< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Пошук

Ефективність пошуку інформації тим вище, чим більші коефіцієнти повноти та точності пошуку і менші час та інші ресурси, необхідні на його проведення. Багато пошукових вузлів з метою підвищення ефективності пошуку дозволяють замість простого пошуку проводити так званий розширений пошук. Для цього вони пропонують користувачу заповнити форму, завдяки якій може бути звуженою область пошуку – за тематикою, за типом сайтів, за датою тощо.

Інформаційно-пошукова система (ІПС) (пошуковий сервер) – сукупність методів і засобів, призначених для зберігання та пошуку документів, відомостей чи зафіксованих фактів. Всі ІПС умовно розподіляються на два типи – пошукові каталоги та пошукові машини. Майже кожний пошуковий каталог оснащується ще й пошуковою машиною, а пошукова машина не завжди пропонує користувачу достатньо детальний каталог.

Пошукова машина (Search engine) – засоби, які здійснюють пошук інформації у мережі Інтернет за запитом користувача.

Пошуковий каталог нагадує систематичний каталог звичайної бібліотеки та надає рубрикатор тем.

Пошуковий сервер (або інформаційно-пошукова система) – це Web-вузол, який спеціалізується на пошуку інформації.

Пошукові системи

Існує два типи пошукових систем. Перші відносяться до розряду каталогів – дані про сторінки Інтернет розсортовані у них за тематикою. З каталогами зручно працювати, коли Ви точно знаєте та обираєте загальну тематику, а не окрему сторінку. Наприклад, коли Ви досліджуєте історію культури Давньої Греції, то можете обрати пункти "Історія" та "Культура". А, якщо Ви фахівець у галузі державного управління, то необхідними для Вас рубриками у каталозі є "Право", "Управління" тощо.

Всі найбільш популярні російськомовні ІПС – Rambler, Yandex, Апорт, Мета – дають можливість проводити пошук за каталогом. Розділи (або рубрики, або категорії) каталогів різних пошукувачів частково співпадають, частково – ні. Якщо Ви не знайшли рубрику, яка б відповідала Вашому запиту, на одній ІПС, спробуйте знайти її на іншій. Всі каталоги побудовані за принципом "від загального – до одиничного" та мають зручну деревовидну структуру.

Другий тип – це пошукові машини. Користувач, заходячи на сторінку пошукувана, вводить слово, або словосполучення і проводить пошук. Багато пошукувачів мають як пошукові машини, так і каталоги.

До основних російськомовних серверів належать:

Yandex – yandex.com;yandex.ru;

Rambler – rambler.ru;

Апорт – aport.ru;

Lupa.ru – lupa.ru;

Мета – meta.ua.

А до основних іноземних пошукових серверів належать:

Google – google.com;google.com.ua;

AllTheWeb – AHTheWeb.com;

Yahoo! –search.yahoo.com;

AltaVista – altavista.com;

Lycos – lycos.ru (російськомовний портал Lycos).

Вікно Rambler

Рис. 7.3. Вікно Rambler

Вікно Google

Рис. 7.4. Вікно Google

Алгоритм пошуку – метод, користуючись яким пошукова машина приймає рішення про включення чи не включення посилання на сторінку або документ у результаті пошуку.

Коефіцієнт повноти пошуку – це відношення кількості одержаних релевантних результатів до загальної кількості існуючих у пошуковому масиві документів, релевантних даному пошуковому запиту.

Коефіцієнт точності пошуку – це відношення кількості релевантних результатів до загальної кількості документів, посилання на які містяться у відповіді ІПС.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >