< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Психотехніки, вживані дня формування зворотного зв'язку

Психотехніки у тренінговій взаємодії власне і формують активність учасників, поєднання емоційної і раціональної складової у взаємодії та сприяють визначенню функціонального характеру взаємодії[1]. Зворотний зв'язок – забезпечення точності інформації щодо того, як тренер або інші учасники сприймають людину[2].

Зворотний зв'язок є складовою тренінгового процесу, який підводить учасників до самоаналізу, – це потужний засіб освоєння нового досвіду. Тренер має бути достатньо проникливим, щоб помітити зміни у поведінці групи та відреагувати на ці зміни у відповідний момент. Оптимальна стратегія надання зворотного зв'язку "тренер – учасник" – це допомогти учаснику самостійно відзначити зміни, зробити відповідні висновки та спланувати подальші дії. Ні в якому разі тренери не мають оцінювати ці зміни та інтерпретувати їх, якщо навіть учасники звернуться з проханням прокоментувати зміни та вирішити, "правильні" вони чи ні.

Зворотний зв'язок – це не критика чи порада. Він надає одержувачу тільки інформацію про його дії, результат і наслідки. Одержувач сам приймає рішення та відповідає за наслідки. Зворотний зв'язок спрямовано на поведінку чи ситуацію, на пошук рішення, він специфічний (незагальний) та своєчасний. Результат зворотного зв'язку, як правило, – співробітництво та початок змін[3].

Зворотний зв'язок надається за правилом "Що було добре і що, на ваш погляд, можна було б покращити". Якщо ви не відзначаєте дії людини, коли вона щось робить добре, тоді вона не зможе робити це краще. Перш ніж тренер (група) надасть зворотний зв'язок, учасники можуть самі провести дебрифінг (ідентифікувати свою внутрішню роботу). Основними функціями зворотного зв'язку є: збільшення емоційного взаєморозуміння тренера й учасників; надання можливості "зануритися" в себе і вивчати свої почуття, установки, цінності, поведінку; можливість учаснику усвідомити, що відповідальність лежить на його плечах; узагальнення того, про що йшлося перед цим, намагання оцінити думки, які виникають тощо[4]. Таким чином, отримуючи зворотний зв'язок, людині буде зрозуміліше, що тільки вона відповідальна за своє навчання.

Вправа "Підсумки"[5]

Мета: підсумувати результати власної участі в роботі. Закріпити емоційне піднесення.

Час виконання: 10-15 хвилин.

Опис вправи: Запропонувати учасникам групи закінчити фразу "Я сьогодні зрозуміла/зрозумів...".

Вправа "Валіза"

Мета: підсумувати результати власної участі в роботі. Закріпити емоційне піднесення.

Час виконання: 10-15 хвилин.

Опис вправи: Намалювати на папері валізу і попросити усіх присутніх сказати, щоб вони хотіли взяти з собою в дорогу з тих знань і навичок, які вони отримали.

Вправа "Піраміда почуттів"[6]

Мета: підсумувати результати власної участі в роботі. Закріпити емоційне піднесення.

Час виконання: 10-15 хвилин.

Опис вправи: запропонуйте групі побудувати піраміду позитивних почуттів. Усі присутні говорять, поклавши свою руку зверху на руки інших, про те, що вони винесли для себе з цієї зустрічі.

Вправа "Віночок побажань"[7]

Мета: підсумувати результати власної участі в роботі. Закріпити емоційне піднесення.

Час виконання: 10-15 хвилин.

Опис вправи: По черзі усі присутні кладуть свою руку на плече людини поряд і дарують ті знання й враження, які винесли з тренінгу. Після того, як коло замкнеться, тренер може сказати, що опускаючи руки, це коло не розривається, всі присутні приєднуються до великого кола тих, хто вже пройшли схожі тренінги; наше коло може дати підтримку в складну хвилину.

Варто звернути увагу тренерів, що було б добре роботу кожного дня закінчувати підсумками. Зокрема, у перший день можна провести вправу "Я сьогодні зрозуміла...", другого дня – "Піраміду почуттів", у третій день – "Валізу" і т. д.

  • [1] Хансен Дж., Стсвик Р, Корнер Р. Взаимоотношения клиента и консультанта в процессе консультирования / Дж. Хансен, Р. Сгсвик, Р. Корнер // Журнал практической психологи и психоанализа. – 2003. – №4.
  • [2] Тюітгя О. В. Т иполопя психотехнік у консультативній взаємодії / О. В. Ткитгя // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук, праць, 2012. – Т. 2 -Вип. 9. – С. 234-241.
  • [3] Посібник для тренерів з проведення просвітницьких занять із населенням щодо питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї... -С. 42-43.
  • [4] Тюптя О. В. Типологія психотехніку консультативній взаємодії... – С. 234-241.
  • [5] Разом до здоров'я : посібник для тренера / [авт. коллектив : Аста-Марія Кенией, Л. І. Покотило, О. А. Голоцван, О. В. Грищенко та інші]. – К., 2010. – С. 90.
  • [6] Там само.
  • [7] Разом до здоров'я : посібник для тренера / [авт. коллектив : Аста-Марія Кенией, Л. I. Покотило, О. А. Голоцван, О. В. Грищенко та інші]. – К., 2010. – С. 90.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >