< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

За останні роки корупція (від лат. corrumpere – псувати) через свою масштабність, багаторівневість і деструктивність стала питанням номер один для України, посунувши на задній план проблеми наркобізнесу, торгівлі зброєю, тероризму тощо. Наразі корупція загрожує ідеалам демократії, правам людини і правопорядку в цілому, руйнує належне управління, доброчесність і соціальну справедливість, перешкоджає конкуренції та економічному розвиткові, підриває моральні засади суспільства. Більше того, корупція щільно пов'язана з іншими формами злочинності, зокрема, організованою злочинністю й економічною злочинністю. Корупція також охоплює колосальні обсяги активів, які можуть становити значну частку суспільних ресурсів і які ставлять під загрозу політичну стабільність, сталий розвиток держави та її національну безпеку.

27 балів зі 100 можливих (лише на 1 бал більше, ніж минулого року) і 130 місце зі 168 позицій (у 2014 р. – 142 місце зі 175 позицій) – такі показники України в Індексі сприйняття корупції[1]. Здійснити незначне зростання індексу[2] Україні вдалося завдяки збільшенню суспільного осуду корупціонерів, створенню антикорупційних органів, оновленню антикорупційного законодавства та появі руху викривачів корупції. Попри це Україна залишається на одному щаблі за ганебним антикорупційним індексом із Іраном. Камеруном, Непалом, Нікарагуа і Парагваєм. При цьому вражає суспільна шкідливість корупції. За оцінками Світового банку, щорічні збитки від корупції у світі становлять 1 трлн дол. США, що є великим економічним тягарем[3]. Країни Європейського Союзу від корупції щороку втрачають 323 млрд євро[4]. Щодо України, то сьогодні більше половини населення схильне до вчинення корупційних правопорушень у разі, якщо це може сприяти розв'язанню проблеми[5]. До того ж значна частка населення з огляду на брак відповідних знань не кваліфікує певні види поведінки як корупційні, усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи професійної етики.

Слушними є й такі факти: Україна за рівнем зарплати перебуває десь між Нігерією та Монголією, а, за даними ООН, за межею бідності проживає понад 80 % українців (в Африці поріг бідності становить 1,25 дол. СІНА на день, в Україні – 1,5 дол. США)[6]. Незадовільним залишається і рівень зарплати осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. І якщо державі потрібні службовці, що вільно володіють іноземними мовами, мають технічні навички, можуть вести перемови, знають юриспруденцію, вміють аналізувати закони, то і зарплата в них має бути відповідною (за підрахунками фахівців – не менш як 700 євро), такою, яка могла б конкурувати із зарплатою приватного бізнесу[7].

Основними факторами, які пояснюють кричущі масштаби поширення корупції в Україні, є не тільки відсутність у населення сформованого негативного ставлення до корупції, вкрай низькі, неадекватні та економічно необгрунтовані зарплати державних службовців і прирівняних до них осіб, а й багато чого іншого – зволікання із реальним покаранням корупціонерів, збільшення корупційної складової у стосунках бізнесу і влади, неефективність діяльності органів, що виявляють, запобігають і ведуть боротьбу з корупцією, неврахування результатів наукових досліджень з питань запобігання та протидії корупції, прогалини національного антикорупційного законодавства тощо. З переліченого на особливу увагу заслуговує науково-нормативна складова щодо боротьби з корупційними проявами, зокрема, з огляду на теоретичні розробки у галузі кримінального права та відповідні статті КК України.

Необхідність звернення до кримінально-правових засобів впливу на корупцію зумовлена тим, що, за даними Міністерства юстиції України, щорічні суми матеріальних збитків від корупційних кримінальних правопорушень (злочинів) сягають кількох сотень мільйонів гривень[8], хоча такі цифри навряд чи відображають дійсні показники суспільної шкідливості кримінально-караної корупції.

У реаліях сьогодення потребують з'ясування, уточнення та тлумачення такі важливі кримінально-правові положення: поняття корупційних злочинів та їх ознаки; класифікація корупційних злочинів; негативні кримінально-правові наслідки їх вчинення; особливості кримінальної відповідальності та покарання за скоєння цих злочинів; специфічні риси їх кваліфікації; дискусійні (спірні) моменти щодо розуміння корупційних злочинів у кримінальному праві та ін. Усе це було належним чином зроблено у пропонованому навчальному посібнику.

Загалом необхідний матеріал у цьому навчальному виданні подано на якісно новому рівні, що сприяє формуванню комплексного та системного уявлення про корупційні злочини в Україні та їх кримінально- правову характеристику.

  • [1] Україна посіла 130 місце у світовому рейтингу сприйняття корупції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: unn.com.ua uk news 1541683-ukrayina-pidnyalas-lishe-na-bal-u-svitovomu- reytingu-snriynvattva-koruDtsivi.
  • [2] Індекс сприйняття корупції базується на незалежних опитуваннях, в яких беруть участь міжнародні фінансові га правозахисні експерти, в тому числі Світового банку. Freedom House. World Economic Forum. Азійського га Африканського банків розвитку тощо. Індекс є оцінкою від 0 (найвищий рівень корупції! до 100 ївідсутність корупції). Повне дослідження доступне за посиланнями: ti-ukraine.org або transparency.org.
  • [3] The Costs of Corruption [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: web.worldbank.org WBSITE EXTERNAL NEWS 0„contentMDK:20190187~pagePK:64 257043~piPK:437376~theSitePK.:4607,00.html.
  • [4] Graft costs EU states €323 billion, 'three times' earlier estimates [Електронний ресурс]. – Режим доступу: euractiv.com/general/eu-corruption-times-expected-323-news-518998.
  • [5] Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/1699-18.
  • [6] 80 відсотків населення України живе за межею бідності – ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: radiosvoboda.org/content/article/26959841.html.
  • [7] Минимальная заработная плата государственного служащего в Украине должна составлять 700 евро: РИА Новости Украина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rian.com.ua/ society/20150727/371230228.html.
  • [8] Мін'юст оприлюднив звіт по боротьбі із корупцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vsk.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=464:min-yust-oprylyudnyv-zvit-po-borotbi-iz-koruptsiyeyu&Itemid=192&lang=ua.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >