< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нозос-патос

Принцип-альтернатива "нозос-патос" дозволяє трактувати будь-який психологічний феномен в системі координат, що використовує поняття хвороби (нозос) і патології (патос). Під першим в психіатрії мають на увазі хворобливий процес, динамічне, поточне новоутворення; під другим – патологічний стан, стійкі зміни, результат патологічних процесів або відхилення розвитку.

Нозос і патос є крайніми (патологічними) варіантами різних по своїй суті процесів або спектрів. Так, нозос розташовується в спектрі здоров'я-хвороба, а патос в спектрі норма-патологія. При цьому в рамках кожного з них різняться складові частини спектру.

Здоров'я => Передхвороба => Психічна хвороба => Психоз

Норма => Переди отологія => Патологія

Наведені спектри відрізняються один від одного як окремими етапами, так і характером взаємин між ними. На думку Ю.С. Савенко, спектр норма-патологія носить характер континіуму, спостерігаються плавні переходи від одного стану до іншого. В той час, як спектр здоров'я-хвороба не є континіумом і можна відзначити ступінчатіеть переходів. Внаслідок цього, з позиції феноменологічного підходу, перехід між непсихотичним і психотичним етапами носить якісний (стрибкоподібний) характер, внаслідок чого "відчути психоз" неможливо.

Два приведені спектри відображають сучасні уявлення про характер взаємозв'язку норми і здоров'я. Поняття здорової діяльності, здорового самопочуття, здорової поведінки значно ширше, багатше, ніж поняття норми вищезазначених показників життєдіяльності людини. Здоров'я визначається як стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя та грунтується на суб'єктивному відчутті здоров'я, внаслідок чого його діапазон розширюється. Норма ж в медицині визначається як оптимум функціонування і розвитку організму та особистості, оцінка якого вимагає об'єктивного і порівняльного підходу. За даними деяких дослідників-психіатрів, норма складає лише одну третину здоров'я. Умовно це співвідношення можна визначити так: людина визнається здоровою, але не зовсім, тобто суб'єктивно вона не відчуває жодних хворобливих проявів, відзначає комфортність власного самопочуття (повне благополуччя), але при цьому об'єктивно відзначається відхилення від оптимуму функціонування. У соматичній медицині проблема хвороба-патологія не стоїть настільки гостро як в клінічній психології і психіатрії, де оцінка стану пацієнта має соціально значиме звучання.

До нозосу відносять хворобливі процеси і стани, такі як шизофренія, біполярний афективний розлад, інволюційні, судинні, інфекційні та інші психози: до патосу – в першу чергу, розлади особистості (психопатії), аномалії розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >