< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік витрат майбутніх періодів

План

1. Облік витрат майбутніх періодів

Облік витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів – це витрати, здійснені у звітному періоді, але відносяться до наступного (або наступних) облікових періодів.

До витрат майбутніх періодів відносять:

  • – витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості;
  • – витрати, пов'язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів;
  • – сплачену авансом орендну плату;
  • – наперед сплачену страховку;
  • – рекламні послуги;
  • – передплати на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, використовується рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів".

За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображаються понесені витрати майбутніх періодів, за кредитом – їх списання (розподіл) та включення до складу відповідних витрат звітного періоду.

Списання частини витрат майбутніх періодів оформляється розрахунком бухгалтерії, в якому зазначається сума таких витрат, що відносяться на витрати звітного періоду, а також назва, № документа, на підставі якого було здійснено віднесення таких витрат до витрат звітного періоду.

Затрати на освоєння нових виробництв, цехів та агрегатів, які враховані на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", перераховуються на рахунки затрат виробництва щомісячно протягом нормативного строку освоєння цих потужностей.

З моменту переходу на серійний випуск продукції витрати, пов'язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів списуються щомісячно в розмірах, встановлених у спеціальних розрахунках ( ці розрахунки складаються для кожного виду продукції виходячи з кошторисів витрат та планового випуску продукції у період, визначений для їх списання). У цих же розмірах витрати на підготовку й освоєння виробництва нових видів продукції та нових технологічних процесів щомісячно перераховуються на рахунки "Витрати майбутніх періодів" та "Основне виробництво" та включаються до собівартості продукції, яка випущена у звітному місяці. Обліковим регістром обліку витрат майбутніх періодів є Журнал 5 (розділ III).

Таблиця

Основні господарські операції з обліку витрат майбутніх періодів

Зміст операції

Дт

Кт

Перераховано кошти всього: в т.ч. за на підписку періодичних

39

311

видань

за рекламну продукцію

за орендовані основні засоби

оплата телефонних послуг та радіозв'язку

Списано на витрати майбутніх періодів по освоєнню продукції: виробничі запаси

39

20

оплата праці робітникам

39

661

відрахування на соціальні заходи

39

65

по розрахунках з іншими кредиторами

39

685

знос основних засобів

39

131

витрати по відрядженню

39

372

Списано витрати майбутніх періодів пов'язані з освоєння нових виробництв

23

39

Списано витрати майбутніх періодів пов'язані з сплатою орендних платежів за користування основними засобами

91

39

Списано витрати майбутніх періодів пов'язані з оплатою телефонних послуг та радіозв'язку

92

39

Списано витрати майбутніх періодів пов'язані з організацією набору працівників

92

39

Списано витрати майбутніх періодів пов'язані з рекламною продукцією

93

39

Списано витрати майбутніх періодів пов'язані з придбанням ліцензії

94

39

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >