< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВЕТЕРИНАРНА САНІТАРІЯ, ГІГІЄНА ТА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ. ВПЛИВ АКВАКУЛЬТУРИ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО МІНІМІЗАЦІЯ

Ветеринарно-санітарна експертиза риби при інфекційних та інвазійних хворобах

Як відомо, риби схильні до різних інфекційних та інвазійних захворювань. Одні захворювання небезпечні з точки зору масової загибелі риби, інші - як антропозоонози. Крім того, риби, виловлені з водоймищ, забруднених побутовими, промисловими і іншими стічними водами, можуть бути носіями збудників заразних хвороб людини і тварин. Самі риби при цьому не хворіють.

Більшість збудників інфекцій і інвазій риб є непатогенними для людини і тварин. Лише деякі гельмінти в личинковому стані, паразитуючи в різних органах і тканинах риб, досягають статевої зрілості в організмі людей і тварин, викликаючи у них важкі хвороби. Заражаються людина і тварини при поїданні сирої, напівсирої, погано знезараженої інвазованої риби.

Слід пам'ятати, що риб, вільних від паразитів, практично не існує.

При визначенні харчової цінності риб в першу чергу мають значення паразити і патологічні зміни, що знаходяться в їстівних частинах м'яса, підшкірній клітковині, печінці, ікрі, молоках і ін. Паразити зябер, очей, травного тракту, порожнини тіла і інших органів практично не впливають на харчові якості риби.

Виходячи з вищевикладеного, ветеринарно-санітарна експертиза риби при заразливих хворобах передбачає виявлення і недопущення в їжу риб і рибопродуктів наступних груп:

  • - що втратили товарний вид із-за важких, яскраво виражених клінічно-анатомічних змін або наявності крупних, помітних неозброєним оком паразитів;
  • - що мають різкі порушення органолептичних, физико- хімічних і поживних властивостей м' яса риб за рахунок ураження його інфекцією або цистами і іншими формами найпростіших, тощо;
  • - уражених личинками паразитів, небезпечних для людини або тварин м' ясоїдних, а також збудниками інфекційних хвороб людини і тварин.

Підставами для віднесення обстежуваної риби до тієї або іншої категорії шкідливості є правильна і точна діагностика хвороб, оцінка характеру і тяжкості ураження риб, визначення, при лабораторному дослідженні, до якого роду або виду відносяться паразити. У ряді випадків залежно від тяжкості уражень риба може бути віднесена одночасно до яких-небудь двох з перерахованих груп.

У першу групу хвороб, які приводять до втрати товарного виду риби і рибопродуктів, входять: вірусні інфекції, міксобактеріози, бранхіомікоз, дерматомікози, віспа коропів, ектопаразитарні протозоози, моногеноідози, сангвінікольоз, диплостомоз, кишкові цестодози, аргульоз, ергазильоз, синергазильоз, лернеоз, лернеоцерози і ін. Для хвороб цієї групи встановлюють санітарно допустимі рівні інтенсивності і екстенсивності інвазії, а також критерії міри вираженості клінічно-анатомічних змін в органах.

До хвороб риб другої групи відносяться аеромонози і псевдомонози, іхтіофоноз, ендопаразитарні міксоспоридіози, мікроспоридіози, постодиплостомоз, лігулідози, філометроідоз і ін. Санітарними критеріями для них служать в першу чергу міра вираженості клінічно-анатомічних змін в мускулатурі і інших органах, зниження поживної цінності м'яса риб, а також можлива його токсичність.

У третю групу хвороб, що передаються людині і тваринам через заражену рибу і рибопродукти, входять: у прісноводих риб - трематодози (опісторхоз, клонорхоз, метагонімоз, псевдамфістомоз, нанофістоз), дифіллоботріози; в морських - нематодози (личинки анізакісов, псевдотерранів, котрацекумів, криптокотимусів, гетерофісів, меторхісів, акантоцефал-коринозом і ін.), личинки дифіллоботріумів.

З інфекційних хвороб людини і тварин у риб відзначають носійство збудників холери, ботулізму, чуми і бешихи свиней, туберкульозу, лептоспірозу, а також збудників токсикоінфекцій. За певних умов патогенні мікроби можуть проникати у внутрішні органи і м'язи риб і зберігатися в них, не втрачаючи патогенність. Передача таких захворювань можлива за відсутності належного санітарно- мікробіологічного контролю виробництва і порушенні технологічних режимів обробки і зберігання рибних продуктів.

Санітарне значення мають також бактерії роду Aeromonas - збудників аеромонозів риб, які часто зустрічаються в м' язовій тканині. Вони можуть викликати у споживача риби ентерити і інші розлади шлунково-кишкового тракту. Тому при ветсанекспертизі риби, підозрюваної в обсіменінні патогенною мікрофлорою і особливо умовно придатною, необхідно проводити бактеріологічний контроль по загальноприйнятій методиці бактеріологічного дослідження м'яса теплокровних тварин (ДСТУ 21237-75).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >