Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУПоняття туризмуСпецифіка туристичних послугТуристичний продукт у системі маркетингуОсобливості формування ринку туристичних послугРівні і координація маркетингу в туризміСУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІСуть і поняття маркетингуПринципи та функції маркетингуКонцепції маркетингуМаркетингове середовищеКомплекс маркетингу в туризміВиди маркетингуЗ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯСуть, поняття та види маркетингових дослідженьНапрями маркетингових дослідженьДослідження ринкуДослідження споживачівДослідження конкурентівДослідження внутрішнього середовища підприємстваПроцес маркетингових дослідженьМетоди маркетингових дослідженьСЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУСутність сегментації ринкуПроцес сегментації ринкуСегментація ринку туристичних послуг за декількома факторамиФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇСтратегічне маркетингове плануванняПроцес стратегічного маркетингового плануванняВиди маркетингових стратегійМоделі розробки альтернативних маркетингових стратегійМАРКЕТИНГОВА ПРОДУКТОВА ПОЛІТИКА В ТУРИЗМІЦілі та суть проду ктової політикиРозробка нового туристичного продуктуЖиттєвий цикл туристичного продуктуУправління життєвим циклом та оптимізація структури пропонованих продуктівРозробка та маркетинг конкурентоспроможних туристичних послугМАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКАЦіна та ціноутворення в комплексі маркетингуФактори ціноутворенняПроцес ціноутворенняМетоди ціноутворенняЦінові стратегіїЗміна поточних цінМАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУПолітика розподілу та її завданняФормування каналів розподілуДоговірні вертикальні маркетингові системиКОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКАСуть і зміст маркетингової кому нікаційної політикиПроцес вибору комплексу просуванняРеклама як засіб просуванняСтимулювання збутуПерсональний продажПаблік рилейшнзПрямий маркетингВиставки та ярмаркиБрендингСпонсорствоОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІЗасади та принципи організації маркетингу на підприємствіПроцес побудови маркетингової організаційної структуриКОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІСуть і принципи контролю маркетингуКонтроль результатівМаркетинговий аудит
 
Наст >