< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Екзогенне-ендогенне-психогенне

Принцип-альтернатива "экзогенне-эндогенне-психогенне" відноситься, в першу чергу, до психопатологічних феноменів, оскільки він відображає тип психічного реагування при наявності патології.

Розробка цього принципу заснована на постулаті психіатрії про те, що для певної групи психічних розладів існують виявлені і верифіковані етіопатогенетичні механізми. На підставі досліджень Бонгхоффера, Мейера і Мебіуса, проведених в кінці минулого століття, було визначено, що деякі симптоми і синдроми можуть виникати переважно внаслідок одного з трьох етіопатогенетичних варіантів – екзогенного, ендогенного або психогенного.

До екзогенного типу психічного реагування належать психічні реакції, стани і розвиток, що виникають унаслідок органічних уражень головного мозку. Під органічними причинами в медичній науці прийнято розуміти будь-які нефункціональні (непсихогенні) причини, що безпосередньо впливають на головний мозок людини. До них відносяться черепно-мозкові травми, судинні та інфекційні захворювання головного мозку, пухлини, а також інтоксикації.

До психогенного типу психічного реагування відносять психічні реакції, стани і розвиток, причини яких криються в психотравмуючому впливі життєвих подій. Будь-яка подія, конфлікт, фрустрація або життєва ситуація можуть викликати розлад, що відноситься до психогенного типу.

Під ендогенним типом психічного реагування мають на увазі психічні реакції, стани і розвиток, викликані внутрішніми (ендогенними), спадково-конституціональними причинами.

Деякі психопатологічні синдроми не укладаються ні в один з трьох вище наведених традиційно виділених типів психічного реагування. Внаслідок цього, запропоновано виділяти разом з екзогенним, психогенним і ендогенним, особистісний тип психічного реагування. У нього слід включати, в першу чергу, істеричний та іпохондричний симптомокомплекси, а також деякі симптоми однозначного соціального звучання (наприклад, копролалія, клептоманія, піроманія і деякі інші). Не викликає сумнівів той факт, що істеричний та іпохондричний синдроми не можуть бути тільки викликані ендогенними або екзогенними чинниками. Вони є проявом соціально опосередкованого відношення до дійсності і власного місця в суспільстві. їх можна позначити, як особистісні реакції на соціально значимі події або зміни свого статусу. Неможливо собі пояснити їх виникнення іншими механізмами, наприклад, біологічним (що підтверджується їх відсутністю при моделюванні психічних феноменів на тваринах). Проблематично відносити їх і до психогенного типу психічного реагування, оскільки принципове значення в їх виникненні мають не особливості психотравмуючого впливу, а особистісні характеристики пацієнта. Якщо порівняти істеричний та іпохондричний симптомокомплекси з іншими, які часто ставляться в один ряд з ними (синдром нав'язливостей, фобійний, депресивний), то безперечними є їх разючі відмінності. Синдром нав'язливостей, фобійний або депресивний синдроми можуть виникати як внаслідок особистісних, так і інших механізмів (екзогенного, ендогенного, психогенного). Істеричний та іпохондричний синдроми ніяк не здатні формуватися поза особистісним типом реагування.

Спірним є віднесення симптому копролалії (насильницького і мимовільного вимовляння лайливих слів) до екзогенного типу реагування на підставі його належності як істотного і патогномонічного симптому до синдрому Жиля де ля Туретта. Теоретично можливо уявити виникнення насильницьких рухів м'язів, що приймають участь у мовленні, і обгрунтувати з нейрофізіологічних позицій. Проте, пояснити чому вимовлені слова, які мають насильницький, виникаючий поза волею пацієнта характер, носять нецензурний зміст (певне смислове навантаження) нейрофізіологічними механізмами не є правомірним. Морально-етичні критерії, корекція власної поведінки і спрямування її в етично заохочуване русло залежить лише від особистих властивостей людини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >