< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кризи особистісної автономії

Кризи, пов'язані з втратою чи обмеженням особистісної автономії чи свободи. Зазвичай, такий стан виникає у ситуації, коли людина потрапляє у повну залежність від інших людей чи обставин, які вона не в стані змінити. Подібні кризи також виникають у осіб, позбавлених волі (у в'язниці, полоні, рабстві) та при тривалому примусовому перебуванні в колективі із жорсткими обов'язками, обмеженнями (армійська служба, проживання в гуртожитках, інтернатах, перебування на стаціонарному лікуванні). Криза, пов'язана з виконанням нової небажаної і обтяжливої ролі у міжособистісному спілкуванні, призводить до формування стійких невротичних та психопатичних реакцій.

Кризи самореалізації

Пов'язані зі сприйняттям ситуації як такої, що робить неможливою самореалізацію людини. Зазвичай, ця криза виникає внаслідок втрати значущої соціальної ролі: звільнення з роботи або вихід на пенсію, вимушена еміграція, банкрутство, неможливість отримання бажаної освіти, тощо. Усвідомлення людиною краху її життєвих планів, або хибності обраного шляху оцінюється як екзистенційна криза і часто супроводжується фрустрацією, що призводить до появи депресії, яка може закінчитися суїцидом.

Кризи життєвих помилок

Криза, пов'язана з усвідомленням незворотності певних вчинків минулого. Виникає при переживанні людиною вчиненої зради, обману, злочину або втрати та нездійснених вчинків, що призвели до фатальних наслідків (байдужість, ненадання допомоги, тощо). Це кризи, які переживаються як докори сумління і зазвичай ототожнюються людиною з поняттям гріха і розплати за гріхи. Вихід з подібних кризових станів переважно здійснюється за допомогою віри у Бога і намагань спокути гріхів. Невідреаговані кризи життєвих помилок особливо небезпечні для подальшого життя людини через часті думки про спокуту і гріховність, які вимагають від людини жорстокого самопокарання аж до самогубства.

Отже, життєва криза – це своєрідний поворотний пункт на життєвому шляху людини. У літературі (Анциферова Л.І., Виготський Л.С., Василюк Ф.Є., Донченко Е.О., Титаренко Т.М.) детально проаналізовані та описані різні види життєвих криз, існують різні погляди щодо самої природи виникнення і перебігу життєвої кризи. Одні вчені вважають, що життєва криза виникає як емоційна реакція людини на загрозливу ситуацію при появі перешкод на шляху досягнення життєво важливих цілей (Ліндеман, Каплан); на думку інших – криза може виникнути і в умовах, які не справляють враження загрозливих. Та всі науковці погоджуються з думкою, що кожна криза має полярні наслідки, як негативні, так і позитивні, у зв'язку з чим криза водночас є й загрозою для особистості, і можливістю, і спонуканням для особистісного розвитку, і зростання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >