< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальна характеристика та класифікація клітин

Клітина – це обмежена активною мембраною, структурно впорядкована система біополімерів, які утворюють ядро і цитоплазму, беруть участь у єдиній сукупності процесів метаболізму і забезпечують підтримання і відтворення системи в цілому.

Клітини різних органів і тканин людини дуже різноманітні за формою, розмірами, будовою, хімічним складом і характером обміну речовин (рис. 7.1).

Загальна будова та різні форми клітин

Рис. 7.1. Загальна будова та різні форми клітин:

1 – циліндричні клітини епітелію кишечнику: 2 – кубічні клітини сечових канальців нирки: 3 – плоскі клітини мезотелію очеревини: 4 – круглі клітини крові: а – з посегментованим ядром (лейкоцит); б – з округлим ядром (лімфоцит): 5 –веретеноподібна клітина з паличкоподібним ядром (гладка м'язова клітина); 6 – клітина з відростками (нервова клітина); 7 – келихоподібна клітина; 8 – клітина з війками; 9 – джгутикова клітина (сперматозоїд); 10 – мегакаріоцит (багатоядерна клітина); 11 – еритроцити (без'ядерні клітини).

Форма клітини знаходиться у неподільному зв'язку з функцією, яку вона виконує. Так, нервові клітини, які проводять імпульси, мають відростки.

Незважаючи на значну різноманітність, усі клітини складаються з трьох основних частин: клітинної оболонки (плазмолеми), цитоплазми і ядра. Цитоплазма містить гіалоплазму (матрикс цитоплазми); органели – постійні утвори, що мають характерну структуру і специфічну функцію в клітині; включення – тимчасові утвори, що є продуктом діяльності клітини.

Здатність до самовідтворення є характерною особливістю живого. Розмноження клітин у багатоклітинному організмі відбувається шляхом поділу вихідної клітини. Увесь період існування клітини від поділу до поділу або від поділу до загибелі називають клітинним циклом. Клітини різних органів і тканин мають різну здатність до поділу і, таким чином, різний клітинний цикл. Поділові клітини передує подвоєння її хромосомного набору, яке відбувається у точно визначеному періоді ін- терфази. Лише після цього процесу починається поділ клітини. Поділ клітини буває двох видів: непрямий (мітоз) і прямий (амітоз). Різновидом мітозу є мейоз.

Клітини в людському організмі постійно перебувають під впливом найрізноманітніших факторів. Ці фактори можуть викликати ушкодження однієї або декількох клітинних структур, що, в свою чергу, призводить до функціональних розладів. Залежно від інтенсивності уражень, доля клітини може бути різноманітною. Змінені в результаті пошкодження клітини можуть адаптуватись до чинника, що їх ушкоджує, можуть відновитись після припинення дії ушкоджуючих агентів або загинути внаслідок незворотних змін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >