< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст дисципліни за темами

Основи побудови фінансового обліку

Організація фінансового обліку на підприємствах України. Суть господарського обліку. Види обліку. Поняття про фінансовий облік, його значення та завдання на сучасному етапі. Дві галузі фінансового обліку: фінансовий (загальний) та управлінський (виробничий, аналітичний) облік. Спільні риси та відмінності. Основне призначення та об'єкти фінансового обліку. Значення, завдання та об'єкти управлінського (виробничого) обліку. Складові елементи фінансового обліку як економічного процесу. Принципи побудови фінансового та управлінського обліку.

Підприємство як основний об'єкт фінансового обліку. Основні вимоги організації фінансового обліку на підприємстві. Організація документообороту на підприємстві. Основні фактори визначення облікової політики відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Характеристика фінансового обліку і його основні завдання. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Стандарти бухгалтерського обліку і звітності, які регламентують порядок ведення фінансового обліку. Інструкції, положення, методичні вказівки, які регулюють організацію фінансового обліку безпосередньо на підприємстві.

Облікова політика України на сучасному етапі. Облікова політика в Україні та її зміст в умовах нових економічних відносин і ринкової економіки. Організація фінансової служби в умовах нової облікової політики.

Основні нормативні документи, які регламентують облікову політику в Україні. Облікова політика та її роль у формуванні теоретичних, методологічних і організаційних аспектів бухгалтерського обліку в Україні. Реалізація облікової політики в Україні. Фактори, які впливають на побудову фінансового обліку та їх характеристика: розмір підприємства, вид підприємницької діяльності, характер витрат, методика визначення фінансового результату, фінансова звітність, наявність (відсутність) управлінського обліку. Види підприємств. Залежність форм фінансового обліку від виду підприємства. Відповідальність за ведення фінансового обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >