< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтенсивні технології вирощування лососевих

Загальна характеристика форелівництва.

Сучасне форелівництво є одним з високоефективних і перспективних напрямів аквакультури. У 2000 р. виробництво форелі в Росії склало близько 4000 т. Потенційні можливості виробництва форелі найближчими роками складають 30-45 тис. т. Рівень інтенсифікації виробничих процесів і обсяг виробництва у форелівництві визначаються кількістю і якістю води (кратністю водообміну в рибоводних ємкостях), якістю кормів, способами годівлі, відсотком ручної праці при її вирощуванні, а також видовим складом об'єктів розведення.

Об'єктами розведення є райдужна форель, струмкова форель і стальноголовий лосось.

Основний об'єкт форелівництва в нашій країні - райдужна форель (Oncorhychus mykiss) (рис. 3.4.1).

Райдужна форель - (Oncorhychus mykiss)

Рис. 3.4.1. Райдужна форель - (Oncorhychus mykiss)

Початком європейськоі аквакультури райдужної форелі прийнято вважати 1890-ті рр., коли були розпочаті роботи з даним видом у Данії. Швидке поширення райдужної форелі і її нинішнє провідне значення в холодноводному рибництві можна пояснити рядом високих господарських особливостей, і в першу чергу високими продуктивними якостями. Цей вид легко пристосовується до умов навколишнього середовища. Він може витримувати температуру від близької 00С до 270С, але оптимальною температурою є 15-180С. не дивлячись на те, що райдужна форель є холоднолюбивим видом риби, вона дуже швидко реагує на зниження температури води уповільнення росту. Райдужна форель активно освоює природну кормову базу і швидко росте завдяки гарному засвоєнню кормів. При температурі нижче 50С і вижче 200С інтенсивність живлення уповільнюється. Оптимальна концентрація кисню 9-11 мг/л, порогова - 1-2,6 мг/л. При вмісті кисню до 4-5 мг/л у форелі настає пригнічений стан.

Одним з актуальних напрямів подальшого розвитку форелівництва є виведення нових порід, ліній і кросів райдужної форелі для різних типів господарств, впровадження нових об'єктів лососівництва, а також високопродуктивних порід форелі зарубіжної селекції. Таким перспективним об'єктом є форель камлоопс (Oncorhynchys mykiss camloops lord). Це підвид райдужної форелі, який нереститься восени і швидко росте.

Форель камлоопс отримала широке визнання в країнах Західної Європи. З 1982 р. цю форель вирощують і в нашій країні. Вона нереститься на 1,5-2 міс. раніше райдужної форелі, плодючість самок на 25-30 % вища, але розміри ікри менші. Важлимив є високий ріст і життєздатність цьоголіток, одноліток та інших вікових груп цієї риби. Так, темп росту мальків і цьоголіток форелі камлоопс в 2 рази вища, одноліток і дволіток - в 2-2,5 рази вища, ніж у райдужної форелі.

Комбіноване вирощування двох форм форелі дозволяє отримувати форель камлоопс товарної маси за 12-14 міс., що на 5-6 міс. швидше, ніж вирощування райдужної форелі в монокультурі. Це дозволяє підвищити ритмічність роботи господарств, зменшити витрати на виробництво товарної продукції, поліпшити експлуатацію устаткування. Технологія відтворення і вирощування форелі камлоопс схожа на технологію розведення райдужної форелі. Великий інтерес представляє також форель Дональдсона, для якої характерні високий темп росту і висока плодючість.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >