< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Базові операції з текстами у текстовому процесорі

Введення та редагування тексту

Введення тексту у MS Word – 2010.

Рис. 3.2. Введення тексту у MS Word – 2010.

Введення символів. Перед введенням символів слід вибрати шрифт, його розмір, формат.

Символи клавіатури вводяться в позицію текстового курсора. Пересунути текстовий курсор можна за допомогою клавіш навігації та маніпулятора миші. Символи можуть вводитися у режимі Заміни або Вставки. В першому випадку введений символ заміщає той символ, на якому знаходиться курсор. В режимі вставки частина рядка, що розміщена праворуч курсора, зсувається на одну позицію і символ вводиться на звільнене місце. Для вилучення символу праворуч від курсора слід натиснути [Backspace], а символ в позиції курсора– [Del].

Якщо в будь-якій позиції рядка натиснути клавішу [Enter], то редактор переходить на новий рядок з абзацу. Для переходу в наступний рядок без створення абзацу слід натиснути комбінації [Shift]+[Enter]

Виділення тексту. Виділення тексту є однією з важливих операцій, оскільки редагування можна виконувати тільки з виділеним фрагментом тексту.

Для виділення тексту мишею слід встановити курсор миші на початок фрагменту, натиснути на ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити курсор до кінця фрагменту. При цьому виділений колір фрагменту буде інвертуватись. Подвійне натискування лівої кпопки миші виділяє слово на яке встановлено курсор миші. Натискування лівої кнопки миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка, виділяє рядок, а подвійне натискування – весь абзац. Весь текст можна виділити, виконавши команду меню. Для знаття виділення слід встановити курсор миші в будь-яке місце позавиділеним фрагментом і натиснути ліву кнопку миші.

Редагування виділеного фрагменту. Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. За таких операцій часто використовують буфер обміну. Через цей буфер редактор WORD може обмінюватись інформацією з іншими програмами, що працюють у середовищі Windows.

Інструменти Вставити/Вирізати/Копіювати.

Рис. 3.3. Інструменти Вставити/Вирізати/Копіювати.

Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою команди Основне/Вирізати (при цьому фрагмент вилучається із тексту і поміщається в буфер обміну, текст з буфера обміну можна багаторазово читати, цей текст зберігається в буфері обміну доти, поки в нього не будуть занесений новий фрагмент) або назавжди клавішами на клавіатурі [Del] або [Backspace].

Вставка фрагменту з буферу обміну здійснюється командою Основне/Вставити. Фрагмент вставляється в позицію текстового курсора.

Перенести фрагмент можна за допомогою послідовного виконання двох команд: Основне/Вирізати і Основне/Вставити. Досить просто можна перемістити фрагмент за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на виділеному фрагменті і, не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, відбуксувати фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку, то фрагмент буде переміщено.

Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд:

Основне/Копіювати і Основне/Вставити. При виконанні першої команди виділенний фрагмент переноситься в буфер обміну, але з тексту не вилучається.

Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватися фрагментами тексту між різними документами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >