< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік операцій за короткостроковими векселями одержаними

Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити після настання строку платежу певну суму грошей власнику векселя (векселетримачу).

Особливостями векселя є: відсутність у ньому причин виникнення боргу; безперечність оплати у визначений строк.

Векселі бувають прості й переказні. Звичайний (простий) вексель виписує й підписує боржник, а переказний (тратту) кредитор (трасант). Вексель є наказом боржникові (трасанту) оплатити у визначений строк певну суму третій особі. Для того, щоб наказ кредитора-трасанта мав силу, боржник-трасант повинен підтвердити свою згоду здійснити платіж у певний строк. Така згода у письмовій формі на титульній стороні векселя називається акцептом. Акцептант переказного векселя, як і векселедавець звичайного, є головним вексельним боржником, або "боржником першого порядку".

Вексельний бланк має розмір 105x297 мм і виготовляється методом офсетного або високого друку; скріпляється у блоки по 25 або 50 примірників. Після виписки векселя він засвідчується керівником і головним бухгалтером юридичної особи і завіряється печаткою. На відміну від звичайного векселя, переказний обов'язково акцептується.

Будь-який вексель можна передати шляхом передавального напису-індосаменту на зворотній стороні векселя. Наприклад: "замість мене заплатіть комерційному банку..." що розміщений за адресою...", "замість мене заплатіть пред'явникові цього векселя" та ін.

Платіж за переказним векселем можна гарантувати за допомогою аваля.

Аваль – це вексельна запорука, на підставі якої аваліст (як правило, банк) гарантує оплату в строк методом запису на векселі. Вексель може видаватися на різні строки: до пред'явлення, на конкретний день після пред'явлення, на відповідний день після виписки, на конкретну дату. При відмові заплатити в обумовлений строк векселетримач повинен заявити протест, що означає офіційне засвідчення факту відмови від оплати.

Перевага вексельної форми розрахунків перед іншими полягає в тому, що посилюється мобільність і гнучкість грошового обороту, розширюється можливість кредитування шляхом комерційного кредиту.

Облік короткострокових векселів одержаних ведуть на рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані", на якому узагальнюється інформація щодо заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, забезпеченими векселями. Рахунок 34 має такі субрахунки:

  • 341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті";
  • 342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 34 відображується отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями; за кредитом – отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Синтетичний облік за рахунком 34 ведуть у Журналі 3 і Відомості 3.4, яка призначена для аналітичного обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена одержаними векселями.

При отриманні векселів на відвантажену продукцію (товари), виконані роботи і послуги в обліку робляться такі записи:

Дт 34 "Короткострокові векселі одержані";

Кт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

Одночасно списується фактична собівартість реалізації готової продукції, товарів, робіт чи послуг:

Дт 90 "Собівартість реалізації";

Кт 28 "Товари";

Кт 26 "Готова продукція";

Кт 23 "Виробництво" (на вартість робіт чи послуг та ін.).

Сума процентів за відстрочку продавцем платежу відображається записом: Дт 34 "Короткострокові векселі одержані";

Кт 69 "Доходи майбутніх періодів".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >