< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Два види відчаю

Шлях до Бога, за К'єркегором, завжди пролягає через відчай, без якого неможлива істинна віра. К'єркегор виділяє два види відчаю: небажання бути собою і прагнення знайти себе.

"...Існують два види справжнього відчаю, – пише він. – Якби наше Я залежало від себе самого, то існував би тільки один вид: небажання бути самим собою, бажання позбутися свого Я, і не йшлося б про інший вид – про ... прагнення бути самим собою... Цей другий вид відчаю... настільки мало являє собою якийсь особливий вид, що, навпаки, всякий відчай, зрештою, з'ясовується в ньому і до нього приводить"[1].

Вже сам факт існування відчаю і прагнення піднятися над ним є для К'єркегора доказом буття Бога. К'єркегор переконаний, що існує лише одна "формула, що описує стан мого Я, коли відчай з нього повністю викорчуваний: звертаючись до себе самого, прагнучи бути самим собою, моє Я занурюється – через свою власну прозорість – у ту силу, що його визначає".

Отже, відчай можна зняти тільки звертаючись до божественного в людині як до реальності, яка водночас перебуває і поза людиною. Це прояснює вчення К'єркегора про естетичний, етичний і релігійний щаблі людського життя.

Естетичний щабель – це щабель задоволення собою і відмови від розуміння Істини. Така відмова призводить до початкового відчаю, що проглядає крізь успіхи буденного життя.

Проте, занурившись у пошуки Істини і відокремлюючи Добро і Зло, виходячи на етичний щабель життя, ми можемо прийти до ще більшого відчаю. Цей відчай – переживання нашого відчуження від Бога і зануреності у світ.

Подібний відчай може бути знятий лише на релігійному щаблі, де людина наповнюється цілісністю і знаходить справжню свободу як Віру. Релігійний щабель життя – це щабель особистісного прориву, що вкрай занурився у відчай, безмірно очищений відчаєм, і злився з Богом.

На думку К'єркегора, самотність є умова виходу до Бога і людей. "Закритість – це невимушене розкриття"[2]. – говорить він. Тільки в самотності досягається та гострота страху і відчаю, що може звільнити від них і вивести людину за межі буденності.

Висновки і перспективи. Новокласична філософія XIX ст. як переддень релігійного екзистенціалізму і персоналізму

  • 1. Новокласична філософія виходить з ідеї єдності людини і Божества, єдності, в якій людина відіграє активно-особистісну роль. Межі людини задані її раціонально-повсякденним буттям, і вона повинна вийти за них у стан мета-раціональної просвітленості і відкритості. В результаті людина перестає лише пізнавати світ. Вона змінює світ через самозміну.
  • 2. Ідеї новокласичної філософії як релігійного подолання гносеологізму стають основою таких філософських течій Заходу XX ст., як релігійний екзистенціалізм і персоналізм. Але найближчий – майже їм сучасний – відгук вони дістають у слов'янському світі і його філософії.

  • [1] Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Страх и трепет. – Μ., 1993. – С. 255-256.
  • [2] Там же. -С. 219.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >