< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Некомпактна КМП лівого шлуночка

Некомпактність ЛШ (ізольована некомпактність, гіпертрабекулярність ЛШ, губчастий міокард) характеризується вираженою трабекулярністю міокарда ЛШ з глибокими міжтрабекулярними щілинами (recesses), пов'язаними з порожниною шлуночка. Може зустрічатись як ураження одного міокарда ЛШ (ізольована) або асоціюватись з іншими вродженими захворюваннями (неізольована).

Сучасна точка зору на виникнення некомпактної КМП ЛШ полягає в тому, що внаслідок внутрішньоутробної зупинки ембріонального розвитку серця (на 5-8 тижні ембріогенезу) з персистуванням ембріональної морфології міокарда та відсутністю формування компактності його структури ці процеси йдуть від основи до верхівки та від епікарда до ендокарда.

Діагностика

Діагностичні критерії некомпактно!' КМП за Дженні Р. та співавт. (2001):

  • 1. Максимальне кінцево-систолічне співвідношення некомпактного/компактного міокарда 22 з множинною надлишковою трабекулярністю та глибокими міжтрабекулярними щілинами.
  • 2. Перфузія глибоких міжтрабекулярних проміжків за допомогою потоку кольорового доплера.
  • 3. Домінуюча локалізація потовщення ЛШ в апікальній, середньо-латеральній та середньо-задніх зонах його стінки.
  • 4. Відсутність супутніх аномалій серця.

Діагностичні критерії некомпактно! КМП за Чін та співавт. (1990): кінцеводіастолічне співвідношення X/Y 0,5, де X – відстань між поверхнею епікарда та основою щілини, Y – відстань між епікардом та найбільшою трабекулярністю.

Клінічна картина некомпактної КМП ЛШ:

  • 1. Застійна СН, систолічна (діастолічна дисфункція).
  • 2. Аритмії: фібриляція передсердь (ФП) – 25%, шлуночкові тахіаритмії (ШТ) – 47%.
  • 3. Системні тромбоемболії 21-38%: цереброваскулярні події, ТЕЛА, мезентеріальні інфаркти.

Лікування

СН: стандартні схеми, за неефективності пересадка серця.

Аритмії: імплантація кардіовертера-дефібрилятора.

Антикоагулянти: незалежно від наявності або відсутності тромбів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >