< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання засобів табличного процесора MS EXCEL 2010

• Обчислення даних в таблицях з використанням формул та функцій.

Призначення та характеристика табличного процесора

Програмні засоби для проектування електронних таблиць називаються табличними процесорами. Вони дозволяють створювати та зберігати табличну інформацію, проводити автоматизовану обробку табличних даних, графічно представляти табличні дані. Крім того засоби табличних процесорів дозволяють створити автоматизоване робоче місце (АРМ) різних спеціалістів, в тому числі і для державних службовців, що виконують різноманітні економічні, інженерні обчислення, проводять складний економічний аналіз, моделюють та оптимізують рішення різних задач державного управління.

Функції табличних процесорів:

 • • створення та редагування електронних таблиць
 • • оформлення та друк електронних таблиць,
 • • створення багато-табличних документів, об'єднаних формулами,
 • • побудова діаграм та графіків
 • • робота з електронними таблицями, як з базами даних: сортування таблиць та обирання даних за запитами,
 • • створення підсумкових та зведених таблиць,
 • • розв'язання задач типу "що – якщо" шляхом підбору параметра,
 • • розв'язання оптимізаційних задач,
 • • проведення кореляційного та регресійного аналізу,
 • • статистична обробка даних.

Excel – це програма для роботи з електронними таблицями в системі Microsoft Office. За допомогою цієї програми можна створювати та форматувати книги (збірки аркушів, або електронних таблиць), що дає змогу аналізувати дані та приймати виважені рішення. Зокрема програму Excel можна використовувати для відстеження даних, побудування моделей з метою аналізування даних, написання формул для обчислення даних, для різних способів зведення даних і представлення їх на професійно створених діаграмах. Аркуш. Основний документ, який використовується в Microsoft Excel для зберігання даних і роботи з ними. Також зветься електронною таблицею. Аркуш складається із клітинок, упорядкованих у рядки та стовпці. Аркуші завжди зберігаються у книзі.

Нижче наведено найпоширеніші завдання, для яких використовується цей застосунок.

Бухгалтерія. Потужні функції обчислення у програмі Excel можна використовувати для створення багатьох бухгалтерських звітів, наприклад звіту про рух грошових коштів, прибутки та витрати, результати фінансової діяльності.

Розроблення бюджету Незалежно від того, чи ваші потреби особисті або ділові, за допомогою програми Excel можна створити будь-який тип бюджету, наприклад маркетинговий бюджетний план, бюджет на певний захід або пенсійний бюджет.

Рахунки та продаж Створюючи у програмі Excel потрібні форми, наприклад рахунки-фактури, пакувальні листи або замовлення на придбання, можна легко керувати рахунками та продажами.

Звітування За допомогою програми Excel можна створювати різноманітні типи звітів, які відображають аналіз або зведення даних, наприклад звіти про досягнуті показники в рамках проекту, звіти, які відображають відхилення між запланованими та фактичними результатами, звіти для прогнозування даних.

Планування Excel – це чудовий інструмент для створення професійних планів або зручних планувальників, наприклад щотижневого розкладу занять, плану маркетингових досліджень, планування податків на кінець року або планувальників, які допомагають упорядковувати щоденне харчування, вечірки чи відпустки.

Відстеження Програму Excel можна використовувати для відстеження даних у табелі або списку, наприклад табелі для відстеження роботи або інвентарному списку з переліком обладнання.

Використання календарів Завдяки робочій області із сіткою програма Excel підходить для створення будь-яких типів календарів, наприклад навчального календаря для відстеження діяльності протягом навчального року або календаря фінансового року для відстеження ділових подій і етапів.

Відкривши програму Excel, ви побачите дві головні частини.

 • 1. Стрічка, розташована над документом, містить набір кнопок і команд, що використовуються для роботи в аркуші та з аркушем і цілою книгою (наприклад, для друку).
 • 2. Нова книга (та її аркуш) виглядає як незаповнена таблиця, кожна клітинка якої має має свій ідентифікатор – адресу: на рис 4.1. поточна клітинка має адресу "С7", таблиця займає більшу частину вікна.
 • 3. Рядок формул.
 • 4. Поле імені.

Вікно MS Excel – 2010.

Рис. 4.1. Вікно MS Excel – 2010.

При запуску EXCEL на екрані ПК з'являється робоча книга "Книга 1", яка містить робочі аркуші. В таблиці можна вводити будь-яку інформацію: текст, числа, дати та час, формули, малюнки, діаграми, графіки.

Робочий аркуш – розділений сіткою на рядки та стовпчики. Заголовки стовпчиків можуть приймати значення в діапазоні А – IV (А .... Ζ, ΑΑ,ΑΒ, ...., AΖ ....). На місці перетину рядків та стовпчиків знаходиться комірка. В ньому може зберігатися будь-яка інформація: текст, числа, дати та час, формули, малюнки, діаграми, графіки.

Комірки – основні будівельні блоки кожного аркуша. Кожна комірка має унікальні координати, що називаються адресою комірки або посиланням. Виділену комірку називають активною коміркою. Адреса активної комірки виводиться в полі імені, що міститься в лівому кінці рядка формул.

Наприклад: В15.

Панелі інструментів містять кнопки-піктограми, які представляють певні команди головного меню EXCEL.

За допомогою команди Вид-Панелі інструментів можна підключити або вимкнути ту чи іншу панель. Також за допомогою технології Drag and Drop помістити потрібну команду меню у вигляді піктограми на панель інструментів.

Рядок стану міститься внизу екрана ПК, в ньому ліворуч стисло описується виділена команда, праворуч- калькулятор. Полоси прокруток призначені для переміщення по робочому аркушу або розділу Справка.

Рядок формул використовується для вводу та редагуванню значень або формул в комірках або діаграмах. EXCEL виводить в цьому рядку постійне значення або формулу активної комірки. Для введення даних виділяють комірку, вводять дані та натискають клавішу ENTER.

Поле імені – це вікно ліворуч від рядка формул, в якому виводиться ім'я комірки, де розташовано маркер. В цьому полі можна задати ім'я комірки або інтервалу комірок. Для діаграм поле імені ідентифікує виділений елемент діаграми.

В EXCEL під робочу книгу відводиться один файл із стандартним розширенням .XLS. Команди роботи з файлами зібрані в пункті ФАЙЛ головного меню. Список цих команд наведено на рис.2.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >