< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Конструкції корінних валів в кривошипно-шатунних механізмах

Корінний вал в кривошипно-шатунних механізмах з шатунами виконує функції перетворювача обертового руху привода у зворотно- поступовий рух пилкової рамки. Інерційні знакозмінні сили, що сприймаються корінним валом, часто перевищують 400 кН. До міцності корінного валу, надійності та довговічності його опор ставлять підвищені вимоги. В залежності від кількості шатунів корінний вал виконують колінчастим для одношатунних лісопиляльних рам або прямим з цапфами для двошатунних лісопиляльних рам. В першому випадку вал складається із двох напівосей з маховиками, між якими закріплений кривошипний палець. На пальці надітий підшипник нижньої головки шатуна. У двошатунних лісопиляльних рамах маховики з цапфами надіті на кінцях вала. Приводні шківи двошатунних рам можуть об'єднуватися з маховиками. Холості шківи використовують в пласкопасових передачах у випадку привода декілька рам від спільного валу. В лісопиляльних рамах з індивідуальним приводом холостий шків не потрібний.

Основним фактором, що обмежує підвищення швидкохідності лісопиляльних рам, є напружені умови роботи підшипників в нижній головці шатуна. У зв'язку з цим під час експлуатації лісопиляльних рам необхідно вирішувати питання номінальної та економічної частоти обертання корінного валу. Номінальна частота відповідає паспортній, економічна встановлюється механіком та керівництвом підприємства із врахуванням фактичної пропускної здатності потоку. Вона може бути вище або нижче паспортної. Коефіцієнт роботоздатності підшипників кочення визначають за формулою

(1.1)

де: h – довговічність роботи підшипника, год;

n – частота обертання корінного валу, хв-1;

Q – приведене навантаження, Н.

(1.2)

Зміна частоти обертання корінного валу викликає відповідно збільшення або зменшення інерційної сили:

(1.3)

де: G – маса пилкової рамки та частини шатуна, кг;

Н – хід пилкової рамки, мм;

γ – відношення радіуса кривошипу до довжини шатуна.

(1.4)

Збільшення частоти обертання колінчастого валу викликає досить значне скорочення довговічності підшипників шатунів та корінного валу.

Розрахунки показують, що збільшення частоти обертання корінного валу з 300 до 320 хв-1 веде до зменшення довговічності підшипника в нижній головці шатуна в 1,67 рази, а при п = 360 хв-1 – в 4,18 рази. Тому зрозумілі причини широкого розповсюдження двошатунних лісопиляльних рам, які дозволяють зменшити навантаження, що діють на підшипники в шатунах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >