< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вправа "Заборона говорити "ні"

Коли ми говоримо "так" – усе наше тіло теж говорить "так" і розслаблюється. Відповівши кілька разів "так", наш співрозмовник реально відчуває симпатію до нас, бажання спілкуватися далі.

Один з учасників ставить іншому запитання, на яке той не має позитивної відповіді. Інший учасник має висловити свою незгоду таким чином, щоб не, використовувати слів, "ні", "не" (наприклад: "Чи не могли б ви покласти ноги на стіл?" – "Боюся, що це шокує інших людей у кімнаті").

Завдання. 1) Ви представник компанії з розповсюдження товарів повсякденного попиту, ваше завдання продати цій людині ваш товар і якщо вдасться, залучити її до спільної діяльності.

  • 2) Ви представник певного кандидата у народні депутати. Ваше завдання отримати позитивну відповідь від людини щодо майбутнього вибору вашого кандидата.
  • 3) Ви директор навчального закладу і вам треба вмовити конкретну людину на посаду заступника директора.
  • 4) Вам як майбутнім соціальним працівникам варто досконало володіти професійним спілкуванням, що являє собою процес комунікативної взаємодії з клієнтами, їхніми родичами, колегами, спрямований на встановлення сприятливого психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності, стосунків. Таке спілкування забезпечує передання через соціальних працівників інформації, допомагає у засвоєнні знань, умінь і навичок, сприяє формуванню ціннісних орієнтацій під час обміну думками.

Спілкування соціального працівника передбачає високу культуру, яка засвідчує його вміння реалізовувати власні можливості у спілкуванні з іншими людьми, здатність сприймати, розуміти, засвоювати; передавати зміст думок, почуттів, прагнень у сфері соціальної діяльності.

Обмін інформацією і ставлення співбесідників один до одного характеризує комунікативний аспект спілкування.

Головними ознаками спілкування є: особистісна орієнтація співрозмовників '(здатність бачити і розуміти співрозмовника); рівність психологічних позицій співрозмовників (недопустиме домінування у спілкуванні, здатність визнавати право клієнта на власну думку, позицію); проникнення у світ почуттів і переживань, готовність прийняти точку зору співрозмовника (спілкування за законами взаємної довіри, коли партнери вслухаються, поділяють почуття одне одного, співпереживають, має особливий ефект); нестандартні прийоми спілкування (відхід від суто рольової позиції вчителя).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >