< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів

Підприємства підтримують свої основні засоби в робочому стані та забезпечують їх функціонування способом як поліпшення, так і за допомогою системи технічного обслуговування й системи планово-попереджувального ремонту.

Технічне обслуговування – це комплекс операцій або операція з підтримки працездатності чи справності об'єкта під час його використання за призначенням способом його періодичного огляду (мастильні й очищувальні роботи, перевірка рівня працездатності тощо) та ремонтних робіт невеликої вартості, що не збільшують первісну вартість об'єкта.

Поточний ремонт – це комплекс операцій або операція з часткової заміни окремих запасних частин, деталей, дрібний ремонт окремих частин, побілка стін, ремонт дверей, підлог та інший ремонт з підтримання основних засобів у робочому стані, які не збільшують первісну вартість. Виконується поточний ремонт без проекту та без відповідних дозволів на виконання робіт.

Капітальний ремонт – це комплекс ремонтно-будівельних чи монтажних робіт, підчас якого здійснюється розбирання будівель, споруд, устаткування та інших об'єктів для відновлення або заміни найважливіших чи всіх зношених деталей і вузлів та який проводиться з періодичністю більше одного року. При цьому первісна вартість об'єкта основних засобів не збільшується. На початку року підприємства складають план капітальних ремонтів, що включає в себе:

 • – поіменний титульний список об'єктів;
 • – перелік основних робіт;
 • – кошторисну вартість робіт;
 • – календарний план-графік ремонтів;
 • – потребу в основних матеріалах, транспортних засобах механізації та робітниках;
 • – одержання дозволів Держархбудконтролю та інших державних органів з безпеки та екології.

Модернізація, модифікація, побудова, дообладнання – це розширення окремих будівель і споруд, технічне переобладнання інших об'єктів, запровадження нової техніки й технології, механізація та автоматизація виробництва, які кожен окремо або в сукупності збільшують первісну вартість об'єкта основних засобів. На проведення цих робіт обов'язковими є також наявність проектно-кошторисної документації та відповідних дозволів органів державного контролю й нагляду.

Бухгалтерський облік витрат на поліпшення основних фондів, що збільшують первісну вартість об'єкта, ведуть у розрізі об'єктів аналітичного обліку на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" з наступним зарахуванням їх на рахунок 10 "Основні засоби".

При підрядному способі будівельно-монтажні роботи виконуються згідно з підрядним договором (контрактом) з оплатою їхньої кошторисної вартості. Підприємство-замовник здійснює облік витрат на капітальні інвестиції, веде розрахунки з підрядниками за виконані та прийняті роботи на основі таких документів первинного обліку: Акт приймання виконаних підрядних робіт (ф. № 2 КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних робіт (ф. № КБ-3).

Замовник відображає в обліку вартість виконаних і прийнятих за актами будівельно-монтажних робіт за дебетом субрахунку 151 "Капітальне будівництво" (за сумою оплати) і за кредитом субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками".

При господарському способі підприємство-забудовник відображає ведення будівництва й монтажних робіт за дебетом субрахунку 151 "Капітальне будівництво" на відповідних аналітичних рахунках створюваних об'єктів за статтями:

 • – вартість обладнання, що потребує монтажу;
 • – прямі матеріальні витрати;
 • – прямі витрати на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи;
 • – накладні витрати, пов'язані з будівництвом об'єкта;
 • – інші втрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом об'єкта (отримання дозволу та відведення будівельного майданчика; пошукові роботи на майданчику; проектні роботи; оплата спеціальних послуг, наприклад архітекторів, геодезистів тощо).

Узагальненням даних субрахунків рахунку 15 "Капітальні інвестиції" обчислюють фактичну собівартість (інвентарну вартість) завершених будівництвом і придбанням об'єктів. Введення в експлуатацію кожного об'єкта оформлюється Актом приймання-передачі основних засобів (ф. № 03-1), на основі якого списується вартість капітальних інвестицій на завершені об'єкти, а також здійснюється зарахування останніх на баланс до складу основних засобів.

Таблиця

Порівняльний аналіз бухгалтерського та податкового обліку, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів

Критерій

П(С)БО 7

ПКУ

1. Врахування витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація, добудова, дообладнання і т.д.)

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що призведе до збільшення в майбутньому економічних вигод

(п. 14 П(С)БО 7)

ПКУ дозволяє збільшити первісну вартість основних засобів на суму витрат, що призведе до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення (пп. 146.11 п. 146 ПКУ)

2. Врахування витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням об'єктів 03

Включаються до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7)

Входять у суму витрат, якщо сума не перевищує 10 % вартості, яка амортизується на початок звітного періоду.

Решта витрат збільшує первісну вартість такого об'єкта (пп. 146.12 п. 146 ПКУ)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >