Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Особливості організації навчального процесу у вищій школі Проблема формування професійно-педагогічної культури викладача в умовах ВНЗ Викладач у системі вищої освіти Професійна компетентність викладача в системі професійної освіти Теоретико-методологічні проблеми культури педагогічного спілкуванняТермінологічний словник розділу ОСНОВНІ СУБ'ЄКТИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯРоль викладача як суб'єкта освітнього процесу Професійна діяльність викладача вищої школи Студент як об'єкт педагогічної діяльностіТермінологічний словник розділуЗ.ФОРМИ Й МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІЗ.1.Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять Методика підготовки та проведення семінарських занять Методика організації і проведення лабораторнихта практичних занять Консультування як форма роботи зі студентами Організація самостійної роботи студентівТермінологічний словник розділу ВИДИ ТА ПРИЙОМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Використання сучасних освітніх технологій Застосування сучасних технічних засобів у процесі навчання Дистанційне навчання як самостійний елемент сучасної підготовки студентів Активізація процесу навчання за допомогою проведення ділових ігор Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з використанням нових інформаційних технологійТермінологічний словник розділу КЕРІВНИЦТВО Й КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ Методи контролю знань студентів у вищих навчальних закладах Модульна система організації навчального процесу й рейтинговий контроль знань студентів Організація роботи кураторів груп у вищій школіТермінологічний словник розділу НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента Шляхи та методи залучення студентів до здійснення науково-дослідної роботи Науково-дослідна діяльність студентів магістратуриТермінологічний словник розділу ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ в РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ Сучасні проблеми професійно-педагогічної культури викладача вищої школи зарубіжжя Система вищої освіти в США Система вищої освіти у Великобританії Система вищої освіти у Франції Система вищої освіти в Німеччині Система вищої освіти в Японії Формування професійних навичок у майбутніх фахівців Скандинавії Вивчення й поширення Європейського та світового досвіду як одного з альтернативних методів навчанняТермінологічний словник розділу ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми й шляхи вирішенняАдаптація української системи освіти до європейських вимог Стратегія розвитку вищої освіти й забезпечення її якостіТермінологічний словник розділу
 
Наст >