< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Термінологічний словник розділу

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА - це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й отримання освітньої кваліфікації "спеціаліст" з метою - систематизації, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань випускника зі спеціальності. Основне завдання її автора - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння вести самостійно науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА - це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й отримання освітньої кваліфікації "магістр".

МАГІСТР - перший учений ступінь, що присуджувався університетами й духовними академіями особам, які витримали спеціальний іспит і привселюдно захистили дисертацію.

РЕФЕРАТ - короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічного виступу змісту книги, наукової праці, результатів вивчення наукової проблеми; доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних й інших джерел

СТАТТЯ - це публіцистичний твір, у якому автор ставить завдання проаналізувати наявну наукову проблему чи певні явища з погляду, насамперед, закономірностей, що лежать у їхній основі.

ТЕЗИ - це стислі, лаконічно сформульовані основні положення доповіді, повідомлення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >