< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правові засади судової медичної експертизи

Судово-медична експертиза це наукове дослідження, що виконується лікарем за постановою слідчого, слідчого судді або суду з метою надання висновків із медичних та певних біологічних питань, які виникли під час досудового або судового слідства за конкретною кримінальною чи цивільною справою.

Судово-медичну експертизу може виконувати лише особа, що має освіту лікаря. В якості судово-медичного експерта може бути запрошеним який завгодно лікар, що має певні знання для того, щоб зробити відповідні висновки. Експерт повинен відповідати таким процесуальним вимогам: він повинен бути об'єктивним, компетентним, не зацікавленим у наслідках справи, мати добру репутацію та високі моральні якості.

Судово-медичний експерт діє у відповідності до закону України "Про судову експертизу", процесуального законодавства, а також керується інструктивно-методичними документами, що затверджені Міністерством охорони здоров'я України ("Інструкція про виконання судово-медичної експертизи", "Правила огляду трупа на місці події", "Правила визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень", "Правила судово-медичного дослідження трупів", "Правила судово-медичної експертизи речових доказів" тощо). Права та обов'язки експерта регламентовано законом "Про судову експертизу" та КПК.

Організаційні основи судової медичної експертизи

Судова медична експертиза України являє собою систему закладів, до складу яких належить Головне бюро судово-медичної експертизи України, обласні бюро судово-медичної експертизи, що мають у своєму складі міські, міжрайонні та районні відділення судово-медичної експертизи. З адміністративно-господарських питань бюро підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України та відповідним обласним управлінням охорони здоров'я.

Бюро судово-медичної експертизи – спеціальний медичний заклад, завданням якого є виконання судово-медичної експертизи, надання консультативної допомоги органам дізнання, слідства та суду з питань судово-медичної експертизи, апробація та впровадження в експертну практику наукових досягнень у галузі судової медицини, розробка пропозицій, що спрямовані на поліпшення якості лікувально-профілактичної допомоги населенню та експертну профілактику. На нього покладається обов'язок: виконання експертизи та опосвідчення потерпілих, обвинувачуваних та інших осіб; виконання експертизи речових доказів за матеріалами кримінальних та цивільних справ; забезпечення участі судово-медичних експертів як спеціалістів у досудових та інших слідчих діях; своєчасно інформувати органи охорони здоров'я стосовно всіх випадків гострозаразних захворювань, виявлених грубих недоліків діагностики та лікування й виконання клініко-анатомічних конференцій із приводу таких випадків; впровадження в судово-медичну практику нових методів дослідження; аналіз та узагальнення судово-медичних матеріалів про раптову смерть, транспортну, виробничу та побутову травми, отруєння та інші випадки смерті з метою опрацювання профілактичних заходів тощо. Бюро судово-медичної експертизи очолює начальник, воно має такі підрозділи: відділ судово-медичної експертизи трупів (морг); відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачуваних та інших осіб (амбулаторія); відділ судово-медичної експертизи речових доказів (лабораторія) та інші. Діяльність бюро судово-медичної експертизи регламентується відповідним наказом та правилами, що затверджені МОЗ України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >