< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тренінг "Маніпуляція – компонент міжособистісної взаємодії"

Мета: розкрити психологічні закономірності, механізми та способи міжособистісної взаємодії як підгрунтя ефективного і гармонійного спілкування з людьми.

Вправа "Взаємне представлення"

Мета: налаштувати групу на спільну роботу, прийняти правила роботи групи під час тренінгу, сформувати позитивне ставлення в групі.

Хід вправи. Учасники розбиваються на пари і по черзі розповідають партнеру про себе. Краще, якщо план розповіді запропонує ведучий.

 • 1) Як би я хотів, щоб до мене звертались на тренінгових заняттях.
 • 2) Чого я чекаю від наших зустрічей.
 • 3) Мої улюблені та не улюблені якості в людях.
 • 4) Мої захоплення.
 • 5) Мої улюблені способи проведення вільного часу.
 • 6) Моя мрія.

Після цього всі повертаються в коло, де кожен коротко (0,5 – 1 хвилина) представляє свого партнера на основі прослуханої розповіді.

Орієнтовні правила роботи групи під час тренінгу:

 • 1) Приходити на заняття без запізнень.
 • 2) Говорити тільки від своєї особи: не "всі думають", а "я думаю".
 • 3) Слухати один одного уважно, не перебиваючи.
 • 4) Працювати активно, брати участь у вправах, що пропонуються.
 • 5) Не обговорювати те, що відбувається на заняттях, поза межами групи.
 • 6) Поважати співрозмовника.
 • 7) Не критикувати.
 • 8) Бути щирими у спілкуванні.
 • 9) "Тут і зараз".

Психологічний вплив – це застосування у міжособистісній взаємодії винятково психологічних засобів з метою впливу на стан, думки, почуття, дії іншої людини. Виокремлюють різні методи психологічного впливу й взаємовпливу: зараження, навіювання, переконання й наслідування[1].

Переконання – це метод свідомого та організованого впливу на психіку індивіда через звернення до його критичного судження. Воно грунтується на свідомому ставленні індивіда до інформації, на її аналізі й оцінці.

Зараження – психологічний вплив на особистість у процесі спілкування й взаємодії, який передає певні настрої, спонуки не через свідомість та інтелект, а через емоційну сферу. Відбувається зараження через передавання психічного настрою, наділеного потужним емоційним зарядом[2].

Навіювання або сугестія – метод впливу на психіку людини, пов'язаний з істотним зниженням її критичності до інформації, що надходить, відсутністю прагнення перевірити її достовірність, необмеженою довірою до її джерел, яких досить багато. Навіювання спрямоване не до логіки індивіда, його здатності мислити, аналізувати, оцінювати, а до його готовності сприймати розпорядження, наказ, пораду й відповідно до них діяти[3].

Наслідування – це одночасно метод впливу та найпоширеніша форма поведінки людини в процесі міжособистісної взаємодії. Це процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення й відтворення однією людиною дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, копіювання рис її характеру та стилю життя.

Мода – метод психологічного впливу та форма стандартизованої масової поведінки людей, яка виникає стихійно під впливом настроїв, смаків, захоплень, що існують у суспільстві. Мода – це часткова, зовнішня зміна культурних форм поведінки й уподобань людини[4].

Чутка – метод психологічного впливу; повідомлення, що надходить від однієї або більше осіб, про не підтверджені фактами події[5].

Маніпуляція – це вид психологічного впливу, досконале здійснення якого призводить до прихованого спонукання в іншої людини намірів, що не збігаються з її актуально існуючими бажаннями.

 • [1] Андреева Г. М. Социальная психология [Текст]: учебник для вузов / Г. М. Андреева. – [5-е изд., испр, и доп.]. – М.: Аспект Пресс, 2008. – С. 160.
 • [2] Головатий Μ. Ф. Політична психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Μ. Ф. Головатий. – К : МАУП, 2006. – 400 с.
 • [3] Оверченко A. L, Кашуба В. С. Використання засобів впливу в політичній агітації / А. І. Оверченко, В. С. Кашуба // Практична психологія та соціальна робота. -2013. -№12.–С. 51-55.
 • [4] Там само.
 • [5] Головатий Μ. Ф. Політична психологія : підручник для студ. виїц. навч. закл. / Μ. Ф. Головатий. – К.:МАУП, 2006.-400 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >