< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Простий пошук

Для того, щоб знайти інформацію за темою, яка Вас цікавить, виконайте наступні дії:

 • 1. Запустіть програму Internet Explorer.
 • 2. Клацніть по кнопці Пошук на панелі інструментів Internet Explorer. У лівій частині робочого вікна програми відкриється панель Пошук. По умовчанню перемикач Оберіть категорію пошуку: повинен бути встановлений у положення Пошук веб-сторінки.
 • 3. У полі Пошук веб-сторінки, яка містить: введіть слова (словосполучення), які повинні бути у тексті документа, що Вас цікавить, або у його заголовку. Наприклад, "децентралізація". Клацніть на кнопці Пошук.
 • 4. У результаті на панелі Пошук з'явиться перелік посилань на Web-сторінки, які відповідають зробленому Вами запиту на пошук.
 • 5. Клацнувши на посиланнях, Ви можете відкрити певну множину знайдених Web-сторінок та обрати необхідні.
 • 6. Якщо Ви клацнете на кнопці Наступний панелі Пошук, то буде проведений ще один (наступний) пошук на задану тему. Але тепер його буде проводити інший пошуковий сервер, наприклад, Rambler і т.д.

Складний пошук

При формулюванні складного запита необхідно дотримуватися наступних правил:

 • • Якщо у потрібному документі обов'язково повинні бути присутніми декілька слів, навіть якщо вони знаходяться у різних частинах або абзацах документа, між такими словами потрібно вводити оператори "і" (AND). Іноді цьому операторові відповідає пробіл між словами, іноді – знак амперсанда ("&"), у деяких пошукових машинах – знак "+". Характерно, що у випадку використання у запитах знаків "+" та "–" перед ними пробіл ставиться, а після них – ні, з наступним словом вони пишуться разом. Наприклад, "державний службовець"; "державний & службовець"; "державний +службовець".
 • • Якщо всі слова, які Ви вказуєте у запиті в якості ключових, повинні не просто одночасно бути присутніми у документі, але і знаходитися разом, формуючи фразу, їх потрібно виписувати у лапках. Наприклад, "стратегія як методологія роботи з невідомим".
 • • Якщо у документі повинно знаходитися хоча б одне з декількох слів, між ними ставиться оператор "або" ("OR", іноді – знак "|"), Наприклад, "менеджмент OR управління"; "стратегія тактика".
 • • Якщо потрібно віднайти всі документи, які містять одне та не містять інше слово, між ними потрібно використовувати оператор "не" (NOT, або знак "–", або символ "~"), Небажане слово потрібно розміщати після оператора "не". Наприклад, "інфотехнології NOT "військова справа"; "академія ~НАДУ".
 • • Якщо певні слова повинні не просто знаходитися в одному документі, але й ще розташовуватися неподалік одне від одного, між ними слід розташовувати оператор NEAR (його еквівалентом можуть бути два знаки "амперсанд": "&&"). Наприклад, "децентралізація && влади". Подвоєний оператор може використовуватися і в інших випадках. Так, оператор "–" вкаже серверу, що розділені ним слова можуть знаходитися в одному документі, але подалі одне від одного (не в одному абзаці). Наприклад, "законодавстводифамація".
 • • Якщо потрібне слово може зустрічатися у документі в різних формах, потрібно користуватися оператором маскування або мета символом "*" (заміняємо множину символів) та "?" (заміняємо один символ). Наприклад, ввівши "інформац*", одержимо слова "інформація", "інформації", "інформаційний", "інформаційного" тощо.
 • • Запит з певної множини слів та операторів, буде сприйнятий пошуковою машиною згідно пріоритетів останніх. Оператори AND, NOT традиційно мають більш високий пріоритет і виконуються в першу чергу. Змінити порядок групування можна за допомогою круглих скоб.

У нижченаведених таблицях пропонується перелік логічних операторів та префіксів, які використовують найбільш популярні ІПС.

Таблиця 7.2. Логічні оператори, які використовує ІПС Yandex

Синтаксис

Що значить оператор

Прикладзапиту

Пробіл або &

Логічне "і" (в межах речення)

газотранспортна система – будуть знайдені документи, де зустрічаються ці слова в одному реченні

&&

Логічне "і" (в межах документа)

Япунович && Азаров – будуть знайдені документи, в яких зустрічається згадування цих двох прізвищ

1

Логічне "або"

адміністративна | фінансова | конституційна | реформа – будуть знайдені документи, які містять хоча б одне з перерахованих слів

+

Обов'язкова наявність слова у знайденому документі

інформаційні + технології – можуть бути знайденими документи з цими словами

0

Групування слів

(методи управління) (кризові ситуації)будуть знайдені документи щодо методів управління в умовах кризових ситуацій

Бінарний оператор "і не" (в межах речення)

ефективність ~ контролю – будуть знайдені документи, які містять інформацію про ефективність управлінських структур, рішень посадових осіб, дій органів влади тощо, а не про ефективність контролю

– або знак "мінус"

Бінарний оператор "і не" (в межах документа)

карта Києва(агентство тур) – цікавить саме карта Києва, туроператорам прохання не турбуватися

/(nm)

Вказує допустиму "довжину" між ключовими словами, яка "вимірюється" у словах (- назад +вперед)

управлінська /(- 2 4) структура – будуть знайдені документи, в яких слово "управлінська" знаходиться по відношенню до слова "структура" в інтервалі від 2 слів зліва до 4 слів справа

"..."

Пошук фрази

"децентралізація влади" (еквівалент запиту децентралізація /+1 влади)

&&/(n m)

Вказує допустиму "довжину" між ключовими словами, яка "вимірюється" в реченнях (- назад +вперед)

державні &&/1 фінанси – будуть знайдені документи, в яких слово "фінанси" знаходиться в тому ж самому або у сусідньому зі словом "державні" реченні

Таблиця 7.3. Префікси, які використовуєте Yandex

Синтаксис

Що значить оператор

Прикладзапиту

Stitle (вираз)

Пошук у заголовку

Stitle (державне управління) – будуть знайдені документи, у заголовку яких присутнє це словосполучення

Sanchor (вираз)

Пошук у тексті посилань

Sanchor (референдум | опитування) – будуть знайдені сторінки, у посиланнях яких фігурують ці слова

#keywords=(BH

раз)

Пошук у ключових словах

#keywords= (пошукова система) – будуть знайдені сторінки, у ключових словах дескриптора <meta> яких присутнє словосполучення "пошукова система"

#abstract=(BHpa

з)

Пошук в описі

#abstract= (механізми | алгоритм) – будуть знайдені сторінки, в описі до яких присутні слова "механізми" або "алгоритм"

#image="3Ha4e

ння"

Пошук файла зображення

#image="rep6*"

#ЬіпЇ=(вираз)

Пошук у підписах до зображень

#hinfc= (організаційна структура)

#иг1="значенн

я"

Пошук на заданому сайті (сторінці)

#url=" academy, gov.ua * "

#1іпк="значен

ня"

Пошук посилань на заданий URL

#link="yandex.ru* "

#тіте="значе

ння"

Пошук у документах даного (pdf чи rtf) типу

#mime="pdf>>

Таблиця 7.4. Логічні оператори, які використовуєте Rambler

Синтаксис

Що значить оператор

Приклад запиту

Пробіл, або &, або AND

Логічне "і" (в межах фрагменту тексту, який по умовчанню складає 40 слів)

електронне урядування – будуть знайдені документи, в яких слова "електронне" та "урядування" зустрічаються в межах фрагменту, який складається не більше, ніж із 40 слів

| або OR

Логічне "або"

Президент Міністр Депутат Урядовець – будуть знайдені документи, які мають хоча б одне з наведених у запиті слів

О

Групування слів

(підготовка кадрів) (державні іспити НАДУ) – будуть знайдені документи, які мають відношення до підготовки кадрів та державних іспитів у НАДУ

|

Бінарний оператор "і не"

(конституційна реформа) ! Україна – будуть знайдені документи, які містять інформацію про конституційні реформи, але не в Україні

(п, вираз)

Оператор контекстної близькості NEAR; різниця у порядкових номерах слів повинна бути меншою вказаного п

(2, державні закупівлі) – між словами "державні" і "закупівлі" не повинно бути жодного іншого слова; різниця у порядкових номерах дорівнює 1, що менше 2

"..."

Пошук фрази

"парламентські вибори" – еквівалент виразу (2, парламентські вибори)

Таблиця 7.5. Оператори пошукової системи Мета

Синтаксис

Що значить оператор

Приклад запиту

+

Логічне "і"

обмеження + торгівлі

Логічне "не"

природні катастрофиЗакарпаття

– будуть знайдені документи, в яких є слова "природні катастрофи", але нема слова "Закарпаття"

1

Логічне "або"

політика політологія – будуть знайдені документи, в яких є або слово "політика", або – "політологія"

()

Групування слів

 • (Херсонська Черкаська) (міська Рада)
 • – будуть знайдені документи стосовно Херсонської чи Черкаської міських Рад

"..."

Дозволяє знаходити точне словосполучення, що знаходиться у лапках. При цьому фіксується граматична форма слів

"Вимоги Кіотського протоколу" – будуть знайдені документи, які мають таке ж словосполучення

{...}

Дозволяє знаходити словосполучення, близьке до вказаного

{програма Електронна У крата} – будуть знайдені документи, в яких граматична форма слів не фіксується

Використовується при потребі обмежити довжину між словами запиту

[5, кваліфікаційні вимоги] – будуть знайдені тільки ті документи, в яких слова "кваліфікаційні" та "вимоги" розташовані у фрагменті тексту на відстані не більше 5 слів

Таблиця 7.6. Префікси пошукової машини Мета

Синтаксис

Що значить оператор

Приклад запиту

title

Даний оператор дозволяє шукати тільки по назві документа

title (агропромисловий комплекс)

будуть знайдені ті документи, у заголовках яких є словосполучення "агропромисловий комплекс"

heading

Даний оператор дозволяє проводити пошук за назвами розділів документів

heading (децентралізація влади)

Таблиця 7.7. Оператори пошукової системи Google

Синтаксис

Що значить оператор

Приклад запиту

+

Обов'язкова наявність слова у знайденому документі (працює також у застосуванні до стоп- слів та цифрам)

ЗМІ + Україна – будуть знайдені документи, що мають відношення до засобів масової інформації України

Виключення із результату пошуку документів із заданим словом

сплата податків -ПДВ – будуть знайдені документи щодо сплати податків за виключенням ПДВ

OR

Логічне "або"

дешевий доступ Інтернет OR Internet

" . . . "

Пошук точної фрази

"Застосування відкритого методу координації та оціночних досліджень"

[cache:

адреса сторінки]

Показ версії сторінки, яка знаходиться у кеші

[cache:km.ru] – буде показана версія початкової сторінки порталу "Йфило та Мефодій", що знаходиться у кеші Google

[cache:

адреса сторінки слово]

Показ версії сторінки, яка знаходиться у кеші, з виділеним словом, якщо воно зустрічається на вказаній сторінці

[cache:km.ru погода] – буде показана версія початкової сторінки порталу "Кирило та Мефодій", що знаходиться у кеші Google, з підсві- ченим словом погода

[link:

адреса_сторінки]

Пошук сторінок, які містять посилання на сторінку, яка вказана у запиті

[link.km.ru] – буде представлений перелік сторінок, які містять посилання на портал "Кирило та Мефодій"

[related:

адреса сторінки]

Пошук сторінок, схожих на сторінку, яка вказана у запиті

[related: google, com / – буде представлений перелік сторінок, схожих на початкову сторінку пошукувана Google

[info:

адреса сторінки]

Вивід інформації, яка є у Google, відносно сторінки із вказаною адресою

[info.km.ru] – буде виведена інформація про початкову сторінку порталу "Кирило та Мефодій"

слово site: домен

Пошук документів із вказаним словам у вказаному домені (або на сторінці із вказаною адресою)

[журнал site .academy.gov.ua] – будуть знайдені документи із словом "журнал" на сторінках вказаного сайту

[allintitle: слової слово2]

Пошук документів, у яких всі вказані слова містяться у заголовках

[allintitle: державні фінанси] – будуть знайдені документи, у заголовках жих містяться слова "державні" та "фінанси"

[intitle:

слової слово2]

Пошук документів, у яких слової міститься у заголовках, а інші слова – ж у заголовках, так і в тексті

[intitle: державні фінанси] – будуть знайдені документи, в яких слово "державні" міститься у заголовку, а слово "фінанси" – у заголовку або у тексті

[allinurl: слової слово2]

Пошук сторінок, в адресі жих містяться всі вказані слова

[allinurl: google search] – будуть знайдені сторінки, в адресах яких містяться слова "Google" та "search"

[inuri:

слової слово2]

Пошук сторінок, в адресі яких міститься слової, а інші словав адресі або тексті

[inuri: google search] – будуть знайдені сторінки, в адресах яких містяться слова "Google", а в текстах або адресах –ще й слово "search"

Так як багато користувачів не володіють технологією використання операторів, ІПС пропонують своїм клієнтам спеціальні форми з метою спростити завдання формування складних запитів. Викликається така форма у результаті клацання на кнопці Розширений пошук (Advanced search, Search Assistant).

Багато пошукових серверів після проведення першого етапу пошуку дозволяють скористатися функцією Шукати у знайденому, що дає можливість уточнити деякі параметри пошуку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >