< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система вищої освіти у Великобританії

Система вищої освіта в Англії - одна із самих багатовікових у Європі. Оксфордський і Кембриджський університети функціонують з початку XIII століття. До початку XX століття система англійської освіти була представлена десятком університетів з дуже невеликою кількістю студентів. У XX ст. було відкрито близько З0 університетів і майже 800 ВНЗ усіх типів (коледжів і технологічних інститутів, політехнічних інститутів, педагогічних коледжів, що діють і сьогодні) із платним навчанням.

Тільки в Англії більшість студентів одержує допомогу від держави й місцевих органів. Усі ВНЗ Англії державні, структура їх є більш уніфікованою, ніж у США. Основною одиницею системи вищої освіти є коледж (самостійний ВН8 або частина університету), розділений на факультети й кафедри.

Англійські університети завдяки багатовіковим традиціям зберегли (теоретично) незалежність від виконавчої влади й підлеглі лише парламенту. Університет очолює канцлер, призначений для церемоній.

Центральний уряд не управляє школами або коледжами, не наймає вчителів, не рекомендує підручників або програм. У нього дві важливі функції: установлювати "мінімальні стандарти" діяльності навчальних закладів і контролювати фінансові справи. Практично управлінням справами зайнята місцева влада. Вона відповідальна перед державним секретарем; крім того, вищі навчальні заклади можуть перевірятися королівськими інспекторами, які безпосередньо підлеглі державному секретареві.

В англійських вищих навчальних закладах строк навчання за більшістю спеціальностей менше, ніж у вищих навчальних закладах освіти США й має більш вузький профіль підготовки. Термін навчання становить три роки, - як в університетах, так і в спеціалізованих коледжах. Тривалість навчального року, завантаженість аудиторними заняттями (не більше 16 годин на тиждень) - приблизно така ж, як у США, так само дозволене вільне відвідування лекцій. Якщо в США на загальнонаукову підготовку приділяється практично два роки, а загальний строк навчання - чотири роки, то трирічний строк навчання в Англії не може забезпечити підготовку повноцінного фахівця. Не передбаченим є також проведення виробничої практики, незначною є кількість дисциплін для вивчення за вибором.

Система вчених ступенів у Великобританії така ж, як і в США, оскільки американці у свій час запозичили англійську систему (бакалавр, магістр, доктор). Іноді, прослухавши курс в одному ВНЗ, студенти здають іспит на бакалавра в іншому.

В англійських ВНЗ немає єдиних правил прийому. Одержавши середню освіту, абітурієнт проходить співбесіду й тільки потім вирішується, чи буде він здавати екзамени з 3-4 предметів. Співбесіда повинна виявити обдарованість і мотивацію майбутнього студента, а також його соціальне обличчя (систему ціннісних орієнтацій).

Основними видами занять вважаються лекції й семінари. Останнім часом у процесі навчання частіше застосовуються технічні засоби, рольові ігри, мікровикладання та ін. Традиційно важливими є заняття студентів з персонально закріпленими за ними викладачами. Такі заняття створюють міцний контакт між студентами та викладачами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >