< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тренінг комунікативності

Мета тренінгу: ознайомити та оволодіти прийомами ефективного спілкування через ігрові методи навчання та техніку активного слухання.

Завдання тренінгу: розширити можливості установлення контакту в різних ситуаціях спілкування; відпрацювати навички розуміння себе., інших людей, а також взаємин між людьми; оволодіти навичками активного слухання; активізувати процес самопізнання і самоактуалізації; розширити діапазон творчих здібностей.

На чому ґрунтуються будь-які уміння та навички? ЗНАННЯ. То ж якими знаннями, з яких галузей повинна володіти людина, щоб мати розвинені комунікативні уміння та навички?

Ведучий. Спілкування людей один з і одним – надзвичайно складний і тонкий процес. Неефективність у спілкуванні може бути пов'язана з повного або частковою відсутністю того чи іншого комунікативного уміння. Труднощі, які виникають при спілкуванні у конкретній ситуації, можуть бути викликані недостатнім самоконтролем, наприклад, через невміння справитися з перевантаженням, імпульсивністю, агресією тощо. Кожний з нас вчиться володіти собою упродовж всього свого життя, здобуваючи досвід, який часто будується на помилках і розчаруваннях.

Мозковий штурм "Спілкування"

Мета: визначити рівень знань щодо феномену спілкування.

Час – 10 хвилин, обладнання – аркуші А-1, дошка.

Ведучий звертається до групи із запитанням "З якими поняттями, емоціями пов'язане для вас поняття спілкування?". Усі варіанти відповідей фіксуються на дошці або на аркуші А-1. Після цього пропонує поділити названі риси на конструктивні і деструктивні. У процесі мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо різних класифікацій рис.

Мозковий штурм "Чинники ефективного спілкування"

Мета: визначити чинники ефективного спілкування.

Час – 10 хвилин, обладнання – аркуші паперу А-1, дошка.

Ведучий звертається до групи із запитанням "Які, на вашу думку, є чинники ефективного спілкування?". Усі варіанти відповідей фіксуються на дошці або на аркуші А-1. Після цього пропонує поділити названі риси на суб'єктивні та об'єктивні. В ході мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо різних класифікацій рис.

Ведучий. Численні дослідження показують, що успіх людини, яка працює у сфері постійного спілкування, на 80 відсотків залежить від його комунікативної, компетентності і тільки 20 – від професійних знань.

Непродуктивність у спілкуванні може бути пов'язана з відсутністю комунікативних навичок спілкування, з труднощами практичної їх реалізації (втомлюваність, неуважність, умови діяльності, особливості ситуації та ін.). На підтвердження сказаного ведучий аргументовано апелює до тих випадків, коли учасники дискусії "пропускали" висловлювання інших чи спотворювали предметні позиції при відтворенні розмови по пам'яті. Можна також зіслатися на приклади, узяті в Д. Карнегі, І. Атватера, про те, як важливо бути уважним слухачем.

Виокремлюють такі невербальні канали комунікації: візуальний контакт; обличчя і лицьова експресія; жести; пози; тактильні відчуття (дотик); дистанція під час спілкування.

Інструкція: вашій увазі пропонується методика на визначення ступеня виразності уміння слухати іншу людину.

Перед вами 16 запитань, на кожне з яких ви можете відповісти твердженням "так" або "ні". Варто пам'ятати, що "правильних", чи "неправильних" відповідей не буває. Головне, старайтеся відповідати чесно, не намагайтеся справити позитивне враження, відповіді повинні відповідати дійсності. Вільно та щиро висловлюйте свою думку. У цьому випадку ви зможете краще пізнати себе.

Заздалегідь дякуємо вам!

 • 1. Ви терпляче чекаєте, доки інший закінчить говорити і надасть вам можливість висловитися?
 • 2. Ви поспішаєте прийняти рішення до того, як зрозумієте сутність проблеми?
 • 3. Ви слухаєте лише те, що вам подобається?
 • 4. Вам заважають слухати співрозмовника ваші емоції?
 • 5. Ви відволікаєтеся, коли співрозмовник висловлює свої думки?
 • 6. Ви запам'ятовуєте замість основних моментів бесіди які-небудь несуттєві?
 • 7. Вам заважають сприймати інформацію упередження?
 • 8. Ви припиняєте слухати співрозмовника, коли з'являються труднощі в розумінні його думки?
 • 9. Ви займаєте негативну позицію щодо співрозмовника?
 • 10. Ви завжди слухаєте співрозмовника?
 • 11. Ви ставите себе на місце того, хто говорить, щоб зрозуміти, що змусило співрозмовника говорити саме так?
 • 12. Ви приймаєте до уваги той факт, що у вас із співрозмовником можуть бути різні погляди на предмети обговорення?
 • 13. Ви припускаєте, що у вас і у вашого співрозмовника можуть

бути різні розуміння змісту уживаних слів?

 • 14. Ви намагаєтеся з'ясувати причини, що викликали суперечку, наприклад, різні точки зору, постановка питання і тому Подібне?
 • 15. Ви уникаєте погляду співрозмовника у бесіді?
 • 16. У вас виникає бажання перервати співрозмовника і вставити своє слово за нього, або випередити його з висновками?

Обробка результатів (підрахувати кількість відповідей).

Інтерпретація:

 • 6 балів і нижче свідчать про низький ступінь виразності уміння слухати інших, про спрямованість у процесі спілкування на себе (тобто задоволення своїх домагань поза залежністю від інтересів партнера). Знижено чутливість в оцінці поточної ситуації – коли мовчати і слухати, а коли говорити. Необхідне навчання навичкам ефективного слухання;
 • від 7 до 10 балів – середній ступінь виразності уміння слухати співрозмовника. Дане уміння скоріше виявляється ситуативно і залежить від особистісної значимості (зацікавленості) в отримуваній інформації. Є потреба в удосконаленні навичок та прийомів активного слухання;
 • 10 балів і більше свідчать про явно виражені уміння слухати інших незалежно від особистої значимості отримуваної інформації. Така людина є ефективним співробітником (якщо в основі діяльності лежить спілкування з людьми).

З метою виявлення рівня комунікабельності варто запропонувати дати відповідь на питання тесту щодо професійно-педагогічної товариськості (В. А. Кан-Калік, Н. Д. Нікандров).

Хід роботи

Інструкція. Відповідно до вашої думки дайте відповідь "так", "ні" або "іноді" на наведені нижче питання.

 • 1. Вас чекає звичайна чи ділова зустріч. Вас вибиває з колії її очікування?
 • 2. Ви не відкладаєте візит до лікаря доти, доки вже не зможете терпіти?
 • 3. У вас викликає стурбованість або незадоволення доручення виступити з доповіддю, повідомленням, інформацією на якійсь нараді, зборах чи інших заходах?
 • 4. Вам пропонують поїхати у відрядження до міста, де ви ніколи не були. Чи докладете ви максимум зусиль, щоб уникнути відрядження?
 • 5. Ви любите ділитися своїми переживаннями з ким-небудь?
 • 6. Ви дратуєтесь, коли незнайома людина на вулиці звернулася до вас з проханням (показати дорогу, сказати час, відповісти ще на якесь питання)?
 • 7. Чи вірите ви, що існує проблема "батьків і дітей", і що людям різних поколінь важко розуміти один одного?
 • 8. Ви посоромитесь нагадати знайомому, що той забув повернути вам гроші, які позичив кілька місяців тому?
 • 9. У ресторані чи в їдальні вам принесли неякісну страву. Ви промовчите?
 • 10. Опинившись віч-на-віч з незнайомою людиною, ви не вступите з нею в бесіду і вважатимете обтяжливим, якщо першим заведе розмову вона. Це правда?
 • 11. Ви боїтеся брати участь в якійсь комісії з розгляду конфліктних ситуацій?
 • 12. У вас є власні суто індивідуальні критерії оцінки творів мистецтва, літератури, культури і жодних "чужих" думок з цього приводу ви не приймаєте. Це так?
 • 13. Почувши десь "у кулуарах" висловлювання явно помилкової точки зору з добре відомого вам питання, ви промовчите і не вступатимете в суперечку?
 • 14. У вас викликає прикрість чиєсь прохання розібратися в тому чи іншому службовому питанні або навчальній темі?
 • 15. Ви охочіше викладаєте свою точку зору (думку, оцінку) в письмовому вигляді, ніж в усній формі?

Обробка результатів

За кожне "так" нараховується 2 бали, "інколи" – 1 бал, "ні" – 0 балів. Підрахувати загальну кількість балів.

Аналіз результатів

 • 30-28 балів – ви явно некомунікабельні, і це ваша біда, бо насамперед від цього страждаєте ви самі. Але й близьким вам людям нелегко. На вас складно покластися у справі, яка вимагає від виконавців групових зусиль. Намагайтеся бути більш товариським, контролюйте себе.
 • 28-24 бали – ви замкнені, небалакучі, віддаєте перевагу самотності, і тому у вас, напевне, мало друзів. Нова робота і необхідність нових контактів хоч і не викликають у вас паніку, але надовго виводять з рівноваги. Ви знаєте цю особливість свого характеру і буваєте незадоволені собою. Але не обмежуйтесь лише таким незадоволенням, ви здатні змінити ці особливості характеру. Невже не буває так, що при якомусь сильному захопленні ви раптом матимете повну комунікабельність? Варто лише розворушитися.
 • 23-19 балів – ви до певної міри товариські і в незнайомому оточенні почуваєте себе досить упевнено. Нові проблеми вас не лякають. І все ж з новими людьми ви сходитеся з осторогою, в суперечках і дискусіях берете участь неохоче. У ваших висловлюваннях часом дуже багато сарказму без будь-якого приводу на те. Ці недоліки можна виправити.
 • 18-14 балів – ви комунікабельні, допитливі, охоче слухаєте цікавого співрозмовника, досить терплячі в спілкуванні з іншими, відстоюєте власну точку зору без зайвої запальності. Без неприємних переживань ідете на зустріч з новими людьми. Водночас ви не полюбляєте гамірних компаній, екстравагантні вчинки і багатослів'я викликають у вас роздратування.
 • 13-9 балів – ви досить товариські (часом, напевне, аж занадто). Допитливі, балакучі, полюбляєте висловлюватися з різних питань, що часом викликає роздратування оточуючих. Охоче знайомитеся з новими людьми. Полюбляєте бути в центрі уваги, нікому, не відмовляєте в проханнях, хоч і не завжди можете їх виконати. Буває, спалахуєте, але швидко заспокоюєтеся. Чого вам не вистачає, то це посидючості, терпіння і відваги при зустрічі з серйозними проблемами. Але при бажанні ви можете примусити себе не відступати.
 • 8-4 бали – ви, напевне, "хлопець-друзяка". Товариськість б'є з вас джерелом, ви завжди в курсі всіх справ. Любите брати участь у всіх дискусіях, хоча серйозні теми можуть викликати у вас мігрень чи навіть хандру. Охоче берете слово з будь-якого питання, навіть якщо маєте про нього поверхове уявлення. Завжди почуваєте себе у "своїй тарілці". Беретесь за будь-яку справу, хоча далеко не завжди можете довести її до кінця. Тому керівники і колеги ставляться до вас з певною засторогою і сумнівами. Поміркуйте над цим.
 • менше ніж 3 бали – ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви говірливі, багатослівні, втручаєтесь у справи, які жодним чином вас не стосуються. Беретеся робити висновки про проблеми, в яких зовсім некомпетентні. Часто буваєте необ'єктивні. Серйозна робота не для вас. Людям – і на роботі, і вдома, і взагалі будь-де, – складно з вами. Вам треба попрацювати над собою і своїм характером. Насамперед виховайте у себе терплячість і стриманість, намагайтеся ставитись з повагою до людей і, нарешті, подумайте про своє здоров'я: такий "активний" стиль життя не минає безслідно.

Обговорення. Встановити, який рівень є найоптимальнішим у спілкуванні тренера й учасників, керівника та підлеглих, учителя й інших учасників Педагогічного процесу.

Є одне невеличке слово, використання якого значно обмежує рівень комунікативності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >