< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стрес як причина захворювання. Поняття та види стресу

Психічний стан, який виникає в людини в результаті впливу складних життєвих ситуацій і виявляється у специфічному адаптаційному синдромі, що включає усі неспецифічно викликані зміни у біологічній системі, канадський патолог Ганс Сельє назвав "стресом". На сьогодні стресом (англ. – напруження, тиск) називають ті неспецифічні зміни, які виникають в організмі внаслідок інтенсивних або тривалих сторонніх впливів та призводять до надмірного напруження вроджених неспецифічних адаптаційних механізмів організму, через що відбувається перебудова його захисних сил. Перебіг стресу залежить від того, у якому стані був організм людини перед початком дії стресора, адже порушення регулюючих механізмів відбувається саме у фазі виснаження. Стресори (фактори, що викликають стрес) у літературі поділяють на такі умовні групи: стресори обмежень, які з'являються внаслідок хвороби, ув'язнення чи при голоді і спразі: стресори відокремлення, що виявляються у конфліктних ситуаціях та при виникненні загрози; стресори перемог і поразок; фізичні стресори, тобто фізичні ушкодження (у т.ч. оперативні втручання, медичні маніпуляції), травми; виробничі стресори; стресори соціальної мотивації; емоційні; інформаційні; політичні стресори.

В практичній діяльності психологи виокремлюють такі ознаки стресового напруження (за Шеффером):

  • – неможливість зосередитися на чомусь; надто часті помилки в роботі; погіршення пам'яті; часте виникнення почуття втоми; дуже швидке мовлення; часті болі (в спині, голові, ділянці шлунка); підвищена збудливість;
  • – робота не приносить попереднього задоволення; втрата почуття гумору;
  • – різко збільшена кількість випалюваних сигарет; потяг до вживання алкогольних напоїв; постійне відчуття недоїдання; втрата апетиту; неможливість вчасно завершити роботу.

Лазарус також сформулював основні положення стресу: ті самі події для одних людей можуть ставати стресовими, а для інших – ні; якщо та сама стресова подія кількаразово виникає у житті людини, то в різних випадках людина сприймає або не сприймає її як стресову. Крім того, він вказав, що стрес виникає лише тоді, коли людина, порівнявши свої ресурси та силу впливу стресора, усвідомлює, що ресурси недостатні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >