілому).

Умма — мусульманська община.

Фетва — в ісламі — висновок, що яке дає спеціаліст з релігійно- правових проблем з питання, яке має відношення до норм фікху або загальних принципів шаріату

Хадж — паломництво у Мекку, один із стовпів ісламу.

Хадис — розповідь про вчинки і висловлювання Пророка Мухаммеда та його сподвижників.

Халяль — слово, яким в ісламі позначається все дозволене.

Харам — слово, яким в ісламі позначається все недозволене.

Хедер — єврейська релігійна початкова школа.

Хіджаб — арабська назва будь-якого виду жіночого одягу для вулиці, який ховає обличчя і фігуру.

Хіджра — переселення Пророка Мухаммеда з Мекки до Медіни у 622 р.; з цієї події починається мусульманське літочислення.

Цдака — матеріальна допомога (милостиня) в іудаїзмі.

Ченелінг — отримання інформації від "Вищого Розуму" через "канал", через "земну людину". У широкому розумінні ченелінг — це отримання інформації через входження у транс, через видіння.

Шангрі-Ла — вигадана країна, описана в 1933 р. у новелі писателя-фантаста Джеймса Хілтона "Загублений горизонт". Шангрі-Ла Хілтона виступає літературною алегорією Шамбали.

Шаолінь — буддійський монастир у центральному Китаї (провінція Хенань, м. Денфен), розташований на горі Суншань.

Шулхан-Арух (Шульхан-Арух) — з давньоєврейського — "Накритий стіл" — зведення релігійних приписів середньовічного талмудичного іудаїзму, укладене рабином Йосефом Каро в 1550-1559 рр., яке містить правила проведення богослужіння, свят, ритуалів, настанови щодо громадянського і сімейного права тощо.

Ювілейний рік — в іудаїзмі — кожен 50-й рік. Він складався з двох років спокою, коли земля не засівалася, що полегшувало її передачу власникам і дозволяло уникати суперечок з приводу привласнення врожаю.

 
< Попер   ЗМІСТ