< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Соматопсихічні впливи

Сьогодні термін "психосоматика" має два значення: одне – пов'язане з його застосуванням в галузі медицини, друге – з хворобами, в патогенезі яких важливу роль відіграють психологічні, психовегетативні фактори та риси особистості. Розлади, які відносяться до психосоматичних, включають не лише психосоматичні захворювання в традиційному, вузькому розумінні цього терміну, але й значно ширше коло порушень – соматизовані розлади, патологічні психогенні реакції на соматичні захворювання та інші, а також психічні розлади, які часто ускладнюються соматичною патологією.

В Україні психосоматична медицина як науковий напрям лише починає розвиватися. Це переважно стосується лікарів та науковців, які працюють у сфері психіатрії, психології та невропатології. Об'єктом їх уваги постають саме психосоматичні розлади – психогенно або переважно психогенно обумовлені порушення функції внутрішніх органів та/або систем організму. До класичних психосоматичних розладів відносять кардіалгії, психогенні розлади серцевого ритму, ішемічну хворобу серця (ІХС) за незмінених коронарних судин, артеріальну гіпо- та гіпертензію, психогенну задишку, психогенну дизурію, синдром подразнення товстого кишечнику тощо. З іншого боку, практично поза увагою лікарів соматичних стаціонарів залишається велика група захворювань, об'єднаних у "соматопсихічні захворювання", при яких виникають різноманітні соматовегетативні, соматопсихічні функціональні порушення, а також відбувається зміна рис характеру особистості внаслідок гострих або хронічних захворювань внутрішніх органів. До соматопсихічних захворювань відносяться обструктивні захворювання легень, есенціальна гіпертензія, цукровий діабет, пептична виразка та інші.

Базуючись на аналізі літератури, можна зауважити, що поширеність психічних розладів дуже близька до частоти захворювань внутрішніх органів, таких як цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, бронхіальна астма (БА) та хронічна обструктивна хвороба легенів (ХОХЛ). Як показує практика, у хворих соматичних стаціонарів та поліклінік досить часто спостерігаються симптоми, які неможливо пояснити проявом лише соматичної патології. Такі пацієнти часто відвідують лікарів, тривало обстежуються в поліклініках та стаціонарах, часто викликаючи тим самим роздратування лікарів. З іншого боку, адекватна діагностика та лікування цієї категорії хворих може значно поліпшити їх стан та зменшити частоту відвідувань дільничих лікарів та стаціонарів, зменшити тривалість госпіталізації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >