Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи педагогікиПрограма навчальної дисципліни "Основи педагогіки"Словник понять і термінівСхеми і таблиціПредмет і завдання педагогікиОсновні категорії педагогікиГалузі педагогікиСуміжні наукові дисципліниНапрями активізації навчального процесуМетодологічна основа педагогічного дослідження Методологія – система вихідних положень в організації і здійсненні теоретичної та практичної діяльності.Методи педагогічного дослідженняСутність і методи науково-педагогічного дослідженняРозвиток, виховання і формування особистостіТеорії розвитку:Розвиток особистостіСпіввідношення навчання і розвитку в різних наукових концепціяхВікова періодизація розвиткуМеханізми самоуправління особистостіСтруктура дієво-практичної сфери особистостіСоціальна адаптація особистості в сім'ї та її наслідки (результат виховання, статус)Складники всебічно розвиненої особистостіНародно-педагогічні основи навчання й вихованняТеорія навчання (дидактика)Програма навчальної дисципліни "Теорія навчання (дидактика)"Словник понять і термінівСхеми і таблиціРівні освітиЗміст загальної середньої освітиМета і зміст освітиСкладники змісту загальної освітиНавчання як процесСтруктура процесу навчанняСкладники шкільного навчанняКомпоненти процесу навчанняВикладання і учіння як сторони процесу навчанняЛогіка навчального процесуФункції процесу навчанняРушійні сили процесу навчанняЗакономірності і принципи навчанняСутність і різновиди мотивів навчанняКласифікація мотивів навчання (за К. А. Марковою)Сутність, структура і функції методів навчанняРізноманітні підходи до класифікації методів навчанняІнтенсифікація процесу навчанняФормування пізнавального інтересу учнівПізнавальний інтересРоль наочності у навчанніВиди діяльності учителів та учнів у різних типах навчанняЕтапи підготовки бесідиДискусія як форма навчанняПідготовка дискусіїСтруктура дискусіїУрок – основна форма навчанняСтруктура комбінованого урокуПідготовка вчителя до урокуСхема аналізу урокуСхема аналізу урокуФормування наукового світоглядуОрганізаційні форми навчанняЗагальнопедагогічні вимоги до урокуВимоги до урокуПозаурочні форми організації навчанняАктивні форми і методи навчання студентівСемінарське заняттяІнші форми навчанняКласифікація навчально-педагогічних ігорПереваги та недоліки класно-урочної системи навчанняКонтроль у навчальному процесіЗміст контролю у навчанні школярівОптимізація процесу навчанняСистема способів оптимізації навчання (за Ю. К. Бабанським)Вимоги до організації самостійної роботи студентівМетоди контролю і самоконтролю в навчанніКласифікація педагогічних технологій (за Г. К. Селевком)Сучасні педагогічні технологіїСтруктура інноваційної діяльності учителя (за В.О. Сластеніним та Л.С. Подимовою)Поняття проблемного навчанняФункції проблемного навчанняТехнологічна схема проблемного навчанняПсихологічна класифікація навчальних проблем (за Ю. В. Васьковим)Структура технологічного процесу навчанняІнформаційні потоки в навчальному процесіОпорний конспектХарактеристика опорного конспектуТехнологія С.М. ЛисенковоїКомп'ютерне навчанняТехнологія саморозвиваючого навчанняМодульне навчанняТехнологія модульного навчанняСтруктурно-функціональна модель повного функціонального модуля (за Ю. В. Васьковим)Цілеспрямована навчальна діяльність за технологією розвивального навчанняТеорія і методика вихованняПрограма навчальної дисципліни "Теорія виховання""Словник понять і термінівСхеми і таблиціХарактеристика процесу вихованняСтруктура процесу вихованняРівні вихованості школярівСтруктура демократичного виховання учнів загальноосвітньої ніколиХарактеристика процесу соціалізаціїЗміст вихованняПринципи та специфіка вихованняЗакономірності вихованняВиди потреб особистостіМетоди організації вихованняФорми організації вихованняМетоди формування переконань і свідомостіМетоди організації діяльності і формування поведінкиМетоди стимулювання поведінки і діяльностіСкладники виховання всебічно розвиненої особистостіМета національного вихованняСутність національного виховання як цілісної системиНаціональна самосвідомість особистостіКодекс цінностей сучасного українського виховання (за О. Вишневським)Розумове вихованняЗміст розумового вихованняЗавдання і шляхи розумового вихованняХарактеристики морального вихованняЗміст, завдання, шляхи та засоби морального вихованняТрудове виховання та профорієнтаціяЗміст трудового вихованняЕкономічне вихованняПрофорієнтаційна роботаХарактеристики естетичного вихованняЗавдання і шляхи естетичного вихованняХарактеристика фізичного вихованняЗавдання, шляхи та засоби фізичного вихованняТипи шкільних колективівВиди та функції колективу.Колектив як засіб вихованняСтадії розвитку учнівського колективуКолективШляхи формування колективуТеоретичні ідеї А. С. МакаренкаФункції і зміст роботи класного керівникаФункції, права та форми роботи класного керівникаСтруктура плану роботи класного керівникаНапрями роботи класного керівникаПозакласна виховна роботаПозашкільне вихованняПозашкільні установи та форми позашкільного вихованняДіяльність дітей за інтересами (за С. Г. Карпенчук)Скаутські організації в УкраїніФорми роботи школи з батькамиНапрями сімейного вихованняФорми зв'язку школи та сім'їОсновні категорії соціології виховання (за М. П. Лукашевичем)Основні функції соціології виховання (за М. П. Лукашевичем)Головні функції системи виховання (за М. П. Лукашевичем)Соціально-психологічні чинники поведінки людини (за М. П. Лукашевичем)Форми роботи навчального закладу з батьками учнівФункції та взаємини у сім'їГоловні завдання сімейного вихованняНапрями родинно-сімейного вихованняНапрями розумового виховання у сім'їНапрями та умови сімейного вихованняБатьківський катехізис, або закони розумно організованого сімейного виховання школярів (за П.М. Щербанем)Шляхи реалізації концепції "Сім'я і родинне виховання"Підвищення педагогічної культури батьківПравила для батька і матеріОсобливості розвитку мовлення дітей раннього вікуМовні обов'язки батьків і дітейРобота з педагогічно занедбаними дітьмиКультура поведінки школяраОрганізація і управління в освіті (школознавство)Програма навчальної дисципліни "Основи управління закладами освіти (школознавство)"Словник понять і термінівСхеми і таблиціОсновні принципи освіти УкраїниПринципи управління і керівництва освітоюСистема управління освітоюНаціональна академія педагогічних наук УкраїниСтруктура системи освітиУправління і керівництво школою.Методична робота у школі. Наукова організація праціМетодична робота у школіПедагогічні бар'єри спілкування керівника в колективіАтестація педагогічних працівниківПланування роботи школиСтруктура річного плану роботи ніколиСтруктура перспективного плану роботи школиПедагогічна майстерністьПрограма навчальної дисципліни "Педагогічна майстерність"Словник понять і термінівСхеми і таблиціКомпоненти педагогічної культури вчителяСкладники педагогічної майстерності вчителяПедагогічні здібностіКомунікативні риси, вміння і здібності педагогаПедагогічна техніка вчителяПедагогічне спілкуванняСтруктура педагогічного спілкуванняІз книги Ш. Амонашвілі "Єдність мети"Професійно-етичні вимоги до педагогівПедагогічний іміджПрограма навчальної дисципліни "Імідж сучасного вчителя"Словник понять і термінівСхеми і таблиціВизначення поняття "імідж" у сучасних дослідженняхВиди індивідуального іміджуТипологія іміджу (з позицій функціонального підходу)Структура особистісного іміджу (за А. П. Панфіловою)Структура особистого іміджу (за Е. Семпсон)Різноманітні типології іміджуХарактеристики візуального іміджуХарактеристики вербального іміджуХарактеристики невербального іміджуДжерела особистісно-професійного іміджуСтилі сучасної моди (за критерієм особистого смаку)Із Закону України "Про освіту"(від 23.05.1991 № 1060-ХІІ) (ред. від 06.09.2014)Із Закону України "Про дошкільну освіту" (від 11.07.2001 № 2628-ІІІ) (ред. від 05.12.2012)Із Закону України "Про загальну середню освіту" (від 13.05.1999 № 651-XIV) (ред. від 05.12.2012)Із Закону України "Про позашкільну освіту" (22.06.2000 № 1841-ІІІ)Із Закону України "Про вищу освіту" (чинний від 06.09.2014 р.)БМетодичні рекомендації до написання курсової роботиВимоги до оформлення курсових робітМетодичні рекомендації до написання кваліфікаційної (дипломної) роботиКоментар до положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладахФорми організації навчання>Лабораторне заняттяПрактичне заняттяСемінарське заняттяІндивідуальне заняттяКонсультаціяІндивідуальні завданняСамостійна робота студентаПрактична підготовка студента
 
Наст >