< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кардіоміопатії

Визначення

Кардіоміопатія (КМП) – патологія міокарда, коли його структурні аб функціональні порушення не обумовлені ІХС, гіпертензією, клапанними ва дами та вродженими захворюваннями серця.

Класифікація за фенотипом

 • 1. Гіпертрофічна КМП (ГКМП)
 • 2. Дилатаційна КМП (ДКМП)
 • 3. Аритмогенна КМП правого шлуночка (ПШ)
 • 4. Рестриктивна КМП
 • 5. Некласифіковані: некомпактна КМП (лівого шлуночка ЛШ), КМП Такацубо
 • 6. Сімейні/спадкові (генетичні):
 • 1) неідентифіковані генні дефекти;
 • 2) підтип захворювання:
  • – з відомим геном: мутації генів саркомірних, регуляторних, цитоскелетних білків, рінідинових рецепторів, білка вставного диска тощо;
  • – мітохондріальні КМП;
  • – хвороби обміну речовин, зокрема порушення накопичення глікогену: Il типу – хвороба Помпе, ІН типу – хвороба Форбе, хвороба Данона;
  • – лізосомальні хвороби накопичення: хвороба або синдром Андерсона Фарбі, синдром Харлера, порушення метаболізму жирних кислот.
 • 7. Несімейні /набуті:
 • 1) ідіопатичні;
 • 2) підтип захворювання: – токсична (зокрема індукована медикаментозно, радіаційним ураженням тощо);
 • – ендокринні КМП;
 • – аліментарні КМП (дефіцит тіаміну, селену, гіпофосфатемія, гіпокальциемія);
 • – алкогольна КМП;
 • – тахікардіолатії;
 • – спортивне серце;
 • – КМП у дітей, матері яких хворіють на інсулінзалежний діабет;
 • – запальні КМП/міокардит (хронічний міокардит з дисфункцією ЛШ без інфекційного агента в тканинах міокарда.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >