< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ

Вперше термін "екологія людини" з'явився в 1921 році в роботі американських дослідників Р.Є.Парка та Е.В.Берджеса, які використовували його в соціологічних дослідженнях.

Сьогодні екологія людини - це наука, яка вивчає закономірності людини як біосоціальної особини зі складним багатокомпонентним навколишнім світом, з динамічним, що постійно ускладнюється, середовищем існування, проблемами збереження і зміцнення здоров'я.

Не втратило своєї актуальності і коротке, але ємке визначення екології людини, яке сформувалося в першій половині століття. Екологія людини - це наука, яка вивчає закономірності взаємодії людини з людиною та з оточуючим середовищем, тобто умови життя людини та їхній вплив на людський організм.

Вивчення біосфери, її вікових і просторових складників, вплив на неї антропогенних факторів не можуть вивчатися поза людиною, людськими популяціями, людством у цілому.

Екологія людини вивчає антропосистеми різного рівня - від глобального до локального і мікролокального. Глобальну екосистему можна розглядати як антропоекосферу, що являє собою багатовимірний простір, що охоплює всю поверхню Землі і складається з біосфери (в трактуванні В.І. Вернадського), з включенням до неї всіх людей, що заселяють планету (людським суспільством), котрі, використовуючи природні ресурси планети за допомогою технічних засобів, знаходяться з нею (планетою) в складних суперечливих відносинах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >