< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аневризми аорти

Визначення

Аневризмою аорти називається локальне мішкоподібне вибухання стінки або дифузне розширення всієї аорти більш ніж у 2 рази порівняно з нормою.

Класифікація аневризм грудної аорти

За місцем ураження:

 • 1. Аневризма синуса Вальсальви.
 • 2. Аневризма висхідної частини аорти.
 • 3. Аневризма дуги аорти.
 • 4. Аневризма низхідної частини аорти.
 • 5. Аневризма грудної та черевної частин аорти.
 • 6. Комбіновані аневризми.

За етіологією:

 • 1. Вроджені захворювання стінки аорти (хвороба Марфана, синдром Елерса- Данлоса, фіброзна дисплазія).
 • 2. Набуті захворювання:
  • – запальні: специфічні та неспецифічні аортити, післяопераційні;
  • – незапальні: дегенеративні (атеросклероз, аневризми трансплантатів, післяопераційні, що обумовлені змінами стінки аорти);
  • – механічні;
  • – ідіопатичні (медіонекроз Ердгейма, медіонекроз під час вагітності).

Коментар; Клінічний перебіг аневризми аорти буває безсимптомним, неускладненим, ускладненим, розшаровуючим.

Класифікація аневризм черевної аорти

 • 1. Супраренальні (ізольовані; дифузні без залучення та з залученням біфуркації черевної частини аорти).
 • 2. Інфраренальні (без залучення та з залученням біфуркації черевної частини аорти).

Порівняльна характеристика аневризм грудної та черевної аорти

Ознаки

Аневризма грудної аорти

Аневризма черевної аорти

Етіологія

Атеросклероз, синдром Марфана, сифіліс, травми (найчастіше автомобільні)

Атеросклероз, спадкова схильність, паління

Клінічна картина

Біль у верхній частині грудної клітки або спини, захриплість голосу, кашель, задишка, дисфагія

У 50% випадків – безсимптомний перебіг або відчуття пульсації в череві, боках, спині, болючість під час пальпації живота. Непрямі ознаки: абдомінальний синдром – анорексія, відрижка, блювання, закрепи; урологічний синдром – зміщення нирки, стиснення лоханки, порушення пасажу сечі, тупі болі в поперековій ділянці, дізурія, гематурія, варікоцеле. Ішіорадикулярний синдром: болі в поперековій ділянці 3 типовою ірадіацією, порушення чутливості та руху в нижніх кінцівках. Синдром хронічної ішемії кінцівок

Фізикальні

дослідження

Без особливостей, якщо немає аортальної недостатності, синдрому Марфана, стиснення верхньої порожнинної або лівої безіменної вен

Пульсуючі утворення в черевній порожнині

Неінвазивні дослідження та аортографія

Рентгенографія грудної клітки, рентгенокімографічні дослідження, ЕхоКГ, КТ, аортографія

Рентгенологічні дослідження: рентгенографія органів черевної порожнини в прямій та боковій проекціях; томографія органів позачеревного простору; внутрішньовенна урографія. Радіоізотопні методи: сцинтиграфія нирок; радіонуклідна ангіографія з "Тс. КТ. Безперервне ультразвукове β-сканування. Ангіографія

Перебіг захворювання без лікування

5-річна виживаність 25–50% хворих. Основні причини смерті: розрив аневризми, ІХС, ураження церебральних судин.

Ризик розвитку аневризми залежить від розміру аневризми, швидкість збільшення аневризми в середньому 0,5 см в рік.

Лікування

Хірургічне

Хірургічне

Зразки формулювання діагнозу

 • 1. Атеросклероз, аневризма черевної аорти, абдомінальний синдром.
 • 2. Синдром Марфана, аневризма висхідної частини аорти.
 • 3. Політравма, аневризма висхідної частини аорти.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >